ข้อความลายน้ำมีลักษณะเหมือนเป็นฉากหลังของเอกสาร ดังนั้นการแทรกลายน้ำจึงทำได้โดยการตั้งฉากหลัง ซึ่งทำได้โดยไปที่เมนู Format > Page >tab Background ที่ As สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ ลายน้ำเป็นสีพื้นหรือรูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

คลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือก Open with เลือก MS office วิธีนี้เป็นการเปิดเป็นครั้งคราว แต่หากต้องการให้ไฟล์นี้เปิดด้วย MSoffice ตลอดไปก็ให้คลิกขวาที่ไฟล์เลือก property ที่tab General ตรงที่เขียบว่า open with ให้เลือก browse เป็น Msoffice

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปแบบไฟล์นำเสนอของ Impress (.odp) จะไม่สามารถนำไปใช้แสดงงานนำเสนอหน้าเว็บได้ จะต้อง export เป็น flash ซึ่งเป็นรูปแบบที่เว็บไซต์สามารถนำไปแสดงผลได้

การกำหนดหมายเลขหน้าแบบ “Page 1 of N” หรือ “หน้า 1 จาก N” โดย N แทนจำนวนหน้าทั้งหมด สามารถทำได้โดย

1.สร้าง Footer ให้กับเอกสาร เพื่อกำหนดว่าจะให้หมายเลขหน้าจะอยู่ส่วนบน (header) หรือส่วนล่าง (footer) ของเอกสาร

Insert > Footer > Default

รูปภาพ

2.ที่ Footer นั้นพิมพ์คำว่า “Page ” (หรือ “หน้า “) จากนั้นให้เลือก Insert > Fields > Page Number

รูปภาพ

3.พิมพ์คำว่า “of ” (หรือ “จาก “) แล้วเลือก Insert > Fields > Page Count

รูปภาพ

ในการทำเอกสารนั้น บางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องใส่สัญลักษณ์ลงไปที่ด้านบนของเอกสาร ซึ่งมักจะถูกใช้บ่อยในเอกสารจำพวก งานราชการ หรือเอกสารของบริษัท ซึ่งใน OepnOffice.org เงก็รองรับความสามารถนี้เช่นกัน ซึ่งสามารถทำได้โดยวิธีการดังนี้

1.เปิดเอกสารที่ต้องการขึ้นมา เลือก Insert->Header->Default

รูปภาพ

2.คลิกภายใน ช่อง Header ที่ถูกสร้างขึ้น เลือก Insert->Picture->From file เลือกรูปจากไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นกด Open ภาพจะปรากฏใน Header

รูปภาพ

ในกรณีที่ภาพไม่ขึ้นทุกหน้าอาจเกิดจาก Page style ที่ตั้งค่าไม่ถูกต้อง ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดย ไปที่ Format ->Page คลิกที่แท็บ “Header” ตรวจดูว่าช่อง “Same content left/right” ถูกเลือกหรือไม่ หากไม่เลือก ก็จะพิมพ์หน้าเว้นหน้า

ในขั้นตอนการติดตั้งจะมีกล่องโต้ตอบข้อความให้เลือกว่าจะให้ Openoffice.org ตรวจการอัพเดทอัตโนมัติหรือไม่ แต่ถ้าไม่ได้ทำการเปิดให้ตรวจอัตโนมัติก็ยังสามารถตั้งค่าให้ตรวจภายหลังได้โดย

  • ไปที่เมนู Tools > Options

รูปภาพ

  • เลือกไปที่ Online Update

รูปภาพ

  • เลือก Check for update automatically แล้วเลือกว่าจะให้ check update ในความถี่รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน แล้วจึงกดปุ่ม OK

รูปภาพ

การตั้งค่าภาพพื้นหลังให้กับ slide ที่สร้างด้วย Impress

  • ให้ click ขวาที่เอกสารเปล่า
  • เลือก Slide
  • เลือก Set Background picture for slide

รูปภาพ

  • browse หาไฟล์รูปที่ต้องการนำมาเป็นพื้นหลังของ presentation

รูปภาพ

  • ถ้าต้องการให้ background ที่เราเลือกเป็น background ของทุก slide ให้ตอบ yes เมื่อมี popup ขึ้นมาถามว่า “Background settings for all pages”

รูปภาพ

ผลลัพธ์การตั้งค่า background

รูปภาพ