ที่ไอคอนปรับเสียง คลิก และเลือก ปรับแต่งเสียง

รูปภาพ

เลือกแท็บ เสียงออก จะปรากฏแถบเลื่อนสมดุลเสียง ให้ปรับตามต้องการ

รูปภาพ

ให้เปิดโปรแกรมท่องไฟล์ขึ้นมาแล้วไปที่ แก้ไข > ปรับแต่ง

รูปภาพ

ในแท็บ “การแสดงตัวอย่าง” ในช่อง “แสดงตัวอย่างแฟ้มเสียง” ให้เลือกว่า “ไม่เลย” แล้วปิดหน้าต่างไป

รูปภาพ

สามารถปรับเวลาการทำงานของภาพพักหน้าจอได้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > โปรแกรมรักษาหน้าจอ

รูปภาพ

โดยลากปรับแถบเลื่อนด้านล่าง

รูปภาพ

โปรแกรมที่ติดตั้งบางโปรแกรมจะเป็นโปรแกรมที่ไม่ได้มีการเรียกใช้งานผ่าน เมนู เช่น โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL เป็นต้น ซึ่งจะต้องศึกษาวิธีในการเข้าใช้งานต่างหาก ส่วนบางโปรแกรมที่จำเป็นต้องเรียกใช้งานผ่านเมนู แต่ไม่ปรากฏเมนูให้เรียกใช้หลังติดตั้ง เราสามารถตรวจสอบเมนูได้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > เมนูหลัก

รูปภาพ

โดยให้ไล่ดูในหมวดต่างๆ เพื่อหาเมนูสำหรับเรีกใช้โปรแกรมที่ได้ติดตั้งลงไป แล้วทำเครื่องหมายถูกลงในช่อง เพื่อให้เมนูสำหรับเรียกโปรแกรมปรากฏขึ้นในเมนูหลัก

รูปภาพ

จากค่าปริยายของ Suriyan หน้าจอจะถูกล็อคอัตโนมัติเมื่อภาพพักจอถูกแสดงขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของ Suriyan หากคุณไม่ต้องการให้หน้าจอถูกล็อค สามารถแก้ไขได้โดย

ไปที่เมนูระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > โปรแกรมรักษาหน้าจอ

รูปภาพ

ยกเลิกการกาที่ช่อง ล็อคหน้าจอเมื่อโปรแกรมรักษาหน้าจอทำงาน

รูปภาพ

Suriyan ตั้งค่าให้ Evolution เป็นค่าปริยายสำหรับโปรแกรมอ่านเมล หากต้องการเปลี่ยนไปใช้ Thunderbird สามารถทำได้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > เลือกโปรแกรมหลักๆ

รูปภาพ

สามารถเปลี่ยนโปรแกรมหลักๆ ในแต่ละหมวดได้ นอกเหนือจากหมวดโปรแกรมอ่านเมล โดยจะเปลี่ยนได้นั้นต้องมีโปรแกรมชนิดเดียวกันอย่างน้อย 2 ตัว

รูปภาพ

Suriyan มีระบบกราฟพลังงาน โดยเปิดดูได้ที่คลิกที่ไอคอนแบตเตอรี่ เลือกตัวเลือกบนสุด

รูปภาพ

จะเป็นการแสดงกราฟว่ามีการถอดออกเมื่อไร และแบตเตอรี่ลดลงไวเพียงใด

รูปภาพ

หากตัวอักษรที่แสดงบนหน้าจอมีขนาดเล็กเกินไป เนื้อจากหน้าจอที่ใช้มีความละเอียดสูงมาก เราสามารถแก้ไขได้โดยปรับขนาดของแบบอักษรที่แสดงผลให้ใหญ่ขึ้น โดยสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

  • ไปที่เมนูระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > รูปโฉม

รูปภาพ

  • เลือกแท็บ แบบอักษร

รูปภาพ

  • เลือกขนาดตามความต้องการ

รูปภาพ

ปุ่มคำสั่งหรือเมนูต่างๆ ที่ Panel ด้านล่างของ Suriyan จะมีชื่อเรียกว่า Applet หาก Applet หายไป เราสามารถเรียกคืนได้ด้วยวิธีการดังนี้

  • คลิกขวาบนที่ว่างของ Panel เลือก เพิ่มลงในพาเนล

รูปภาพ

  • คลิกเลือกรายการที่หายไป จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่ม

รูปภาพ

  • Applet ที่เลือกจะปรากฏขึ้นบน Panel

รูปภาพ

โดยปกติเมื่อเราคลิกลิงก์อีเมลใน Firefox โปรแกรม Evolution จะถูกเรียกขึ้นมา เพราะเป็นโปรแกรมอีเมลปริยายของระบบ แต่เราก็สามารถตั้งค่าให้เปิดหน้า Webmail (เช่น gmail) ขึ้นมาแทนได้

วิธีทำ

  • ที่หน้าโปรแกรม Firefox ไปที่ เมนูแก้ไข > ปรับแต่ง

รูปภาพ

  • ที่หน้าต่างแก้ไขค่าปรับแต่ง เลือกแท็บ แอพพลิเคชัน
  • เลื่อนหาบรรทัดที่เขียนว่า mailto
  • เปลี่ยนค่าที่ช่องดังกล่าวให้เป็นบริการอีเมลที่ต้องการ

รูปภาพ