PIM Module (Personnel Information System Module)
เป็นส่วนของการจัดการฐานข้อมูลของพนักงานในองค์กร ซึ่งผู้ดูแลระบบหรือ Admin สามารถทำการสร้างพนักงานที่มีอยู่ภายในองค์กรได้ และเมื่อสร้างแล้ว เราสามารถเข้าไปเพิ่ม ลบ แก้ไข รายละเอียดส่วนตัวของพนักงานได้ ภายใน PIM Module นี้ จะสามารถทำงานได้ท 3 Tab ดังต่อไปนี้
1. Configure ทำการกำหนดค่าว่าต้องการจะให้แสดงข้อมูลบางอย่างหรือไม่ เช่น ชื่อเล่น, สูบบุหรี่หรือไม่ เป็นต้น หากต้องการให้แสดงข้อมูลดังกล่าวให้คลิกเครื่องหมายถูก และทำการ save
2
Continue reading

Admin Module
เป็น Module ที่ใช้งานได้เฉพาะ Admin และมีความสำคัญในระบบของ OrangeHRM เนื่องจากมีหน้าที่กำหนดสิทธิ์ในการใช้งานต่างๆ สำหรับ User และใช้ในการกำหนดข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานภายใน Module อื่นๆ โดย Module Admin จะมี tab ให้เลือกใช้งานทั้งหมด 11 tab ซึ่งในบทความนี้ ขอแนะนำจำนวน 6 Tab ด้วยกัน ได้แก่
1. Nationality & Race เป็นการกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติและเชื้อชาติของบุคลากรที่มีอยู่ภายในองค์กร โดยมีข้อมูลให้กรอกทั้งหมด 2 tab คือ
– Nationality เป็นการกำหนดข้อมูลของสัญชาติต่างๆ ของพนักงานภายในองค์กร สามารถกด add เพื่อเพิ่ม หรือ delete เพื่อลบข้อมูลที่ต้องการได้
27
Continue reading

Admin Module
เป็น Module ที่ใช้งานได้เฉพาะ Admin และ มีความสำคัญในระบบของ OrangeHRM เนื่องจากมีหน้าที่กำหนดสิทธิ์ในการใช้งานต่างๆ สำหรับ User และใช้ในการกำหนดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้งาน ภายใน Module อื่นๆ โดย Module Admin จะมี tab ให้เลือกใช้งานทั้งหมด 11 tab ซึ่งในบทความนี้ ขอแนะนำจำนวน 5 Tab ด้วยกัน ได้แก่
1. Company Info โดยในส่วนนี้จะเป็นการใส่รายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรของเรา โดยจะมีให้กรอกข้อมูลทั้งหมด 4 tab ด้วยกัน
– General เป็นการใส่รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรของเรา โดยเราจำเป็นต้องใส่ชื่อขององค์กรในช่องที่เป็นดอกจันสีแดง ในส่วนอื่นๆ สามารถเว้นไว้เพื่อเพิ่มเติมในภายหลังได้ หากต้องการล้างข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม Reset หรือต้องการกลับมาแก้ไขภายหลังให้คลิกที่ปุ่ม Edit
2
– Location เป็นการใส่รายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งขององค์กร หากว่าองค์กรของเรามีที่ตั้งขององค์กรอยู่หลายๆ สาขา โดยการคลิกที่ Add เพื่อเพิ่มสาขาและคลิก Delete หากต้องการลบข้อมูลของสาขาที่เราต้องการ


Continue reading

bigbluebutton ทำงานทุกอย่างผ่านหน้าwebทั้งหมดนั้นทำงานผ่าน Flash Play
ความสามารถของ bigbluebutton
-สนทนาผ่านเสียง วีดีโอ ข้อความ
-แชร์หน้าจอของผู้บรรยาย
-แชร์สไลด์และทำการเขียนในสไลด์
-สลับผู้บรรยาย
ดูความสามารถเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย click

วิธีการติดตั้งbigbluebuttonนั้นแนะนำให้ติดตั้งบนUbntu10.04ที่ง่านแสนง่ายแคเพียงAdd repo โหลดสั่งsrartจบ แล้วคนที่ใช้ ubuntu version อื่นละทาง Bigbluebuttonบอกว่าอะเอานี่ไป
Install from source on Ubuntu Integrating BigBlueButton with your existing system ความยาว1หน้าwebpage เห็นแล้วท้อเลย แต่ทำไงได้ไม่อยากลงubuntuใหม่ก็ต้องนั่งทำตามไปครับ

 • เข้าใข้งานในส่วนของrootเพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน
  sudo su

 • ตรวจสอบ IP
  ifconfig
  *จดIPไว้เพราะเราต้องใช้IPในการตั้งค่าbigbluebutton

 • Update & Upgrade
  apt-get update
  apt-get upgrade

 • ติดตั้ง MySQL Tomcat
  apt-get install mysql-server tomcat6

 • ทดสอบtomcatกันว่าทำงานหรือเปล่าเข้าไปที่web browser แล้วไปที่ http://:8080/ จะได้หน้าตาแบบนี้ก็เป็นอันว่า tomcat6 ใช้งานได้
  Apache Tomcat - Mozilla Firefox_008.png

