สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์เข้าร่วมโครงการ อบรมหลักสูตร “เสริมสร้างทักษะการใช้ Open Source Software เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการ” ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมซอฟต์แวร์ใหม่ หลักสูตรที่จะจัดขึ้นมีจำนวนทั้งหมด 8 หลักสูตร ดังนี้

  1. Open Source Collaborative Development Environment
  2. Enterprise Linux System Administration
  3. Java Enterprise Application Development
  4. Enterprise PHP Development with ZendFramework
  5. PostgreSQL Enterprise Database Administration
  6. Tablet & Mobile Programming with Android Platform
  7. Software as a Service (SaaS) and Cloud Programming
  8. Alfresco Enterprise Content Management

หลักสูตรเรียนลัด ประยุกต์ใช้งานได้เลย ไม่มีที่ไหนอบรมให้ได้อย่างนี้อีกแล้ว รีบสมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด อย่ารอช้าคลิกสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.sipa.or.th/ossfasttrack