เนื่องจากโครงการเขียนเกมส์บวกเลขที่ผ่านมาได้วางโครงสร้างของ Score Service เป็น Web Service เพื่อเก็บคะแนนของผู้เล่นแบบ Online ให้บริการบน Cloud ของ OpenShift ซึ่งวางโครงสร้างของ Service แบบลวกๆ แต่สามารถรองรับการใช้งานจากนักพัฒนาอื่นได้ ผมเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ Score Service ลักษณะนี้ อีกอย่างผมอยากหาใครสักคนมาพัฒนาบริการนี้ต่อ อยากพัฒนาให้ได้แบบ Score Loop หรือ GREE อะไรทำนองนั้น แต่ตอนนี้ยังไม่ไปถึงไหน T_T แต่สามารถเรียกใช้งานได้ครับ ขั้นตอนมีดังนี้

 1. ลงทะเบียนนักพัฒนา
 2. เข้าสู่ระบบ
 3. ลงทะเบียนแอพลิเคชั่น

วิธีการใช้งานออกจะ Geek หน่อยเนื่องจากไม่มี Web User Interface จะต้องใช้ REST Client เท่านั้น หากท่านใช้ Google Chrome อยู่แล้วสามารถติดตั้ง Advance Rest Client และลงทะเบียนแอพลิเคชั่นได้ดังนี้

 • ลงทะเบียนนักพัฒนา

  • Service URL : https://rest-redlinemobi.rhcloud.com/score/user/signup.json
  • Content-Type : application/x-www-form-urlencoded
  • Method : POST
  • ค่าที่ต้องส่งให้ email, password
  • ค่าที่ได้กลับมา pubkey
 • เข้าสู่ระบบ

  • Service URL : https://rest-redlinemobi.rhcloud.com/score/user/signin.json
  • Content-Type : application/x-www-form-urlencoded
  • Method : POST
  • ค่าที่ต้องส่งให้ email, password
  • ค่าที่ได้กลับมา sesskey
 • ลงทะเบียนแอพลิเคชั่น

  • Service URL : https://rest-redlinemobi.rhcloud.com/score/application/register.json
  • Content-Type : application/x-www-form-urlencoded
  • Method : POST
  • ค่าที่ต้องส่งให้ name, package, sesskey, pubkey
  • ค่าที่ได้กลับมา appkey

เมื่อได้ appkey ให้จดเอาไว้นะครับ เพราะเราจะเอามาให้ตอนที่เราใช้ส่งคะแนนดังนี้

 • ส่งคะแนน
  • Service URL : https://rest-redlinemobi.rhcloud.com/score/score/push.json
  • Content-Type : application/x-www-form-urlencoded
  • Method : POST
  • ค่าที่ต้องส่งให้ name, score, appkey
  • ค่าที่ได้กลับมา data