NFS หรือ Network File System เป็น Protocol ที่ช้สำหรับการรับส่งไฟล์ระหว่างเครื่อง Client และ Server ซึ่งเครื่อง Client สามารถมองเห็นพื้นที่ใน Server เป็นพื้นที่ของตัวเองได้โดยการตั้งค่า Mount Point
เริ่มติดตั้ง NFS Server บนเครื่อง Server ด้วยคำสั่ง

sudo yum install nfs-utils

ทำการสร้างไดเร็กทอรี่เพื่อเป็นพื้นที่ในการใช้งานร่วมกันและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงด้วยคำสั่ง

sudo mkdir /var/nfsshare

sudo chmod -R 777 /var/nfsshare/


Continue reading

ผมได้เครื่อง Sun Fire มาเล่นๆ 2 ตัว ที่มาที่ไปอ่าน Blog ของผม ที่ Goto Know เครื่อง Sun Fire 2 ตัวนี้มีตัวหนึ่ง คาดว่าจะมี Storage ขนาดใหญ่ ทำ LVM รวมพื้นที่ได้แค่ 100G เอง แต่ก็พอได้ล่ะน่า ด้วยความดันทุรัง แกมความบ้า ก้อเลยจับทำ NFS ซะเลย อ้อผมเอา Debian ที่ใช้กับ CPU Sparc ลงไปนะครับ เพราะฉนั้น NFS Server ว่ากันด้วย Debian ล้วนๆ อ้อลืมไป How-to นี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับ Ubuntu ครับ มาดูสภาพแวดล้อมกันก่อน ตอนนี้ผมมี Sun Fire 2 เครื่องคือ V210 และ V240 มี IP Address เป็น 192.168.80.95 และ 192.168.80.96 ตามลำดับ เครื่อง V240 ทำ LVM ไว้แล้วโดย mount Logical Volume ไว้ที่ /mnt/extra ส่วนเครื่อง V210 จะ mount ไว้ที่ /mnt/export ผ่าน NFS ไปยัง V240 ครับ :)

เมื่อเข้าใจกันแล้วมาเริ่มกันเลย

เครื่อง Sun Fire V240 (NFS Server)

ติดตั้ง NFS Server โดยติดตั้ง packge ที่ชื่อ nfs-kernel-server ดังนี้

sudo apt-get install nfs-kernel-server

จากนั้นตั้งค่า export directory ที่ /etc/exports ดังนี้

/mnt/extra *(rw,sync,no_root_squash)

จากนั้นสั่ง start NFS ดังนี้

/etc/init.d/nfs-kernel-server start

เครื่อง Sun Fire V210 (NFS Client)

หลังจากได้ NFS Server กันแล้ว มาติดตั้ง NFS Client เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยัง NFS Server กัน ให้คุณติดตั้ง package ที่ชื่อ nfs-common ดังนี้

sudo apt-get install nfs-common

จากนั้นตั้งค่า /etc/fstab ดังนี้

192.168.80.96:/mnt/extra /mnt/extra nfs rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr 0 2

จากนั้นสร้าง Directory เพื่อเป็นจุด mount ที่ /mnt/extra ดังนี้

sudo mkdir /mnt/extra

จากนั้นให้สั่ง mount ได้เลย โดยใช้คำสั่ง

mount -a

ใช้คำสั่ง df เพื่อดูว่ามีการเชื่อมต่อไปยัง NFS Server หรือไม่ ถ้ามีจะขึ้นข้อความประมาณนี้ครับ

192.168.80.96:/mnt/extra 99G 68G 27G 72% /mnt/extra

เท่านี้ เราก็สามารถใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลจาก NFS Server ได้แล้วง่ายมั๊ยครับ :)