Suriyan พัฒนาต่อโดยต่อยอดมาจาก Ubuntu เมื่อจะดาวน์โหลด .deb สามารถเปรียบเทียบได้โดยง่ายดังนี้คือ หากใช้ Suriyan 52.10 ให้ดาวน์โหลด .deb สำหรับ Ubuntu 9.10 ส่วน Suriyan 53.04 จะตรงกับ 10.04 ให้เลือกดาวน์โหลด .deb ที่ตรงกับรุ่นของ Ubuntu ดังที่ได้เปรียบเทียบไว้

อาจเกิดจากสาเหตุที่เปิดโปรแกรมจัดการแพกเกจเช่นศูนย์ซอฟท์แวร์ หรือเครื่องมือจัดการแพกเกจ Synaptic หรือ ใช้ระบบคำสั่ง aptitude อยู่ เกินกว่า 1 โปรแกรม ทำให้ระบบแจ้งว่ามีการล๊อค วิธีแก้ไขปัญหาทำได้โดย ปิดโปรแกรมจัดการแพกเกจข้างต้นให้เหลือเพียงโปรแกรมเดียวและเพียง 1 หน้าต่าง หากปัญหายังคงอยู่ให้รีบูต Suriyan ใหม่ดู

หากต้องการติดตั้งโปรแกรมใน Suriyan วิธีที่ถูกต้องคือให้ใช้โปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ใน Suriyan ในการติดตั้ง แต่หากโปรแกรมที่ต้องการไม่มีอยู่ในศูนย์ซอฟต์แวร์ และต้องดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์เพื่อติดตั้งด้วยตนเอง ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่มีนามสกุลลงท้ายเป็น .deb เป็นตัวเลือกแรก แต่ถ้าหากว่าในเว็บไซต์มีเพียงไฟล์นามสกุล .rpm ซึ่งเป็นไฟล์ของ Linux ตระกูล Redhat เราก็สามารถนำไฟล์มาแปลงเพื่อใช้ติดตั้งได้

วิธีทำ

 • เปิดเทอร์มินัล โดยไปที่ เมนูโปรแกรม > เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล
  รูปภาพ
 • พิมพ์คำสั่ง sudo apt-get install alien เพื่อติดตั้งโปรแกรม alien
  รูปภาพ
 • พิมพ์คำสั่ง sudo alien ตามด้วยที่ตั้งของแฟ้มดังกล่าว แล้ว Enter
  รูปภาพ
 • เราจะได้ไฟล์ที่มีชื่อตรงกับไฟล์ .rpm ที่มีนามสกุลเป็น .deb
 • ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .deb เพื่อติดตั้งได้ทันที
  รูปภาพ

หากต้องการติดตั้งโปรแกรมใน Suriyan วิธีที่ถูกต้องคือให้ใช้โปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ใน Suriyan ในการติดตั้ง แต่หากโปรแกรมที่ต้องการไม่มีอยู่ในศูนย์ซอฟต์แวร์ และต้องดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์เพื่อติดตั้งด้วยตนเอง ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่มีนามสกุลลงท้ายเป็น .deb

วิธีการติดตั้งไฟล์ .deb คือให้ดับเบิลคลิกลงไปที่ไฟล์นั้นเลย จะมีหน้าต่างการติดตั้งขึ้นมาให้ ให้คลิกปุ่มติดตั้งเพื่อติดตั้ง

รูปภาพ

รูปภาพ

หากคุณเคยใช้โปรแกรม Google Desktop มาจาก Windows แล้วต้องการจะใช้ Google Desktop บน Suriyan คุณสามารถติดตั้งได้ โดยจะต้องดาวน์โหลด Google Desktop รุ่นสำหรับ Ubuntu โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://desktop.google.com/linux/index.html ที่หน้ารายการดาวน์โหลดให้เลือกไฟล์นามสกุล .deb

รูปภาพ

สำหรับการติดตั้งไฟล์ .deb ให้ดูจากหัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นไฟล์ .deb จะสามารถติดตั้งได้อย่างไร”

โปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์จะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อปรับข้อมูลรายการซอฟต์แวร์ ดังนั้นการที่ไม่พบรายชื่อซอฟต์แวร์ที่ต้องการมีความเป็นไปได้ว่า อาจยังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วเริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่

ผู้ใช้ Suriyan สามารถติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมได้เอง ผ่านทางโปรแกรมทีชื่อว่า “ศูนย์ซอฟต์แวร์ Ubuntu” หรือ “Software Center” สามารถเรียกขึ้นใช้โดย

วิธีการ

 • เชื่อมต่อ Suriyan กับอินเตอร์เน็ตก่อน เพราะจะสามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ได้นั้น โปรแกรมจะต้องดาวน์โหลดไฟล์มาเพื่อติดตั้ง
 • ไปที่เมนู > ศูนย์ซอฟท์แวร์ Ubuntu

รูปภาพ

 • เลือกติดตั้งโปรแกรมโดยการเลือกดูตามหมวดหมู หรือค้นหาและติดตั้งก็ได้

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

การติดตั้ง Google Chrome บน Suriyan ทำคล้ายกับระบบปฏิบัติการอื่นๆ โดยเข้าไปที่ http://google.com/chrome/ ดาวน์โหลด 32 bit .deb (สำหรับ Debian/Ubuntu) มาแล้วติดตั้งตามขั้นตอน
รูปภาพ

สำหรับขั้นตอนการติดตั้ง .deb ให้ดูจากหัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นไฟล์ .deb จะสามารถติดตั้งได้อย่างไร”

หรือจะใช้รุ่นที่เป็นโอเพนซอร์สที่ชื่อว่า Chromium ซึ่งสามารถติดตั้งผ่านโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ได้
รูปภาพ

Suriyan จะมีการพักไฟล์ติดตั้งโปรแกรมที่ดาวน์โหลดแล้ว และยังไม่ได้สั่ง clean ไว้ที่ตำแหน่ง /var/cache/apt/archives/ โดยควรคัดลอกไปให้หมดเพื่อความสมบูรณ์
รูปภาพ

สำหรับการติดตั้งไฟล์ที่ดึงออกมาแล้ว ให้ใช้โปรแกรมเทอร์มินัลเปลี่ยนไปที่ตำแหน่งที่เก็บไฟล์ไว้โดยใช้คำสั่ง cd /ตำแหน่ง/ และติดตั้งโดยใช้คำสั่ง

sudo dpkg -i *.deb

รูปภาพ

ทำได้ โดยอาศัยโปรแกรมที่ชื่อ APTonCD ช่วย ซึ่งติดตั้งได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์โดยพิมพ์ aptoncd ในช่องค้นหา หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้วให้เรียกใช้โปรแกรมโดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > APTonCD

รูปภาพ

เลือก “สร้าง” หากต้องการสร้างชุดสำรองแพกเกจ หรือ “เรียกคืน” หากมีชุดสำรองแพกเกจที่สร้างโดย APTonCD อยู่แล้วต้องการนำแพกเกจมาใช้

รูปภาพ