 • ติดตั้ง swftools แต่ก่อนอื่นเพิ่ม repository ไม่งั้นหาไม่เจอนะ
  nano /etc/apt/sources.list
  เพิ่มบรรทัดนี้ลงไปครับ
  deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner
  จากนั้น
  apt-get update
  apt-get install swftools
 • ติดตั้ง ImageMagick Nginx
  apt-get install imagemagick nginx
 • ติดตั้ง ActiveMQ
  mkdir /tmp/bbb
  cd /tmp/bbb'wget http://apache.mirror.rafal.ca/activemq/apache-activemq/5.4.1/apache-activemq-5.4.1-bin.tar.gztar zxvf apache-activemq-5.4.1-bin.tar.gz'mv /tmp/bbb/apache-activemq-5.4.1 /usr/share/activemq'
  'chown -R root:root /usr/share/activemq'
  apt-get install jsvc`

 • ติดตั้ง red5
  cd /tmp/bbb
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.70/red5-0.9.1.tar.gz
  tar xvf red5-0.9.1.tar.gz
  mv /tmp/bbb/red5-0.9.1 /usr/share/red5

 • สร้างบัญชีผู้ใช้ red5
  adduser --system --home /usr/share/red5 --no-create-home --group --disabled-password --shell /bin/false red5

 • จัดการสิทธิ red5
  chown -R root:root /usr/share/red5
  chown -R red5:adm /usr/share/red5/log
  chmod 755 /usr/share/red5/log
  chgrp red5 /usr/share/red5/webapps
  chmod 775 /usr/share/red5/webapps

 • จัดเตรียมของ
  cd /tmp/bbb
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/init-scripts.tar.gz
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/freeswitch-config.tar.gz

  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-bigbluebutton.tar.gz
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-deskshare.tar.gz
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-sip.tar.gz
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-video.tar.gz

  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/www-bigbluebutton-default.tar.gz
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/www-bigbluebutton.tar.gz

  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/bigbluebutton.war
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/nginx-bigbluebutton.conf

  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/bbb-conf

 • Auto-start activeMQ, bbb-openoffice-headless, and red5 on reboot
  cd /etc/init.d
  tar xzvf /tmp/bbb/init-scripts.tar.gz
  chmod +x /etc/init.d/activemq
  chmod +x /etc/init.d/red5
  chmod +x /etc/init.d/bbb-openoffice-headless
  update-rc.d activemq defaults
  update-rc.d red5 defaults
  update-rc.d bbb-openoffice-headless defaults

 • ติดตั้ง FreeSWITCH
  apt-get install python-software-properties
  add-apt-repository ppa:freeswitch-drivers/freeswitch-nightly-drivers
  apt-get update
  apt-get install freeswitch freeswitch-lang-en
  404 not found อ้าวppa ใช่ไม่ได้ทำยังไงละเนี่ย!!!สงสัยจะลงbigbulebuttonไม่สำเร็จแน่เลย
  อย่าตกใจไปครับถ้าไม่ได้เรามีวิธีแต่มันต้องออกแรงกันหน่อยนะ

 • ติดตั้ง FreeSWITCH แบบออกแรงเหนื่อย –” Install from Git
  cd /usr/src
  sudo apt-get install git-core subversion build-essential autoconf automake libtool libncurses5 libncurses5-dev make libjpeg-dev
  sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev libexpat1-dev libgnutls-dev libtiff4-dev libx11-dev unixodbc-dev libssl-dev python2.6-dev
  zlib1g-dev libzrtpcpp-dev libasound2-dev libogg-dev libvorbis-dev libperl-dev libgdbm-dev libdb-dev python-dev uuid-dev

  git clone git://git.freeswitch.org/freeswitch.git
  cd freeswitch

 • ลงเสร็จก็ต้องทำเพ็คเกจครับ
  dpkg-checkbuilddeps
  dpkg-buildpackage -b -rfakeroot
  รอรอรอ (ต้องต่อinternetตลอดเวลาขณะทำครับ)————>>>> บางเครื่องอาจขึ้นถามหาเพ็ตเกจบางตัวก็ให้ทำการ apt-get install ตามนั้นแล้วลอง build ใหม่นะครับ ——>>> เสร็จแล้วเช็ค.deb กันครับ
  cd /usr/src
  ls freeswitch*.deb

 • จัดการติดตั้งครับ
  dpkg -i freeswitch*.deb

 • ตั่งค่าFreeSWITCH
  cd /opt/freeswitch/
  tar xzvf /tmp/bbb/freeswitch-config.tar.gz
  chown -R freeswitch:daemon conf
  chmod -R 755 conf
  sed -i 's/FREESWITCH_ENABLED="false"/FREESWITCH_ENABLED="true"/
  g' /etc/default/freeswitch

  สำหรับการลงผ่านgit ไม่ต้องtar xzvf /tmp/bbb/freeswitch-config.tar.gz

 • ตั้งค่า nginx
  cat /tmp/bbb/nginx-bigbluebutton.conf | sed "s/192.168.0.35/< YOUR-IP >/" > /etc/nginx/sites-available/bigbluebutton
  ln -s /etc/nginx/sites-available/bigbluebutton /etc/nginx/sites-enabled/bigbluebutton

