Notepad++ สามารถปรับเปลี่ยนให้แสดงเมนูเป็นภาษาต่างๆ ได้ไม่เพียงเฉพาะภาษาไทยเท่านั้นแต่มากถึง 50 ภาษา การเปลี่ยนเมนูให้เป็นภาษาไทยนั้นทำได้โดยไปที่ Settings > Preferences > General ในส่วนของ Localization ให้ปรับเลือกเป็นภาษาไทยหรือภาษาที่ต้องการ

รูปภาพ

การตั้งค่าให้ Notepad++ เป็นโปรแกรมปริยายในการเปิดเอกสารที่ Notepad สามารถเปิดได้นั้น ให้กำหนดที่ Setting > Preferences เลือกแท็ป File Association ใน่ส่วนโปรแกรม Notepad นั้นให้เลือกนามสกุลที่ต้องการถ่ายโอนไปทางขวามือ แล้วกดปุ่ม close หากต้องการกำหนดนามสกุลเอง ก็ทำได้โดยเลือกตรง customize แล้วใส่นามสกุลเพิ่มเติม

รูปภาพ

Notepad++ ออกแบบมาให้มีความเร็วสูงพอๆ กับ notepad ดังนั้นจึงสามารถใช้งานแทน Notepad ได้ในทุกงาน แถมยังมีความสามารถด้านโค๊ดโปรแกรมมิ่งอีกด้วย

หากผู้ใช้อยู่ในองค์กรหรือหน่วยงานที่ใช้อินเตอร์เน็ตผ่าน proxy จะพบว่าไม่สามารถติดตั้ง plugins ให้กับ Notepad++ ได้เพราะจะต้องดาวน์โหลด plugins นั้นๆ จากอินเตอร์เน็ต วิธีแก้ไขทำได้โดยตั้งค่าที่

Plugins > Plugin Manager > Show Plugin Manager แล้วกดปุ่ม “Advance” ที่อยู่ด้านซ้ายมือล่าง และให้กรอกค่า proxy ที่ใช้แล้วจึงกดปุ่ม OK

รูปภาพ

ผู้ที่มีปัญหาการใช้ภาษาไทยใน Notepad++ สามารถแก้ปัญหาโดยการปรับแต่งโปรแกรมเพิ่มเติมตามขั้นตอนดังนี้

1.คลิกเมนู Settings > Style Configurator
2.คลิกเลือกออปชั่นที่ต้องการ

  • ที่ Language เลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน เช่น PHP, JAVA, …
  • ที่ Style เลือก Default
  • ที่ Font Style คลิกเลือกฟอนต์ไทนที่ต้องการ เช่น CordiaUPC, MS Sans Serif
  • ที่ Font Size : กำหนดเป็น 16 หรือขนาดที่ต้องการ

3.คลิกปุ่ม Save & Close

รูปภาพ