Canonical ประกาศปิดให้บริการ ShipIt โครงการส่งแผ่น Ubuntu ถึงบ้านฟรี โครงการนี้ส่งแผ่น CD Ubuntu มากกว่า 1 ล้านแผ่นทั่วโลก ซึ่งเป็นโครงการที่อำนวนความสะดวกมากกว่า 2 ปี ซึ่งการลดจำนวนแผ่นในการส่ง จำนวนแผ่นต่อคน เป็นมาตรการแรกๆ ในการลดรายจ่ายและเป็นยุทธศาสตร์ในการปิดบริการนี้อย่างเงียบๆ ซึ่ง Canonical จะไม่จัดส่ง Ubuntu โดยเริ่มที่รุ่น 11.04 นี้เป็นต้นไป ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ Ubuntu หรือสั่งซื้อแผ่นรวมไปถึงเอกสารคู่มือต่างๆ ได้ที่เว็บ Ubuntu เช่นกัน

สำหรับการจัดสั่งแผ่น CD Ubuntu จากนี้ต่อไป Ubuntu วางแผนไว้ว่าจะจัดส่งให้เฉพาะ Ubuntu LoCos Team เท่านั้น โดย LoCo Team สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับ CD ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถทดลอง Ubuntu แบบ on-line ผ่าน Cloud Technology ได้เช่นกัน