 • ติดตั้งopenoffice
  apt-get install openoffice.org
  ubuntu มีอยู่แล้วจะลงทำไมเนี่ย

 • Start openoffice as a service
  service bbb-openoffice-headless start

 • Disable Security settings for TOMCAT6
  sed -i "s/#TOMCAT6_SECURITY=yes/TOMCAT6_SECURITY=no/" /etc/default/tomcat6

 • สร้างฐานข้อมูลให้bigbluebuttonอยู่กันต่อเลย
  mysql -u root -p

  create database bigbluebutton;

  grant all on bigbluebutton.* to 'bbb'@'localhost' identified by 'secret';

  flush privileges;

  quit

 • ติดตั้ง bbb-web
  cp /tmp/bbb/bigbluebutton.war /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton.war

 • ดูตำแหน่งของ PDF2SWF, CONVERT GS
  which pdf2swf convert gs
  จะได้ออกมาประมาณนี้
  /usr/bin/pdf2swf
  /usr/bin/convert
  /usr/bin/gs
  จำที่อยู่ทั้ง3ตัวไว้ครับ

 • Generate a GUID
  เข้าไปที่ web
  http://www.somacon.com/p113.php
  เลือกที่ Hex Encoded แล้วกด Generate UUID/GUID แล้วทำการจด เลขทั้งหมดหลัง 0x ไว้ครับ

 • ตั้งค่า bbb-web
  nano /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton/WEB-INF/classes/bigbluebutton.properties

แก้ไขตามนี้ครับ
Directory where SWFTOOLS (pdf2swf, jpeg2swf, png2swf) are located
swfToolsDir=/usr/bin/


Directory where ImageMagick’s convert executable is located
imageMagickDir=/usr/bin/


Use fullpath to ghostscript executable since the exec names are different
for each platform.
ghostScriptExec=/usr/bin/gs

Inject values into grails service beans
beans.presentationService.presentationDir=${presentationDir}
beans.dynamicConferenceService.serviceEnabled=true
beans.dynamicConferenceService.apiVersion=0.7
beans.dynamicConferenceService.minutesElapsedBeforeMeetingExpiration=60
beans.dynamicConferenceService.securitySalt=YOUR-GUID
beans.dynamicConferenceService.defaultWelcomeMessage=${defaultWelcomeMessage}
beans.dynamicConferenceService.defaultDialAccessNumber=${defaultDialAccessNumbe$


This URL is where the BBB client is accessible. When a user sucessfully
enters a name and password, she is redirected here to load the client.
bigbluebutton.web.serverURL=http://YOU-IP

 • สร้างไฟล์ noPdfMarkWorkaround.ps มีเนื้อหาตามนี้

  %!
  /pdfmark {cleartomark} bind def

  nano /etc/bigbluebutton/nopdfmark.ps

 • สร้างพื้นที่เก็บข้อมูลนำเสนอ

  mkdir /var/bigbluebutton
  chown -R tomcat6:adm /var/bigbluebutton
  chmod -R 777 /var/bigbluebutton

 • ติดตั้ง bbb-apps

  cd /usr/share/red5/webapps
  tar xzvf /tmp/bbb/red5-bigbluebutton.tar.gz

 • ติดตั้ง bbb-deskshare-app

  tar xzvf /tmp/bbb/red5-deskshare.tar.gz

 • ติดตั้ง bbb-video-app

  tar xzvf /tmp/bbb/red5-video.tar.gz

 • ติดตั้งbbb-voice-app

  tar xzvf /tmp/bbb/red5-sip.tar.gz

At this point we have to edit one of the configuration files to point to your sip server. This document assumes it is your current machine, but it can be another stand alone machine all you need is its IP address.

 • เปิดFile bigbluebutton-sip.properties แล้วแก้ไข sip.server.host=YOUR-IP
  nano /usr/share/red5/webapps/sip/WEB-INF/bigbluebutton-sip.properties

 • ติดตั้ง default web pages
  cd /var/www
  tar xzvf /tmp/bbb/www-bigbluebutton-default.tar.gz

 • ติดตั้ง bbb-client

  tar xzvf /tmp/bbb/www-bigbluebutton.tar.gz

Now we need to create bbbapiconf.jsp, which will hold our GUID and the !BigBlueButtonURL. Be sure to replace < YOUR-GUID > and < YOUR-IP > with the GUID we generated earlier and your IP, respectively.

echo “<%!
// This is the security salt that must match the value set in the BigBlueButton server
String salt = “YOUR-GUID”;

// This is the URL for the BigBlueButton server
String BigBlueButtonURL = “http://YOUR-IP/bigbluebutton/”;
%>” > /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton/demo/bbbapiconf.jsp

-Edit client config

`nano /var/www/bigbluebutton/client/conf/config.xml`

เปลี่ยน uri=YOUR-IP 

  <modules>

      <module name="ChatModule" url="ChatModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://<YOUR-IP>/bigbluebutton"
          dependsOn="ViewersModule"
          translationOn="true"
          translationEnabled="true"
      />

