เห็น @gumara ใส่หัวข้อนี้ไว้เมื่อนานมาแล้วเลยอยากเขียนบ้าง เพราะประสบการณ์อันเลวร้าย เอ้ย ประสบการณ์ที่ได้จาก Fedora 11 นี้ไม่เมือนกับตอนที่ใช้ Fedora 9 หรือ 10 สักเท่าไรครับ  Fedora ขึ้นชื่อว่า solid และ หัวแข็ง ไม่ยอมมี package ที่ละเมิดเลยสักตัว ไม่ว่าจะเป็น codec, font และ อื่นๆ ด้วยความที่เป็นโครงการภายใต้ RedHat Inc. ดังนั้นหลังจากการติดตั้ว Fedora Desktop ต้องมาปรับแต่งกันอีกนิดหน่อยเพื่อความลงตัวในการใช้งานในด้าน Desktop ครับ

ข้อ 1 อัพเดทแพคเกจที่ติดตั้งมากับ Live CD ให้เรียบร้อยก่อนครับ เข้าไปที่ System > Administration > Software Update หรือใช้คำสั่ง

su -c ‘yum update’

ข้อ 2 หลังจากอัพเดทกันเรียบร้อยแล้ว ติดตั้ง repository อย่าง RPM Fusion เพื่อติดตั้งแพคเกจจำเป็นอื่นๆ เพิ่มเติม และ Update อีกรอบ

su -c ‘rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm’

ข้อ 3 Fedora 11 จะใช้ไดรเวอร์ฟรีสำหรับชิปเซ็ต Nvidia ซึ่งสามารถแสดงผล resolution ได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถแสดงผลแบบ 3D ได้ หากท่านใดที่ใช้ Nvidia อยู่ให้ติดตั้งแพคเกจที่ชื่อว่า kmod-nvidia ครับ จากนั้น reboot เครื่อง Nvidia ก็จะทำงานให้แล้วครับ

su -c ‘yum install kmod-nvidia’

ข้อ 4 ติดตั้ง Adobe Flash และ Mozilla Flash Plugin

su -c ‘rpm -Uvh http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm’
su -c ‘yum install flash-plugin’
su -c ‘mozilla-plugin-config -i -g -v’

ข้อ 5 ติดตั้ง DVD codec และตั้งค่าให้ totem เล่น DVD โดยใช้ codec ของ xine lib

su -c ‘yum install libdvdcss libdvdnav totem-xine xine-lib-extras-freeworld’
su -c ‘totem-backend -b xine’

ข้อ 6 ติดตั้ง MP3 codec

su -c ‘yum install gstreamer-plugins-ugly’

ข้อ 7 เอา Abiword ออกแล้วติดตั้ง OpenOffice.Org

su -c ‘yum remove abiword’
su -c ‘yum install openoffice.org-calc openoffice.org-draw openoffice.org-writer openoffice.org-impress openoffice.org-math openoffice.org-opensymbol-fonts openoffice.org-ogltrans’

ข้อ 8 ปรับแต่ง File Management เวลาเราคลิก Icon Folder ให้เปิดในหน้าต่างเดิม Sysytem > Preferences >  File Management เลือก Tab Behavior คลิกเลือกตรง Alway open in browser windows 

ข้อ 9 หากรำคาญ SELinux ให้ตั้งค่า SELinux ทำงานแบบ permissive ตั้งค่า SELinux ได้ที่ System > Adminstration > SELinux Management

เท่านี้เราก็ได้ Fedora Desktop แบบสบายๆ ใช้แล้ว แต่ solid เหมือนเดิม อ้อลืมไปมีอีกข้อ หากชอบใช้ sudo ก็อ่านข้อ 10 ต่อเลยครับ

ข้อ 10 ปรับแต่ง sudo ดูวิธีการได้ที่ fedorasolved ครับ