วิธีป้องกันเนื้อหาในเอกสาร ให้เปิดเอกสารขึ้นมา แล้วเลือกคลุมเอกสารที่ต้องการป้องกันไม่ให้ใครมาแก้

เลือก Insert->Section คลิกเลือก Protected โดยจะใส่ชื่อ section หรือทิ้งไว้ตาม default ก็ได้
จากนั้นคลิกที่ Insert นอกจากนี้เราก็สามารถใส่ password ก็ได้ เมื่อใส่ pasword แล้วจะไม่สามารถ remove การป้องกันนี้ได้จนกว่าจะใส่ pasword

รูปภาพ

รูปภาพ

สำหรับวิธีปลด protected นั้น ทำได้โดย

ไปที่เมนูเลือก Format->Sections
ใส่ password ในกรณีที่มีการใส่ password ป้องกันเอาไว้ก่อนหน้านี้
เลือกชื่อที่เราต้องการลบการป้องกัน คลิกเอา protected ออก
กดปุ่ม Remove
กด OK

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Spreadsheet อยากจะพิมพ์บางส่วนของหน้า โดยจะไม่พิมพ์ทั้งหมดได้หรือไม่
เลือกเฉพาะ cell ที่เราต้องการจะพิมพ์
และที่เมนูเลือก Format > Print Ranges > Define
จะเป็นการกำหนดพื้นที่ส่วนที่เราต้องการพิมพ์ตาม cell ที่ได้เลือกไว้แล้ว

รูปภาพ

ในการสร้างเอกสารด้วย Writer นั้น สามารถสร้างตารางด้วยตัว Writer เอง แต่หากต้องการใส่ภาพที่เป็นตารางจาก Calc ก็สามารถทำได้เช่นกันโดยวิธีการดังนี้

  1. ลาก mouse คลุมพื้นที่ที่ต้องการ copy
  2. ทำการ copy

รูปภาพ

  1. ไปที่เอกสารที่สร้างด้วย writer
  2. เลือกเมนู Edit > Paste Special…

รูปภาพ

  1. จะมี popup แสดงขึ้นมายืนยันการวาง ให้เลือกวางแบบ Bitmap

รูปภาพ

รูปภาพ

สามารถกำหนดการตรวจการสะกดคำผิดได้โดย ไปที่

Tools > Spelling and Grammar >

รูปภาพ

เลือก Options

รูปภาพ

เลือก “Check spelling as you type” ตวจสอบคำเวลาที่พิมพ์

รูปภาพ

การแก้ไขตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติคือคุณสมบัติ Auto Correct ของ OpenOffice หากต้องการปิดคุณสมบัติให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

ที่แถบเมนูเลือก Tools>Autocorrect

รูปภาพ

ที่ tab Options
Clear any automatic option you want to disable (in this case Capitalize the first letter of every sentence) ออก

รูปภาพ

หากจะให้ OpenOffice ทำการแก้ตัวอักษรต้นประโยคที่เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นตัวใหญ่โดยอัตโนมัติให้กำหนดที่

ที่ Tools > Spelling and Grammar

รูปภาพ

เลือก Options

รูปภาพ

เลือกที่ “Check upper case words” กด OK

รูปภาพ

ปรกติเมื่อสั่งพิมพ์ชีทใน Calc จะถูกพิมพ์ตามการตั้งหน้าค่ากระดาษในแนวเดียวกัน หากต้องการให้ชีทบางแผ่นถูกพิมพ์ในแนวนอนบ้างแนวตั้งบ้าง ให้กำหนดดังนี้

1.เลือกที่เมนู Format>Styles and Formatting หรือกด F11
2.คลิกicon “Page Styles” (ที่สองจากซ้าย)

รูปภาพ

3.คลิกขวาใน page style เลือก New

รูปภาพ

ที่หน้าต่าง Page style ตั้งชื่อ เช่นตั้งว่า Landscape

รูปภาพ

คลิกขวาเลือก “Modify” เพื่อแก้ไข style ให้ไปที่tab “Page ” เปลี่ยนหน้ากระดาษเป็น Landscape

รูปภาพ

รูปภาพ

กด OK เพื่อปิดหน้าต่าง
ที่ sheet ที่เราต้องการเป็นพิมพ์แนวนอน ให้เรา double click page style ที่เราเพิ่งสร้าง sheet ไหนที่จะเป็นแนวตั้งก็ไม่ต้องเลือก (default)

คุณสมบัติสร้างลิงก์ URL และทำการขีดเส้นใต้ให้กับลิงก์นั้นโดยปรกติจะถูกกำหนดมาให้ไว้ หากต้องการแก้โดยยกเลิกการขีดเส้นใต้และเปลี่ยนสีให้กำหนดที่

Tools > AutoCorrect เลือก tab Options

หาตัวเลือก URL recognition เอาเครื่องหมายออก ก็จะยกเลิกการแก้ url

รูปภาพ