      <module name="ViewersModule" url="ViewersModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          host="http://192.168.0.35/bigbluebutton/api/enter"
          allowKickUser="false"
      />

      <module name="ListenersModule" url="ListenersModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          recordingHost="http://192.168.0.35"
      />

      <module name="DeskShareModule"
          url="DeskShareModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/deskShare"
      />

      <module name="PhoneModule" url="PhoneModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/sip"
          autoJoin="false"
          dependsOn="ViewersModule"
      />

      <module name="VideoconfModule" url="VideoconfModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/video"
          dependsOn="ViewersModule"
          videoQuality="70"
          presenterShareOnly="false"
      />

      <module name="WhiteboardModule" url="WhiteboardModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          dependsOn="PresentModule"
      />

      <module name="PresentModule" url="PresentModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          host="http://192.168.0.35"
          dependsOn="ViewersModule"
      />

      <!-- new module in development:
      <module name="DynamicInfoModule" url="DynamicInfoModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          host="http://192.168.0.35"
          infoURL="http://192.168.0.35/client/conf/example-info-data.xml?user={userID}&role={role}&meetingID={meetingID}"
      />
      -->

      <!--<module name="ExampleChatModule" url="ExampleChatModule.swf?v=56"
    uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
    host="http://192.168.0.35"
      />-->

      <!--<module name="BreakoutModule" url="BreakoutModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          host="http://192.168.0.225"
          dependsOn="ViewersModule"
          salt="1708e5ecf25b7142b06f2338b4ea3cf1"
      />-->

  </modules>

-ติดตั้ง bbb-conf
cp /tmp/bbb/bbb-conf /usr/local/bin
sudo chmod a+x /usr/local/bin/bbb-conf

 • สร้าง directory เก็บ log
  mkdir /var/log/bigbluebutton

 • สร้าง log file
  touch /var/log/bigbluebutton/bbb-web.log
  chown tomcat6:tomcat6 /var/log/bigbluebutton/bbb-web.log

 • ทดสอบว่า bigbluebutton ลงได้สมบูรณ์

  sudo bbb-conf --clean
  sudo bbb-conf --check

มึนตัวอักษรกันเลยทีเดียว เห้อ ลงเสร็จแล้ว ทดสอบระบบกันหน่อยครับ
bbb-conf --start
จากนั้นก็เข้าไปที่ http://YOUR IP/bigbluebutton

ที่เหลือก็ไปชวนเพื่อนๆมาทดสอบกันครับ… ^^

bigbluebutton ทำงานทุกอย่างผ่านหน้าwebทั้งหมดนั้นทำงานผ่าน Flash Play
ความสามารถของ bigbluebutton
-สนทนาผ่านเสียง วีดีโอ ข้อความ
-แชร์หน้าจอของผู้บรรยาย
-แชร์สไลด์และทำการเขียนในสไลด์
-สลับผู้บรรยาย
ตามดูความาสมารถเพิ่มเติมได้ตรงนี้เลย click
วิธีการติดตั้งbigbluebuttonนั้นแนะนำให้ติดตั้งบนUbntu10.04ที่ง่านแสนง่ายแคเพียงAdd repo โหลดสั่งsrartจบ แล้วคนที่ใช้ ubuntu version อื่นละทาง Bigbluebuttonบอกว่าอะเอานี่ไป
Install from source on Ubuntu Integrating BigBlueButton with your existing system ความยาว1หน้าwebpage เห็นแล้วท้อเลย แต่ทำไงได้ไม่อยากลงubuntuใหม่ก็ต้องนั่งทำตามไปครับ

 • เข้าใข้งานในส่วนของrootเพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน
  sudo su

 • ตรวจสอบ IP
  ifconfig
  *จดIPไว้เพราะเราต้องใช้IPในการตั้งค่าbigbluebutton

 • Update & Upgrade
  apt-get update
  apt-get upgrade

 • ติดตั้ง MySQL Tomcat
  apt-get install mysql-server tomcat6

 • ทดสอบtomcatกันว่าทำงานหรือเปล่าเข้าไปที่web browser แล้วไปที่ http://Your-IP:8080/ จะได้หน้าตาแบบนี้ก็เป็นอันว่า tomcat6 ใช้งานได้
  Apache Tomcat - Mozilla Firefox_008.png

 • ติดตั้ง swftools แต่ก่อนอื่นเพิ่ม repository ไม่งั้นหาไม่เจอนะ
  nano /etc/apt/sources.list
  เพิ่มบรรทัดนี้ลงไปครับ
  deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner
  จากนั้น
  apt-get update
  apt-get install swftools
 • ติดตั้ง ImageMagick Nginx
  apt-get install imagemagick nginx
 • ติดตั้ง ActiveMQ
  mkdir /tmp/bbb
  cd /tmp/bbb'wget http://apache.mirror.rafal.ca/activemq/apache-activemq/5.4.1/apache-activemq-5.4.1-bin.tar.gztar zxvf apache-activemq-5.4.1-bin.tar.gz'mv /tmp/bbb/apache-activemq-5.4.1 /usr/share/activemq'
  'chown -R root:root /usr/share/activemq'
  apt-get install jsvc`

