เป็นข้อบกพร่องของโปรแกรม PDF Creator ที่ไม่สามารถส่งออกไฟล์โดยการตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยได้ วิธีแก้ไขในเบื้องต้นคือ ให้ส่งออกไฟล์โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษก่อน แล้วจึงเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หลังจากส่งออกไฟล์เรียบร้อยแล้ว

การรวมไฟล์ PDF จากหลายไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวนั้น ให้เปิด PDF Creator ขึ้นมา ซึ่งจะแสดง Print monitor ขึ้นมา จากนั้นสั่งเพิ่มเอกสาร โดยคลิกที่เมนู

Document > Add

เลือกไฟล์ที่ต้องการมาก่อน 1 ไฟล์ โปรแกรมจะมีไดอะล็อกขึ้นมาถามรายละเอียดให้คลิกที่ปุ่ม Wait – Collect

จากนั้นเพิ่มไฟล์ที่ 2 เข้ามา ให้คลิกเลือกไฟล์ทั้ง 2 ไฟล์แล้ว เลือกเมนู

Document > Combine all

รูปภาพ

หลังจากนั้นให้คลิกที่ Printer > printer stop เพื่อสั่งให้โปรแกรมพิมพ์เอกสารออกมาเป็น PDF โปรแกรมจะให้เรากรอกข้อมูลของไฟล์ PDF คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกไฟล์

ปัญหาคุณภาพของภาพไม่ดีเกิดจากการกำหนดค่าคุณภาพ JPEG ของโปรแกรม PDF Creator ต่ำเกินไป สามารถปรับแก้ไขโดย

  1. ที่เมนูเลือกไปที่ Printer
  2. ไปที่ option
  3. click ไปที่ส่วนของ Formats
  4. เลือกไปที่ JPEG แล้วเลือกปรับ Quality ของภาพให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามคุณภาพที่สูงขึ้นทำให้ขนาดไฟล์ PDF ที่มีภาพนั้นจะมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย

รูปภาพ

การรักษาชั้นความลับของเอกสาร ถือ เป็นอีกความสามารถหนึ่งของโปรแกรม pdfcreator โดยโปรแกรมสามารถที่จะสร้างเอกสารที่ป้องกันการเปิดอ่าน

  1. ที่เมนูเลือกไปที่ Printer > option
  2. click ไปที่ส่วนของ Formats
  3. เลือกไปที่ PDF

รูปภาพ

4.ในส่วนของ security tab ให้เลือกไปที่ Password required to open document แล้ว save

รูปภาพ

ปัญหานี้เกิดขึ้นจากระหว่างการติดตั้งโปรแกรม PDF Creator โปรแกรมจะตั้งค่าอัตโนมัติติดตั้ง Yahoo Search พร้อมกับโปรแกรม
วิธีแก้ไขมี 2 วิธี

1.เอา Yahoo Search ออกระหว่างการติดตั้ง

ระหว่างการติดตั้งจะมีขั้นตอนติดตั้ง Yahoo Search ให้เอาเครื่องหมายถูกในตัวเลือก “Set Yahoo as my default search engine and notify me of changes.” ออก

รูปภาพ

2.ระหว่างติดตั้งให้ปิดอินเตอร์เน็ต โปรแกรมจะไม่ดาวน์โหลด Yahoo Search มา

รูปภาพ

วันนี้มีปัญหาแปลกๆ ซึ่งผมเองก็พึ่งจะทราบว่า PDFCreator แก้ปัญหานี้ได้ ปัญหามีอยู่ว่ามีไฟล์ PDF อยู่หลายไฟล์จะเอามาต่อกันให้เป็นไฟล์เดียวจะทำอย่างไร ? ผมเองก็งงๆ เพราะปกติ PDFCreater มันสร้างไฟล์ PDF นิ แต่ก็ได้พี่เล็กมาสอนวิธีการใช้งาน PDFCreator ในเรื่องต่อไฟล์ PDF วิธีการออกจะซับซ้อนเล็กน้อยแต่พอสรุปใจความได้ดังนี้ครับ เราใช้ PDF Print monitor เป็นตัวช่วยสร้างไฟล์ PDF เราสามารถเพิ่มเอกสารลงในคิวเรื่อยๆ แล้วสั่ง combine เพื่อรวมไฟล์แล้วสั่งพิมพ์ออกมาเป็น PDF ไฟล์เดียวได้ หลายคนอาจจะงงๆ ผมยกตัวอย่างมาอธิบายดีกว่า บังเอิญผมมีไฟล์สถิติจาก Google Analytics ซึ่งผมจะได้รับทุกๆ วัน แต่ต้องการรวมไฟล์สถิติ 2 วัน คือวันที่ 25 และ 26 เดือนกรกฎาคม วิธีง่ายๆ เปิด PDF Print monitor ขึ้นมาครับ

จากนั้นสั่งเพิ่มเอกสาร โดยคลิกที่เมนู Document > Add เลือกไฟล์ที่ต้องการมาก่อน 1 ไฟล์

โปรแกรมจะมีไดอะล็อกขึ้นมาถามรายละเอียดให้คลิกที่ปุ่ม Wait – Collect จากนั้นเพิ่มไฟล์ที่ 2 เข้ามา

ให้คลิกเลือกไฟล์ทั้ง 2 ไฟล์แล้ว เลือกเมนู Document > Combine all

หลังจากนั้นให้คลิกที่ Printer > printer stop เพื่อสั่งให้โปรแกรมพิมพ์เอกสารออกมาเป็น PDF โปรแกรมจะให้เรากรอกข้อมูลของไฟล์ PDF

คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกไฟล์