ในครั้งนี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำ backup และการ restore virtual machine

  • การ backup คือ การสำรองข้อมูลของ virtual machine จะมีประโยชน์ในการ restore  virtual machine ทำให้ข้อมูลในช่วงเวลาที่ทำการ backup ยังอยู่ครบ
  • การ restore คือ การกู้คืน virtual machine  จะทำให้สามารถ กู้คืนข้อมูลในช่วงที่ทำการ backup ไว้ได้

สร้าง Directory สำหรับการ Backup

เข้าสู่ระบบ Proxmox->คลิกเลือกที่ Datacenter->Tab Storage->Add->Add Directory


Continue reading