 • ติดตั้ง red5
  cd /tmp/bbb
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.70/red5-0.9.1.tar.gz
  tar xvf red5-0.9.1.tar.gz
  mv /tmp/bbb/red5-0.9.1 /usr/share/red5

 • สร้างบัญชีผู้ใช้ red5
  adduser --system --home /usr/share/red5 --no-create-home --group --disabled-password --shell /bin/false red5

 • จัดการสิทธิ red5
  chown -R root:root /usr/share/red5
  chown -R red5:adm /usr/share/red5/log
  chmod 755 /usr/share/red5/log
  chgrp red5 /usr/share/red5/webapps
  chmod 775 /usr/share/red5/webapps

 • จัดเตรียมของ
  cd /tmp/bbb
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/init-scripts.tar.gz
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/freeswitch-config.tar.gz

  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-bigbluebutton.tar.gz
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-deskshare.tar.gz
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-sip.tar.gz
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/red5-video.tar.gz

  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/www-bigbluebutton-default.tar.gz
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/www-bigbluebutton.tar.gz

  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/bigbluebutton.war
  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/nginx-bigbluebutton.conf

  wget http://bigbluebutton.org/downloads/0.71a/bbb-conf

 • Auto-start activeMQ, bbb-openoffice-headless, and red5 on reboot
  cd /etc/init.d
  tar xzvf /tmp/bbb/init-scripts.tar.gz
  chmod +x /etc/init.d/activemq
  chmod +x /etc/init.d/red5
  chmod +x /etc/init.d/bbb-openoffice-headless
  update-rc.d activemq defaults
  update-rc.d red5 defaults
  update-rc.d bbb-openoffice-headless defaults

 • ติดตั้ง FreeSWITCH
  apt-get install python-software-properties
  add-apt-repository ppa:freeswitch-drivers/freeswitch-nightly-drivers
  apt-get update
  apt-get install freeswitch freeswitch-lang-en
  404 not found อ้าวppa ใช่ไม่ได้ทำยังไงละเนี่ย!!!สงสัยจะลงbigbulebuttonไม่สำเร็จแน่เลย
  อย่าตกใจไปครับถ้าไม่ได้เรามีวิธีแต่มันต้องออกแรงกันหน่อยนะ

 • ติดตั้ง FreeSWITCH แบบออกแรงเหนื่อย –” Install from Git
  cd /usr/src
  sudo apt-get install git-core subversion build-essential autoconf automake libtool libncurses5 libncurses5-dev make libjpeg-dev
  sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev libexpat1-dev libgnutls-dev libtiff4-dev libx11-dev unixodbc-dev libssl-dev python2.6-dev
  zlib1g-dev libzrtpcpp-dev libasound2-dev libogg-dev libvorbis-dev libperl-dev libgdbm-dev libdb-dev python-dev uuid-dev

  -ลงเสร็จก็ต้องทำเพ็คเกจครับ
  dpkg-checkbuilddeps
  dpkg-buildpackage -b -rfakeroot
  รอรอรอ (ต้องต่อinternetตลอดเวลาขณะทำครับ)————>>>> บางเครื่องอาจขึ้นถามหาเพ็ตเกจบางตัวก็ให้ทำการ apt-get install ตามนั้นแล้วลอง build ใหม่นะครับ ——>>> เสร็จแล้วเช็ค.deb กันครับ
  cd /usr/src
  ls freeswitch*.deb

จัดการติดตั้งครับ
dpkg -i freeswitch*.deb

 • ตั่งค่าFreeSWITCH
  cd /opt/freeswitch/
  tar xzvf /tmp/bbb/freeswitch-config.tar.gz
  chown -R freeswitch:daemon conf
  chmod -R 755 conf
  sed -i 's/FREESWITCH_ENABLED="false"/FREESWITCH_ENABLED="true"/
  g' /etc/default/freeswitch

  สำหรับการลงผ่านgit ไม่ต้องtar xzvf /tmp/bbb/freeswitch-config.tar.gz

 • ตั้งค่า nginx
  cat /tmp/bbb/nginx-bigbluebutton.conf | sed "s/192.168.0.35/YOUR-IP/" > /etc/nginx/sites-available/bigbluebutton
  ln -s /etc/nginx/sites-available/bigbluebutton /etc/nginx/sites-enabled/bigbluebutton

 • ติดตั้งopenoffice
  apt-get install openoffice.org
  ubuntu มีอยู่แล้วจะลงทำไมเนี่ย

 • Start openoffice as a service
  service bbb-openoffice-headless start

 • Disable Security settings for TOMCAT6
  sed -i "s/#TOMCAT6_SECURITY=yes/TOMCAT6_SECURITY=no/" /etc/default/tomcat6

 • สร้างฐานข้อมูลให้bigbluebuttonอยู่กันต่อเลย
  mysql -u root -p

  create database bigbluebutton;

  grant all on bigbluebutton.* to 'bbb'@'localhost' identified by 'secret';

  flush privileges;

  quit

 • ติดตั้ง bbb-web
  cp /tmp/bbb/bigbluebutton.war /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton.war

