สาเหตุเนื่องมาจากไฟล์ xls ที่นำมานั้นติด Print ranges อยู่
วิธีการแก้ไขง่ายๆ คือ sheet ที่ติด print ranges(หน้าที่ปริ้นออกมา หรือที่อยู่บน print preview) ไปที่เมนู

Format > Print Ranges > Remove

รูปภาพ

เพื่อเคลียร์ print ranges ก็จะทำให้ปัญหาการพิมพ์หน้าอื่นออกมาแทนก็หมดไป

ผู้ใช้อาจพบปัญหา OpenOffice เปิดตัวเองเป็นเวลานานและไม่ต้องการรอ สามารถปรับแต่งค่าได้ที่

Tools > Options ที่ Openoffice.org > Memory คลิกถูกที่ช่อง Load openoffice during system startup

อย่างไรก็ดีการใช้วิธีนี้นั้นจะเป็นการเรียกหน่วยความจำของระบบส่วนขึ้นมาใช้ด้วยเช่นกัน

รูปภาพ

ผู้ใช้จำนวนมากมีปัญหาในการหาเมนู Page Setup สำหรับ OO เพราะมีความแตกต่างจากโปรแกรมชุดสำนักงานตัวอื่น จริงๆ แล้วเมนูนี้ไปอยู่ที่ Format > Page แทน

รูปภาพ

การทำชีทในโปรแกรมตางรางคำนวณ Calc อาจจะเกินหน้ากระดาษเมื่อสั่งพิมพ์ออกมา หากต้องการพิมพ์ให้พอดีกับหน้ากระดาษไปที่เมนู Format >Page

รูปภาพ

ที่ tab sheet ที่ scaling เลือก fit print to width/height

รูปภาพ

ก่อนอื่นจะต้องมีตารางข้อมูลที่จะนำมาสร้างกราฟก่อนแล้วจากนั้นให้แรเงาคลุมพื้นที่ตารางข้อมูล จากนั้นให้เลือกเมนู

Insert>Chart แล้วเลือก ชนิดของกราฟที่ต้องการ

รูปภาพ

โดยกราฟที่สร้างมาแล้วนั้นเป็นเหมือนวัตถุที่สามารถเคลื่อนย้ายและปรับขนาดได้ตามต้องการ

รูปแบบไฟล์นำเสนอของ Impress (.odp) จะไม่สามารถนำไปใช้แสดงงานนำเสนอหน้าเว็บได้ จะต้อง export เป็น flash ซึ่งเป็นรูปแบบที่เว็บไซต์สามารถนำไปแสดงผลได้

การตั้งค่าให้ข้อความในเอกสารกับ url ภายนอกสามารถ link ถึงกันได้สามารถทำได้ดังนี้

  1. ไปที่เมนู Insert
  2. เลือก Hyperlink
  3. ในช่อง Terget ให้ใส่ url ของ website ที่เราต้องการจะทำ link
  4. ในช่อง Text ให้ใส่ข้อความที่จะแสดงผลในหน้าเอกสาร ก็จะได้ link ไปยัง URL ตามที่เราต้องการ

รูปภาพ