สามารถกำหนดการตรวจการสะกดคำผิดได้โดย ไปที่

Tools > Spelling and Grammar >

รูปภาพ

เลือก Options

รูปภาพ

เลือก “Check spelling as you type” ตวจสอบคำเวลาที่พิมพ์

รูปภาพ

การแก้ไขตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติคือคุณสมบัติ Auto Correct ของ OpenOffice หากต้องการปิดคุณสมบัติให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

ที่แถบเมนูเลือก Tools>Autocorrect

รูปภาพ

ที่ tab Options
Clear any automatic option you want to disable (in this case Capitalize the first letter of every sentence) ออก

รูปภาพ

หากจะให้ OpenOffice ทำการแก้ตัวอักษรต้นประโยคที่เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นตัวใหญ่โดยอัตโนมัติให้กำหนดที่

ที่ Tools > Spelling and Grammar

รูปภาพ

เลือก Options

รูปภาพ

เลือกที่ “Check upper case words” กด OK

รูปภาพ

ปรกติเมื่อสั่งพิมพ์ชีทใน Calc จะถูกพิมพ์ตามการตั้งหน้าค่ากระดาษในแนวเดียวกัน หากต้องการให้ชีทบางแผ่นถูกพิมพ์ในแนวนอนบ้างแนวตั้งบ้าง ให้กำหนดดังนี้

1.เลือกที่เมนู Format>Styles and Formatting หรือกด F11
2.คลิกicon “Page Styles” (ที่สองจากซ้าย)

รูปภาพ

3.คลิกขวาใน page style เลือก New

รูปภาพ

ที่หน้าต่าง Page style ตั้งชื่อ เช่นตั้งว่า Landscape

รูปภาพ

คลิกขวาเลือก “Modify” เพื่อแก้ไข style ให้ไปที่tab “Page ” เปลี่ยนหน้ากระดาษเป็น Landscape

รูปภาพ

รูปภาพ

กด OK เพื่อปิดหน้าต่าง
ที่ sheet ที่เราต้องการเป็นพิมพ์แนวนอน ให้เรา double click page style ที่เราเพิ่งสร้าง sheet ไหนที่จะเป็นแนวตั้งก็ไม่ต้องเลือก (default)

คุณสมบัติสร้างลิงก์ URL และทำการขีดเส้นใต้ให้กับลิงก์นั้นโดยปรกติจะถูกกำหนดมาให้ไว้ หากต้องการแก้โดยยกเลิกการขีดเส้นใต้และเปลี่ยนสีให้กำหนดที่

Tools > AutoCorrect เลือก tab Options

หาตัวเลือก URL recognition เอาเครื่องหมายออก ก็จะยกเลิกการแก้ url

รูปภาพ

หากต้องการให้ Writer มีความสามารถดังกล่าวให้ติดตั้งส่วนเสริมที่ชื่อ “Oracle (Sun) Weblog Publisher extension” โดยดาวน์โหลดจาก

http://www.oracle.com/us/products/applications/open-office/043539.html#weblog

เมื่อสร้างเอกสารด้วย Writer แล้วจะสามารถ export เอกสารไปยัง blog ได้ โดย Blog server ทีสนับสนุนได้แก่ Roller, WordPress, Generic ATOM, และ MetaWeblog บน servers เช่น WordPress.com, Blogger.com, Blogspot.com และ Typepad.com.

โดยปกติการเล่นไฟล์ presentation ในลักษณะวนซ้ำจะมีความจำเป็นในการนำเสนองานตามนิทรรศการต่างๆ เพราะไม่ได้มีผู้นำเสนอผลงานประจำอยู่ที่ presentation นั้นโดยตลอด เลยต้องอาศัยความสามารถของโปรแกรมในการนำเสนอผลงานวนซ้ำไปเรื่อยๆเมื่อจบการนำเสนอ ส่วนการตั้งค่าในโปรแกรม openoffice impress สามารถทำได้ดังนี้

  1. ไปที่เมนู Slide show
  2. เลือก Slide Show Settings
  3. ในส่วน Type เลือก auto แล้วตั้งเวลา 00:00:00
  4. OK

รูปภาพ

หากต้องการให้ Writer มีความสามารถดังกล่าว ให้ติดตั้งส่วนเสริมที่ชื่อ “Sun Wiki Publisher extension” โดยดาวน์โหลดจาก

http://extensions.services.openoffice.org/project/wikipublisher

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

กรอกข้อมูลต่างๆของ Wiki server ก็จะส่งข้อมูลจาก Writer เข้า server ได้อัตโนมัติ
ก็จะสามารถแปลงเอกสารไป Wiki server ได้ แต่ระวังเรื่อง รูปแบบตัวอักษร และพวกตาราง