 • ดูตำแหน่งของ PDF2SWF, CONVERT GS
  which pdf2swf convert gs
  จะได้ออกมาประมาณนี้
  /usr/bin/pdf2swf
  /usr/bin/convert
  /usr/bin/gs
  จำที่อยู่ทั้ง3ตัวไว้ครับ

 • Generate a GUID
  เข้าไปที่ web
  http://www.somacon.com/p113.php
  เลือกที่ Hex Encoded แล้วกด Generate UUID/GUID แล้วทำการจด เลขทั้งหมดหลัง 0x ไว้ครับ

 • ตั้งค่า bbb-web
  nano /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton/WEB-INF/classes/bigbluebutton.properties

แก้ไขตามนี้ครับ
Directory where SWFTOOLS (pdf2swf, jpeg2swf, png2swf) are located
swfToolsDir=/usr/bin/


Directory where ImageMagick’s convert executable is located
imageMagickDir=/usr/bin/


Use fullpath to ghostscript executable since the exec names are different
for each platform.
ghostScriptExec=/usr/bin/gs

Inject values into grails service beans
beans.presentationService.presentationDir=${presentationDir}
beans.dynamicConferenceService.serviceEnabled=true
beans.dynamicConferenceService.apiVersion=0.7
beans.dynamicConferenceService.minutesElapsedBeforeMeetingExpiration=60
beans.dynamicConferenceService.securitySalt=YOUR-GUID
beans.dynamicConferenceService.defaultWelcomeMessage=${defaultWelcomeMessage}
beans.dynamicConferenceService.defaultDialAccessNumber=${defaultDialAccessNumbe$


This URL is where the BBB client is accessible. When a user sucessfully
enters a name and password, she is redirected here to load the client.
bigbluebutton.web.serverURL=http://YOUR-IP

 • สร้างไฟล์ noPdfMarkWorkaround.ps มีเนื้อหาตามนี้

%!
/pdfmark {cleartomark} bind def

`nano /etc/bigbluebutton/nopdfmark.ps`
 • สร้างพื้นที่เก็บข้อมูลนำเสนอ

  mkdir /var/bigbluebutton
  chown -R tomcat6:adm /var/bigbluebutton
  chmod -R 777 /var/bigbluebutton

 • ติดตั้ง bbb-apps

  cd /usr/share/red5/webapps
  tar xzvf /tmp/bbb/red5-bigbluebutton.tar.gz

 • ติดตั้ง bbb-deskshare-app

  tar xzvf /tmp/bbb/red5-deskshare.tar.gz

 • ติดตั้ง bbb-video-app

  tar xzvf /tmp/bbb/red5-video.tar.gz

 • ติดตั้งbbb-voice-app

  tar xzvf /tmp/bbb/red5-sip.tar.gz

 • เปิดFile
  nano /usr/share/red5/webapps/sip/WEB-INF/bigbluebutton-sip.properties

 • แก้ไข sip.server.host=YOUR-IP

 • ติดตั้ง default web pages
  cd /var/www
  tar xzvf /tmp/bbb/www-bigbluebutton-default.tar.gz

 • ติดตั้ง bbb-client

  tar xzvf /tmp/bbb/www-bigbluebutton.tar.gz

Now we need to create bbbapiconf.jsp, which will hold our GUID and the !BigBlueButtonURL. Be sure to replace YOUR-GUID and YOUR-IP with the GUID we generated earlier and your IP, respectively.

echo “<%!
// This is the security salt that must match the value set in the BigBlueButton server
String salt = “YOUR GUID”;

// This is the URL for the BigBlueButton server
String BigBlueButtonURL = “http://YOUR-IP/bigbluebutton/”;
%>” > /var/lib/tomcat6/webapps/bigbluebutton/demo/bbbapiconf.jsp

 • Edit client config

  nano /var/www/bigbluebutton/client/conf/config.xml

  เปลี่ยน uri=YOUR-IP

      <module name="ChatModule" url="ChatModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          dependsOn="ViewersModule"
          translationOn="true"
          translationEnabled="true"
      />
  
      <module name="ViewersModule" url="ViewersModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          host="http://192.168.0.35/bigbluebutton/api/enter"
          allowKickUser="false"
      />
  
      <module name="ListenersModule" url="ListenersModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP//bigbluebutton"
          recordingHost="http://192.168.0.35"
      />
  
      <module name="DeskShareModule"
          url="DeskShareModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/deskShare"
      />
  
      <module name="PhoneModule" url="PhoneModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/sip"
          autoJoin="false"
          dependsOn="ViewersModule"
      />
  
      <module name="VideoconfModule" url="VideoconfModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/video"
          dependsOn="ViewersModule"
          videoQuality="70"
          presenterShareOnly="false"
      />
  
      <module name="WhiteboardModule" url="WhiteboardModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          dependsOn="PresentModule"
      />
  
      <module name="PresentModule" url="PresentModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          host="http://192.168.0.35"
          dependsOn="ViewersModule"
      />
  
