ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เปิดรับสมัคร “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย ครั้งที่ 14 : NSC 2012” สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ที่ให้ความสนใจทางด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา พัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรม อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป สร้างเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคนิคการเขียนโปรแกรม และได้ซอฟต์แวร์ต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2554

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://fic.nectec.or.th/nsc14

ข่าวจากนายอั้ม – วันนี้มาเก็บตกงาน Thailand ICT Contest Festival 2009 ด้วยผลงานโครงการต่างๆในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ชิ้นแรกและบอกได้เลยว่าคอ Linux ubuntu ต้องจับตากับผลงานชิ้นนี้ เพราะ Admin และ กระผมเอง อย่าง @Sourcode @aumpradya ไปดูผลงานในแต่ละโครงการในการแข่งขันโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับ Linux ประเภทกลุ่มนิสิต นักศึกษา  ก็ติดใจกับหน้าตาโปรแกรมนี้ทันทีครับ ในชื่อโครงการนี้ว่า ลินุกซ์บ้านอัจฉริยะ

หน้าตาโปรแกรมดูไฮโซมากๆ คล้ายทั้ง ITune ของ MacOS หรือ หน้า Windows Media Center ของ Windows Vista แต่มันออกแบบโทนเทาดำสไตล์คล้าย MAC เลยละครับ แต่มาในแบรนผีเสื้อชื่อว่า Kolonworld ด้วย

ผลงาน ลินุกซ์บ้านอัจฉริยะ นี้ ผู้พัฒนาโดย

1. นายฤทธิชัย จิตภักดีบดินทร์
2. นายอภิวัฒน์ ยมนา
3. นายธีรพงศ์ แซ่ตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโดย นายวีรพันธ์ มุสิกสาร จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาไกลจากภาคใต้เลยทีเดียวครับ ผลงานโครงการนี้ก็เข้าตากรรมการตัดสินอย่างจังครับ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โปรแกรมเพื่อการประpiยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ กลุ่มนิสิต นักศึกษา NSC ครั้งที่ 11 ไปครองได้สำเร็จซะด้วย จนดังข้ามวันข้ามคืนจริงๆครับ ทางทีมงาน ubuntuclub ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ที่มา – Ubuntu Club