ปุ่มคำสั่งหรือเมนูต่างๆ ที่ Panel ด้านล่างของ Suriyan จะมีชื่อเรียกว่า Applet หาก Applet หายไป เราสามารถเรียกคืนได้ด้วยวิธีการดังนี้

  • คลิกขวาบนที่ว่างของ Panel เลือก เพิ่มลงในพาเนล

รูปภาพ

  • คลิกเลือกรายการที่หายไป จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่ม

รูปภาพ

  • Applet ที่เลือกจะปรากฏขึ้นบน Panel

รูปภาพ

โดยปกติเมื่อเราคลิกลิงก์อีเมลใน Firefox โปรแกรม Evolution จะถูกเรียกขึ้นมา เพราะเป็นโปรแกรมอีเมลปริยายของระบบ แต่เราก็สามารถตั้งค่าให้เปิดหน้า Webmail (เช่น gmail) ขึ้นมาแทนได้

วิธีทำ

  • ที่หน้าโปรแกรม Firefox ไปที่ เมนูแก้ไข > ปรับแต่ง

รูปภาพ

  • ที่หน้าต่างแก้ไขค่าปรับแต่ง เลือกแท็บ แอพพลิเคชัน
  • เลื่อนหาบรรทัดที่เขียนว่า mailto
  • เปลี่ยนค่าที่ช่องดังกล่าวให้เป็นบริการอีเมลที่ต้องการ

รูปภาพ