​จากรายงานการสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ใน 110 ประเทศทั่วโลก ในปี 2013 ของ BSA ซึ่งจัดทำร่วมกับ IDC ประกาศเมื่อเดือนมิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 17 ของโลก มีอัตราการละเมิดอยู่ที่ 71% มูลค่าการละเมิดลิขสิทธิ์ $M 869 อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ลดลง 1% จากการละเมิดลิขสิทธิ์ในปี 2011 (ปี 2012 BSA/IDC ไม่มีการสำรวจ) เฉลี่ยลดลง 0.5% ต่อปี

สาเหตุประการเดียวที่อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในประเทศไทยลดลงในอัตราที่น้อยมาก เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ ยังคงทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยไฟล์ข้อมูลที่ไม่เป็นมาตรฐานเปิด ทำให้ประชาชนและหน่วยงานภาคเอกชน ต้องจัดหาซอฟต์แวร์เฉพาะซึ่งมีราคาแพงมาเปิดเอกสารดังกล่าว ซึ่งมากกว่า 70 % ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานภาครัฐจะต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของไฟล์ตามมาตรฐานเปิดเท่านั้น
Continue reading

Raspberry PI หรือว่าคอมพิวเตอร์จิ๋ว เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มทดลองทางด้านระบบฝังตัวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เราสามารถเลือกแพลตฟอร์ม ในการพัฒนาซอฟแวร์ได้อย่างหลากหลาย บอร์ด Raspberry PI ถือว่าเป็นหนึ่งในชุดทดลองที่มีความน่าสนใจเนื่องจากราคา ขนาดเล็ก และสามารถลงระบบปฏิบัติการ Linux ได้ ในบางงานการใช้งาน Raspberry PI มาทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์จะคุ้มค่ากว่า นอกจากนั้น Raspberry PI ยังเป็นแนวทางให้สามารถศึกษา Linux ระดับสูงเช่นการพัฒนาดีไวซ์ไดรเวอร์ การสร้าง Distribution ของตนเองได้ง่ายกว่าบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอีกด้วย

วันที่ 1 Raspberry PI Hardware interface and Programming I
เริ่มต้นให้ผู้เข้าอบรมตั้งแต่พื้นฐานเพื่อสามารถประยุกต์ใช้งาน Raspberry PI ในการ ติดต่อสื่อสารกับฮาร์ดแวร์ และคุ้นเคยกับระบบปฏิบัติการ Linux บนบอร์ด Raspberry PI

 • แนะนำบอร์ดพัฒนา Raspberry PI Type B/B+
 • การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspbian บน Raspberry PI
 • Fritzing ซอฟแวร์ Open Source สำหรับงานทางด้านวงจร
 • แนะนำการใช้งาน Linux command line เบื้องต้น
 • การติดต่อสื่อสาร GPIO บน Raspberry PI
 • พื้นฐานการพัฒนาซอฟแวร์ภาษา Python
 • ตัวอย่างการควบคุม LED, Relay, Button
 • การเชื่อมต่อกับ Temperature sensor ด้วย Raspberry PI
 • การเชื่อมต่อกับ RTC module และการเรียกใช้งานฟังก์ชั่นเวลา
 • การเชื่อมต่อกับ RFID Module เพื่อระบุตัวตนของการ์ด
 • Raspberry PI และการเชื่อมต่อผ่าน TCP, UDP Protocol ( Server-Client Model )
 • ตัวอย่างการเชื่อมต่อ Raspberry PI กับ Smart phone Android เบื้องต้น

วันที่ 2 Raspberry PI Hardware interface and Programming II
เน้นการใช้งานบอร์ด Raspberry PI กับเทคโนโลยีซอฟแวร์ต่างๆ เพื่อตอบรับยุคของ IoT (internet of things)

 • การพัฒนาซอฟแวร์เชื่อมต่อฐานข้อมูลSQLite เบื้องต้น
 • แนะนำ WebServer ต่างๆที่สามารถใช้งานบน Raspberry PI ได้
 • การติดตั้งและใช้งาน Lighttpd
 • Real Time WebFramework
 • WebSocket และ Socket.IO
 • การควบคุม GPIO ผ่าน Web แบบ Real Time
 • การแสดงผลกราฟผ่าน Real Time Web
 • Final Lab
 • ตัวอย่างการติดตั้ง PHP, MySQL, Apache

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ deaware.com/siparpi

SIPA เปิดห้องอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับหน่วยงานราชการ ซึ่งคอร์สอบรมครอบคลุมการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Suriyan และชุดโปรแกรมในแผ่น Chantra หน่วยงานภาครัฐที่สนใจสามารถติดต่อจองช่วงเวลาในการอบรมในแต่ละรุ่นได้แล้ววันนี้จนถึงเดือนมีนาคมนี้ สำหรับห้องอบรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สรองรับผู้เข้าร่วมอบรม ได้ 30 คนต่อ 1 รุ่น สำหรับคอร์ส Linux server จะเปิดคอร์สเร็วๆ นี้ สำหรับการจองห้องอบรมสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรวมหน่วยงานราชการ บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2141-7229 หรือ อีเมล์ training@sipa.or.th

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์เข้าร่วมโครงการ อบรมหลักสูตร “เสริมสร้างทักษะการใช้ Open Source Software เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการ” ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมซอฟต์แวร์ใหม่ หลักสูตรที่จะจัดขึ้นมีจำนวนทั้งหมด 8 หลักสูตร ดังนี้