      <!-- new module in development:
      <module name="DynamicInfoModule" url="DynamicInfoModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          host="http://192.168.0.35"
          infoURL="http://192.168.0.35/client/conf/example-info-data.xml?user={userID}&role={role}&meetingID={meetingID}"
      />
      -->
  
      <!--<module name="ExampleChatModule" url="ExampleChatModule.swf?v=56"
    uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
    host="http://192.168.0.35"
      />-->
  
      <!--<module name="BreakoutModule" url="BreakoutModule.swf?v=3818"
          uri="rtmp://YOUR-IP/bigbluebutton"
          host="http://192.168.0.225"
          dependsOn="ViewersModule"
          salt="1708e5ecf25b7142b06f2338b4ea3cf1"
      />-->
  
  </modules>
  

  `

 • ติดตั้ง bbb-conf
  cp /tmp/bbb/bbb-conf /usr/local/bin
  sudo chmod a+x /usr/local/bin/bbb-conf

 • สร้าง directory เก็บ log
  mkdir /var/log/bigbluebutton

 • สร้าง log file
  touch /var/log/bigbluebutton/bbb-web.log
  chown tomcat6:tomcat6 /var/log/bigbluebutton/bbb-web.log

 • ตรวจสอบก่อนว่า bigbluebutton นั้นลงเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  sudo bbb-conf --clean
  sudo bbb-conf --check

มึนตัวอักษรกันเลยทีเดียว เห้อ ลงเสร็จแล้ว ทดสอบระบบกันหน่อยครับ
bbb-conf --start
จากนั้นก็เข้าไปที่ http://YOUR-IP/bigbluebutton

bigbluebutton ทำงานได้แล้วที่เหลือก็คือกานไปเรียกเพื่อนๆมาทดสอบกันผ่านทางหน้าwebได้เลย
http://YOUR-IP/bigbluebutton

การประปาส่วนภูมิภาคขานรับการส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในภาครัฐ ด้วยการจัดงาน Open Source Festival 2008 ภายในงานมีการออกบูธเพื่อแสดงและรณรงค์การใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โดยเฉพาะโอเพนออฟฟิศกลายเป็นหัวหอกในการนำไปใช้ทดแทนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดซื้อซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังถือเป็นงานที่ให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานด้วย

ตลอดทั้งงานมีการจัดฉายวิดีโดเกี่ยวกับเรื่องของโอเพนซอร์ส มีการตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรรมอื่นๆ อีกมายมาย แต่ที่เด่นสุดเห็นจะเป็นการแจกแผ่นซีดี จันทราเวอร์ชัน 3.1 และแผ่นโปรแกรมการสอน โอเพนออฟฟิศ ที่ทางฝ่ายโอเพนซอร์สของซิป้านำมานั่นเอง ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการใช้งานโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนหลายรายเข้าร่วมงานอย่างคึกคักคาดว่าจะสามารถสร้างความตื่นตัวเรื่องของโอเพนซอร์สให้กับพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคได้

งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2551 ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 1 การประปาส่วนภูมิภาค

ชมภาพบรรยากาศ Thai Opensource Gallery

หากคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งอยากจะใช้งานโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร หรืออาจจะยังไม่มีความมั่นใจ งานสัมมนาครั้งนี้จะช่วยบอกแนวทางและสร้างความมั่นใจให้กับคุณได้ ด้วยการบอกเล่าจากผู้มีประสบการณ์สูงอย่าง  คุณเชวง จิตรสมบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด และ ม.ล. ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ Deputy Vice President Information Technology Center บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากมายในการนำโอเพนซอร์สเข้าไปเพิ่มศักยภาพองค์กร

สัมมนาเรื่อง “เพิ่มศักยภาพองค์กรด้วยโอเพนซอร์ส”
วันพฤหัสที่ 25 กันยายน 2551
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา

สัมมนาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
สนใจติดต่อ 02-938-9286-7 หรือ 02-938-1892
หรือทาง www.thaiopensource.org/seminar
 

ช่วงหลังนี้จะเริ่มเห็นหลายๆ อย่าง ที่กำลังเริ่มปรับมาเป็นโอเพนซอร์สกันมากขึ้น จากเดิมที่เราจะคุ้นเคยกันแค่ Open Source Software สิ่งเหล่านี้คงเป็นตัวบอกได้กลายๆว่า กระแสโอเพนซอร์สกำลังมา ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ อย่าง Asterisk card ที่มีการออกแบบการ์ดรุ่นที่เป็น Open Source หรืออย่าง Laptop ของ VIA ที่ออก OpenBook ให้ใครเอาแบบไปผลิตก็ได้ และนอกจาก ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แล้ว ก็ยังมีเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็น Free Beer หรือ OpenCola ที่เอาสูตรมาเปิดเผยให้ทุกคนได้ร่วมกันพัฒนาได้ เพื่อรสชาตอันเป็นที่สุด

ผมยังนึกไม่ออก ว่าในอนาคตหากเรามีทุกอย่างที่สามารถเลือกใช้ได้เป็นโอเพนซอร์สทั้งหมด โลกนี้จะเปลี่ยนเป็นยังไง คุณละครับ ลองนึกไว้แล้วหรือยัง

