ปัญหาเมื่อผู้ใช้พิมพ์เอกสารแล้วบรรทัดแรกของหน้าถัดไปถูกดันลงไปเมื่อแทรกบรรทัดใหม่ขึ้นมา แก้ไขได้โดยการสร้าง page break เมื่อจบหน้าของเอกสาร ซึ่งทำให้เมื่อเพิ่มบรรทัดใหม่เข้าไปแล้วจะไม่ส่งผลกระทบดันบรรทัดแรกของหน้าถัดไปให้ตกไป การสร้าง page break สามารถทำได้ดังนี้

Insert > Manaul Break… > Page break

หรือจะใช้คีย์ลัดโดยการกด ctrl+enter โปรแกรมจะทำการสร้าง page break ตัดหน้าไปเริ่มต้นยังหน้าใหม่

บางครั้งผู้ใช้ต้องการสร้างเอกสารที่แชร์ให้ผู้อื่นเข้ามาอ่านได้แต่ต้องการให้สิทธิ์แค่อ่านได้เพียงอย่างเดียว จะต้องกำหนดค่าเอกสารดังนี้

  1. ไปที่เมนู Tools –> Options จะมีหน้าต่าง Options ปรากฎขึ้นมา
  2. ที่หน้าต่าง Options คลิกที่เครื่องหมาย + หน้าหัวข้อ OpenOffice.org จากนั้นจะมีหัวข้อย่อยปรากฎออกมา แต่ถ้ามีหัวย่อยปรากฎขึ้นมาอยู่แล้ว ไม่ต้องทำการคลิก เนื่องจากคลิกแล้ว เมนูย่อยจะหายไป ต้องคลิกซ้ำอีกครั้งเพื่อทำให้เมนูย่อยปรากฎขึ้นมา
  3. คลิกที่เมนูย่อย Security
  4. คลิกที่ปุ่ม OK
  5. สิทธิ์ในการใช้งานเอกสารที่เป็นแบบ Read Only คือ อ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความได้ ต้องทำการปลดคำสั่ง Read Only ออกก่อน แล้วทำการ Save As เป็นชื่ออื่น จึงจะสามารถทำการแก้ไขได้

รูปภาพ

สาเหตุเนื่องมาจากไฟล์ xls ที่นำมานั้นติด Print ranges อยู่
วิธีการแก้ไขง่ายๆ คือ sheet ที่ติด print ranges(หน้าที่ปริ้นออกมา หรือที่อยู่บน print preview) ไปที่เมนู

Format > Print Ranges > Remove

รูปภาพ

เพื่อเคลียร์ print ranges ก็จะทำให้ปัญหาการพิมพ์หน้าอื่นออกมาแทนก็หมดไป

ผู้ใช้อาจพบปัญหา OpenOffice เปิดตัวเองเป็นเวลานานและไม่ต้องการรอ สามารถปรับแต่งค่าได้ที่

Tools > Options ที่ Openoffice.org > Memory คลิกถูกที่ช่อง Load openoffice during system startup

อย่างไรก็ดีการใช้วิธีนี้นั้นจะเป็นการเรียกหน่วยความจำของระบบส่วนขึ้นมาใช้ด้วยเช่นกัน

รูปภาพ

ผู้ใช้จำนวนมากมีปัญหาในการหาเมนู Page Setup สำหรับ OO เพราะมีความแตกต่างจากโปรแกรมชุดสำนักงานตัวอื่น จริงๆ แล้วเมนูนี้ไปอยู่ที่ Format > Page แทน

รูปภาพ

การทำชีทในโปรแกรมตางรางคำนวณ Calc อาจจะเกินหน้ากระดาษเมื่อสั่งพิมพ์ออกมา หากต้องการพิมพ์ให้พอดีกับหน้ากระดาษไปที่เมนู Format >Page

รูปภาพ

ที่ tab sheet ที่ scaling เลือก fit print to width/height

รูปภาพ

ก่อนอื่นจะต้องมีตารางข้อมูลที่จะนำมาสร้างกราฟก่อนแล้วจากนั้นให้แรเงาคลุมพื้นที่ตารางข้อมูล จากนั้นให้เลือกเมนู

Insert>Chart แล้วเลือก ชนิดของกราฟที่ต้องการ

รูปภาพ

โดยกราฟที่สร้างมาแล้วนั้นเป็นเหมือนวัตถุที่สามารถเคลื่อนย้ายและปรับขนาดได้ตามต้องการ

การพิมพ์แถวซ้ำทางด้านบนของหัวกระดาษมีประโยชน์สำหรับชีทที่มีข้อมูลไล่ลงมาจำนวนหลายแถวจนหลายหน้าค่ากระดาษ จำเป็นต้องมีหัวแถวกำกับเพื่อจะได้ทราบว่าเซลข้อมูลนั้นๆ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไร วิธีตั้งค่าให้ทำดังต่อไปนี้ไปที่เมนู

Format->Print range->Edit

รูปภาพ

แล้วเลือก row หรือ column ที่ต้องการซ้ำ

รูปภาพ