สามารถปรับเวลาการทำงานของภาพพักหน้าจอได้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > โปรแกรมรักษาหน้าจอ

รูปภาพ

โดยลากปรับแถบเลื่อนด้านล่าง

รูปภาพ

Suriyan ตั้งค่าให้ Evolution เป็นค่าปริยายสำหรับโปรแกรมอ่านเมล หากต้องการเปลี่ยนไปใช้ Thunderbird สามารถทำได้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > เลือกโปรแกรมหลักๆ

รูปภาพ

สามารถเปลี่ยนโปรแกรมหลักๆ ในแต่ละหมวดได้ นอกเหนือจากหมวดโปรแกรมอ่านเมล โดยจะเปลี่ยนได้นั้นต้องมีโปรแกรมชนิดเดียวกันอย่างน้อย 2 ตัว

รูปภาพ

Suriyan มีระบบกราฟพลังงาน โดยเปิดดูได้ที่คลิกที่ไอคอนแบตเตอรี่ เลือกตัวเลือกบนสุด

รูปภาพ

จะเป็นการแสดงกราฟว่ามีการถอดออกเมื่อไร และแบตเตอรี่ลดลงไวเพียงใด

รูปภาพ

หากตัวอักษรที่แสดงบนหน้าจอมีขนาดเล็กเกินไป เนื้อจากหน้าจอที่ใช้มีความละเอียดสูงมาก เราสามารถแก้ไขได้โดยปรับขนาดของแบบอักษรที่แสดงผลให้ใหญ่ขึ้น โดยสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

 • ไปที่เมนูระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > รูปโฉม

รูปภาพ

 • เลือกแท็บ แบบอักษร

รูปภาพ

 • เลือกขนาดตามความต้องการ

รูปภาพ

ปุ่มคำสั่งหรือเมนูต่างๆ ที่ Panel ด้านล่างของ Suriyan จะมีชื่อเรียกว่า Applet หาก Applet หายไป เราสามารถเรียกคืนได้ด้วยวิธีการดังนี้

 • คลิกขวาบนที่ว่างของ Panel เลือก เพิ่มลงในพาเนล

รูปภาพ

 • คลิกเลือกรายการที่หายไป จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่ม

รูปภาพ

 • Applet ที่เลือกจะปรากฏขึ้นบน Panel

รูปภาพ

โดยปกติเมื่อเราคลิกลิงก์อีเมลใน Firefox โปรแกรม Evolution จะถูกเรียกขึ้นมา เพราะเป็นโปรแกรมอีเมลปริยายของระบบ แต่เราก็สามารถตั้งค่าให้เปิดหน้า Webmail (เช่น gmail) ขึ้นมาแทนได้

วิธีทำ

 • ที่หน้าโปรแกรม Firefox ไปที่ เมนูแก้ไข > ปรับแต่ง

รูปภาพ

 • ที่หน้าต่างแก้ไขค่าปรับแต่ง เลือกแท็บ แอพพลิเคชัน
 • เลื่อนหาบรรทัดที่เขียนว่า mailto
 • เปลี่ยนค่าที่ช่องดังกล่าวให้เป็นบริการอีเมลที่ต้องการ

รูปภาพ

การตั้งค่าต่างๆ ใน Suriyan จะถูกเขีนไว้เป็นแฟ้มซ่อนในโฟลเดอร์บ้าน การลบการตั้งค่าต่างๆ ด้วยวิธีง่ายๆ ก็คือ ลบไฟล์ของการตั้งค่าที่เขียนไว้ในโฟลเดอร์บ้านนั่นเอง

วิธีการ ให้เปิดโปรแกรมจัดการแฟ้ม เข้าไปที่โฟลเดอร์บ้าน ที่โปรแกรมจัดการแฟ้ม ไปที่เมนูมุมมอง เลือกแสดงแฟ้มซ่อน

รูปภาพ

จะปรากฏแฟ้มซ่อน (มี . นำหน้าชื่อ) ให้ลบโฟลเดอร์เหล่านั้น และไฟล์ทั้งหมด จากนั้นรีสตาร์ทเครื่อง การตั้งค่าจะกลับเข้าสู่สถานะเดิม

รูปภาพ

ข้อควรระวัง การลบการตั้งค่า ข้อมูลรหัสผ่าน ที่คั่นหน้าเว็บ ชุดตกแต่ง ภาพพื้นหลัง จะสูญหายทั้งหมด

การตั้งเวลาของเครื่องให้ตรงกับเวลาจริงมากที่สุดนั้นอาจเป็นเรื่อง ยาก (การเทียบเวลา) แต่ใน Suriyan นั้น มีเครื่องมือที่ใช้ในการเทียบเวลาให้ตรงกับเวลาจริงผ่านเซิร์ฟเวอร์เวลา หรือที่เรียกว่า Time server แล้ว โดยวิธีการตั้งค่าเวลาให้ทำดังนี้

วิธีทำ

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > เวลาและวันที่

รูปภาพ

 • จะปรากฏหน้าต่าง ตั้งค่าเวลาและวันที่ ให้คลิกไอคอนรูปแม่กุญแจที่ด้านล่างของหน้าต่างเพื่อปลดล๊อกการตั้งค่า

รูปภาพ

 • จากนั้นที่ตัวเลือก วิธีตั้งค่า ที่ด้านบนของหน้าต่างให้เลือกเป็น ปรับเวลาให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ในอินเทอร์เน็ต

รูปภาพ

 • จะปรากฏหน้าต่างบอกว่า ไม่มีโปรแกรม NTP ติดตั้งอยู่ ให้คลิกที่ ติดตั้งการสนับสนุนของ NTP

รูปภาพ

 • จากนั้นรอให้ระบบติดตั้งโปรแกรมสักครู่

รูปภาพ

 • เมื่อเสร็จจะมีช่องให้เลือกเซิร์ฟเวอร์เวลาที่จะใช้ตั้งค่า

รูปภาพ

 • ให้เอกเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้เพื่อให้สะดวกในการเชื่อมต่อ

รูปภาพ

เสร็จแล้วให้ปิดโปรแกรมตั้งค่า โปรแกรมจะเชื่อมต่อเองเมื่อพร้อม

โปรแกรมที่ติดตั้งบางโปรแกรมจะเป็นโปรแกรมที่ไม่ได้มีการเรียกใช้งานผ่าน เมนู เช่น โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL เป็นต้น ซึ่งจะต้องศึกษาวิธีในการเข้าใช้งานต่างหาก ส่วนบางโปรแกรมที่จำเป็นต้องเรียกใช้งานผ่านเมนู แต่ไม่ปรากฏเมนูให้เรียกใช้หลังติดตั้ง เราสามารถตรวจสอบเมนูได้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > เมนูหลัก

รูปภาพ

โดยให้ไล่ดูในหมวดต่างๆ เพื่อหาเมนูสำหรับเรีกใช้โปรแกรมที่ได้ติดตั้งลงไป แล้วทำเครื่องหมายถูกลงในช่อง เพื่อให้เมนูสำหรับเรียกโปรแกรมปรากฏขึ้นในเมนูหลัก

รูปภาพ

จากค่าปริยายของ Suriyan หน้าจอจะถูกล็อคอัตโนมัติเมื่อภาพพักจอถูกแสดงขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของ Suriyan หากคุณไม่ต้องการให้หน้าจอถูกล็อค สามารถแก้ไขได้โดย

ไปที่เมนูระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > โปรแกรมรักษาหน้าจอ

รูปภาพ

ยกเลิกการกาที่ช่อง ล็อคหน้าจอเมื่อโปรแกรมรักษาหน้าจอทำงาน

รูปภาพ