นี่ถือว่าเป็นกิจกรรมครั้งที่ 2 ของสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์แล้ว หลังจากได้จัดกิจกรรมแรกเป็นการฝึกอบรมโปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ มาครั้งนี้เป็นรูปแบบของการสัมมนาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการเปิดใจของสมาชิกในสหพันธ์ฯ ให้เข้าใจและมองเห็นประโยชน์และความสามารถของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์โดยตรง ซึ่งงานครั้งนี้มีสมาชิกให้ความสนใจและเข้าร่วมงานจำนวนมาก

เริ่มต้นเนื้อหาของงานสัมมนาด้วยหัวข้อ “OpenOffice ทางเลือกใหม่สำหรับงานสำนักงาน” ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์โดยคุณชัยยศ จันทร์แย้ม ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) และกรรมการสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ซึ่งคุณชัยยศเล่าให้ฟังว่าในบริษัทมีการใช้งานเครื่องพีซีที่ติดตั้งไมโครซอฟท์วินโดวส์อยู่จำนวน 180 ตัว หากต้องการใช้แบบที่เป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องทั้งหมดก็ถือว่าเป็นเงินจำนวนไม่น้อย จึงเริ่มหาทางเลือกอื่นเพื่อความถูกต้องคำตอบจึงมาอยู่ที่ OpenOffice เนื่องจากได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวว่ามีการใช้งานในหน่วยงานขนาดใหญ่ อย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การบินไทย ปูนซิเมนต์ไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทำให้มีความมั่นใจที่จะเลือกใช้

โดยเริ่มทำการวางแผนในเดือนพฤษภาคม 2551 และทำการฝึกอบรมพนักงานในเดือนกรกฎาคม 2551 พร้อมกันนั้นก็ทำการเริ่มต้นใช้งาน ระหว่างที่เริ่มต้นใช้งานฝ่ายไอทีของบริษัทต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานในด้านต่างๆ จนไม่พบปัญหาใหญ่ๆ อีกเลยในเดือน กันยายน 2551 ซึ่งนับจากวันนั้นถึงวันนี้ ฮูทามากิ มีการใช้งาน OpenOffice มาเป็นเวลา 1 ปีแล้ว ส่วนปัจจัยหลักของความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือการที่ผู้บริหารเห็นชอบและกล้าตัดสินใจเปลี่ยน วันนี้จำนวนเครื่องพีซีที่มีการติดตั้งไมโครซอฟต์ออฟฟิศในบริษัทฯ มีอยู่เพียง 5 เครื่องเท่านั้น ขอปรบมือให้กับความสำเร็จ

ดาวน์โหลด presentation ของคุณชัยยศ http://dp.thaiopensource.org/media/Chaiyot.pdf

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาภายในเกี่ยวกับการใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ ภายใต้หัวข้อ “ลดต้นทุนการทำธุรกิจด้วยการใช้ Software Open Source” งานนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานและตัวแทนจากทุกหน่วยงานในกลุ่มทิสโก้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน

ปัจจุบันหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ Software Open Source เพื่อช่วยลด้นทุนในการดำเนินการ ซึ่งนับวันต้นทุนของการลงทุนในโปรแกรมซอฟต์แวร์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นทางทีมไอทีจึงได้จัดสัมมนาให้ความรู้ถึงการนำเอาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้งานในองค์กร ผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เริ่มต้นด้วยหัวข้อ "เปิดโลก Open Source" ทำการแนะนำความหมายของโอเพนซอร์ส และอธิบายถึงความเป็นมาของซอฟต์แวร์ลักษณะนี้ นอกจากนี้ยังทำการแนะนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่สามารถนำไปใช้ในทางธุรกิจได้ โดยมีชุดออฟฟิศอย่าง OpenOffice.org เป็นตัวชูโรง หัวข้อนี้ได้บรรณาธิการนิตสารโอเพนซอร์สทูเดย์ คุณภาณุพล พสุชัยกุล เป็นผู้บรรยายและบอกเล่าประสบการณ์

ตามมาด้วยหัวข้อ "ทิศทางและนโยบายส่งเสริมการใช้งาน Open Source ของภาครัฐ" เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรที่อยากนำเอาโอเพนซอร์สมาใช้งาน ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยจะมีการทำให้เกิดมาตรฐานและมีการส่งเสริมให้มีการใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าว รวมถึงการให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม หัวข้อนี้บรรยายโดย คุณไพฑูรย์ บุตรี ผู้จัดการฝ่ายโอเพนซอร์ส สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ปิดท้ายด้วยเรื่องราวความสำเร็จของการนำเอาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเข้าไปใช้ในหน่วยงาน โดยมีสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นเจ้าของเรื่องราวของความสำเร็จนี้ โดยทาง ก.ล.ต. ชี้ให้เห็นถึงวิธีคิดและแนวทางในการใช้งานโอเพนซอร์ส เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และแนวทางการใช้โอเพนซอร์สในอุตสาหกรรม บรรยายโดยคุณกำพล ศรธนะรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลีกทรัพย์

และทั้งหมดนี้คือก้าวแรกของ TISCO ในการเลือกที่จะใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส