ก่อนอื่นจะต้องมีตารางข้อมูลที่จะนำมาสร้างกราฟก่อนแล้วจากนั้นให้แรเงาคลุมพื้นที่ตารางข้อมูล จากนั้นให้เลือกเมนู

Insert>Chart แล้วเลือก ชนิดของกราฟที่ต้องการ

รูปภาพ

โดยกราฟที่สร้างมาแล้วนั้นเป็นเหมือนวัตถุที่สามารถเคลื่อนย้ายและปรับขนาดได้ตามต้องการ

การพิมพ์แถวซ้ำทางด้านบนของหัวกระดาษมีประโยชน์สำหรับชีทที่มีข้อมูลไล่ลงมาจำนวนหลายแถวจนหลายหน้าค่ากระดาษ จำเป็นต้องมีหัวแถวกำกับเพื่อจะได้ทราบว่าเซลข้อมูลนั้นๆ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไร วิธีตั้งค่าให้ทำดังต่อไปนี้ไปที่เมนู

Format->Print range->Edit

รูปภาพ

แล้วเลือก row หรือ column ที่ต้องการซ้ำ

รูปภาพ

การเปลี่ยนเอกสาร MS Office มาเป็นรูปแบบของ OO ในจำนวนมากต้องใช้ความสามารถของ Document Converter โดยเรียกใช้ที่
File -> Wizards -> Document Converter จากนั้นทำตาม wizard ที่แนะนำ
ซึ่งเป็นการเลือกประเภทเอกสารที่จะนำเข้า

รูปภาพ

และโฟลเดอร์ที่จะนำเข้า/เซฟไฟล์ที่ทำการแปลงแล้ว

รูปภาพ

ค่าปริยายของโปรแกรม OpenOffice ในการบันทึกเอกสารจะเป็นรูปแบบ open document format แต่ถ้าต้องการจะเปลี่ยนให้การบันทึกงานทุกครั้งให้บันทึกในรูปแบบอื่น เช่น Microsoft Office สามารถทำได้โดย

ไปที่ Tools >Options ที่ Load/save เลือก General ที่ตำแหน่ง Always save as เลือกไฟล์ที่ต้องการ save เช่น Microsoft word 97

รูปภาพ

วิธีป้องกันเนื้อหาในเอกสาร ให้เปิดเอกสารขึ้นมา แล้วเลือกคลุมเอกสารที่ต้องการป้องกันไม่ให้ใครมาแก้

เลือก Insert->Section คลิกเลือก Protected โดยจะใส่ชื่อ section หรือทิ้งไว้ตาม default ก็ได้
จากนั้นคลิกที่ Insert นอกจากนี้เราก็สามารถใส่ password ก็ได้ เมื่อใส่ pasword แล้วจะไม่สามารถ remove การป้องกันนี้ได้จนกว่าจะใส่ pasword

รูปภาพ

รูปภาพ

สำหรับวิธีปลด protected นั้น ทำได้โดย

ไปที่เมนูเลือก Format->Sections
ใส่ password ในกรณีที่มีการใส่ password ป้องกันเอาไว้ก่อนหน้านี้
เลือกชื่อที่เราต้องการลบการป้องกัน คลิกเอา protected ออก
กดปุ่ม Remove
กด OK

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Spreadsheet อยากจะพิมพ์บางส่วนของหน้า โดยจะไม่พิมพ์ทั้งหมดได้หรือไม่
เลือกเฉพาะ cell ที่เราต้องการจะพิมพ์
และที่เมนูเลือก Format > Print Ranges > Define
จะเป็นการกำหนดพื้นที่ส่วนที่เราต้องการพิมพ์ตาม cell ที่ได้เลือกไว้แล้ว

รูปภาพ

ในการทำเอกสาร บางโอกาสก็จำเป็นต้องใส่ comment แทรกลงไปเพิ่มเติมเพื่ออธิบายเนื้อความบางส่วนในเอกสารนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่โดยปกติ comment ที่แทรกไว้จะไม่แสดงผลออกมาเมื่อมีการสั่งพิมพ์เอกสารออกทาง printer ดังนั้น ถ้าต้องการให้มีการแสดงผล comment ที่แทรกไว้ออกมาทาง printer ด้วยต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ไปที่เมนู File แล้วเลือกไปที่ Print…
  2. เลือกไปที่ Options…
  3. กำหนดรูปแบบการสั่งพิมพ์ comment แล้วตอบ OK เมื่อกำหนดเสร็จ

รูปภาพ

None คือ ไม่มีการพิมพ์ comment ออกมา
Notes only คือ การพิมพ์เฉพาะส่วนที่เป็น comment เท่านั้น
End of document คือ การพิมพ์ comment โดยที่ให้ comment อยู่ที่หน้าสุดท้ายของเอกสาร
End of page คือ การพิมพ์ comment โดยที่ให้ comment อยู่ที่ส่วนหน้าสุดท้ายของกระดาษ

การทำตัวอักษรยกและตัวห้อยให้กำหนดค่าโดยไปที่คำสั่ง

Format >Character ที่ tab Font position เลือก super script สำหรับตัวอักษรยก

รูปภาพ

รูปภาพ

หากต้องการให้เป็นตัวอักษรห้อยให้เลือก subscript แทน