หากตัวอักษรที่แสดงบนหน้าจอมีขนาดเล็กเกินไป เนื้อจากหน้าจอที่ใช้มีความละเอียดสูงมาก เราสามารถแก้ไขได้โดยปรับขนาดของแบบอักษรที่แสดงผลให้ใหญ่ขึ้น โดยสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

  • ไปที่เมนูระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > รูปโฉม

รูปภาพ

  • เลือกแท็บ แบบอักษร

รูปภาพ

  • เลือกขนาดตามความต้องการ

รูปภาพ

ปุ่มคำสั่งหรือเมนูต่างๆ ที่ Panel ด้านล่างของ Suriyan จะมีชื่อเรียกว่า Applet หาก Applet หายไป เราสามารถเรียกคืนได้ด้วยวิธีการดังนี้

  • คลิกขวาบนที่ว่างของ Panel เลือก เพิ่มลงในพาเนล

รูปภาพ

  • คลิกเลือกรายการที่หายไป จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่ม

รูปภาพ

  • Applet ที่เลือกจะปรากฏขึ้นบน Panel

รูปภาพ