 1. Open Source Collaborative Development Environment
 2. Enterprise Linux System Administration
 3. Java Enterprise Application Development
 4. Enterprise PHP Development with ZendFramework
 5. PostgreSQL Enterprise Database Administration
 6. Tablet & Mobile Programming with Android Platform
 7. Software as a Service (SaaS) and Cloud Programming
 8. Alfresco Enterprise Content Management

หลักสูตรเรียนลัด ประยุกต์ใช้งานได้เลย ไม่มีที่ไหนอบรมให้ได้อย่างนี้อีกแล้ว รีบสมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด อย่ารอช้าคลิกสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.sipa.or.th/ossfasttrack

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมเข้าฟังการสัมมนา เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์และซอฟต์แวร์ โอเพ่นซอร์ส” ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องราชาวดี 1 โรงแรมเวียนนารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา ท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-215113-5 E-mail : sipakorat@hotmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ช่วงงานสัมมนาของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) ที่งานคอมมาร์ตที่ผ่านมามีการจุดประเด็นใหญ่เกี่ยวกับโอเพนซอร์สหลายอย่าง คิดว่าเพราะการจัดตารางให้ดูน่าสนใจซึ่งบริษัทต่างชาติอย่าง Microsoft ก็มาเปิดตัว Microsoft Office 2010 ทางบริษัท OSDev ก็มาเสนอทางแก้ปัญหาในการเลือกใช้ Office Suite หากไม่ต้องการละเมิดลิขสิทธิ์หันมาใช้โอเพนซอร์สเพราะคุณสมบัติเพียงพอกับความต้องการพื้นฐานอยู่แล้ว ต่อด้วย BSA มาพูดเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ซึ่ง BSA ชี้จุดประเด็นเรื่องนโยบายที่เป็นกลางของรัฐต่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ การช่วยให้ภาคอุตสหกรรมซอฟต์แวร์เติมโตอย่างยั่งยืน ไม่ใช่มุ่งส่งเสริมการใช้โอเพนซอร์ส การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาจะนำสู่ความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการจุดประเด็นเล็กๆ ที่สามารถทำให้ NECTEC และ NSTDA ที่กำลังสัมนาเรื่อง New Trends in Library and Information Management อยู่สะเทือน เพราะเทคโนโลยีในการพัฒนาที่วางรากฐานการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของประเทศ ใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์สและซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นหลัก ทำให้เกิดการโต้ข่าวกันผ่านทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในวันเดียวกัน ว่า

รัฐยังให้โอกาสโอเพ่นซอร์สน้อยไป ทั้งที่ช่วยเพิ่มทางเลือกผู้เริ่มธุรกิจ และเปิดทางพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ๆ จากซอร์สโค้ดที่เปิดกว้าง ตอบโจทย์เชิงเศรษฐกิจได้ดีกว่า นายวิรัช ศรเลิศล้ำวณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า ความเห็นของบีเอสเอ เป็นความเห็นของฝ่าย ธุรกิจ อาจมองประโยชน์จากธุรกิจมากกว่า ทั้งๆ ที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลาง ไม่ได้ขายสินค้า แต่เรื่องโอเพ่นซอร์สหากมองมุมสังคม เป็นการเพิ่มทางเลือกแก่สังคม และซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สก็เป็นช่องทางการ สร้างนักพัฒนาขึ้นมา ต่างจากซอฟต์แวร์ผู้ขาดที่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ (proprietary) ซึ่งไม่เปิดเผยซอร์สโค้ด

ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สเป็นทางเลือก หรือความเหมาะสมต่อกรณีที่มีธุรกิจมากพอ ไม่ต้องลำบากใจนักก็ซื้อซอฟต์แวร์ใช้ แต่จะซื้ออะไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ หรือทุนน้อย ก็มีซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สเป็นทางเลือกที่ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ไม่สามารถให้ได้ อย่างมากที่สุดจะเปิดทดลองให้ 2-3 เดือนเท่านั้น

ขณะเดียวกัน ในแง่การพัฒนา ก็เห็นว่า ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนา หรือนำมาลงทุนพัฒนาให้ดีขึ้นได้ แต่ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สมีซอร์สโค้ดให้ดู ให้ศึกษา จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักพัฒนาที่เข้าสู่วงการทีหลัง ซึ่งเชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์สังคมเชิงเศรษฐกิจได้ดีกว่า

อ่านฉบับเต็มได้ที่ – กรุงเทพธุรกิจ

วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเป็นกรรมการพิจารณาผลงานการประกวดในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ IT Esaan ที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งขาติ (องค์การมหาชน) สาขา นครราชสีมา ซึ่งวันนี้มีการเปิดตัวโครงการห้องเรียนโอเพนซอร์สและมีการอบรมระบบปฏิบัติการ Suriyan ด้วย ผมและทีมงาน Thai Open Source ปลุกปล้ำ Suriyan มาได้เกือบครึ่งปีที่ผ่านมา ทีมงานได้พยายามค้นหายอดฝีมือมาเขียนคู่มือ Suriyan และแผ่นสื่อการสอนที่จะออกมาประมาณกลางปีนี้ แต่วันนี้ผมพบว่าทีมงานและบุคลากรทางภาคอีสาน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหลัก 5 มหาวิทยาลัยที่มีความตั้งใจจะเผยแพร่ความรู้ด้านโอเพนซอร์สให้เป็นที่แพร่หลายในภาคอีสาน วันนี้ผมพบแล้วว่า 5 มหาวิทยาลัยสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญและเป็นแบบอย่างในการผลักดันโอเพนซอร์สเข้าสู่ชุมชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนได้

สิ่งที่ประหลาดใจและประทับใจมากที่สุดคือหนังสือคู่มือ “Suriyan ระบบปฏิบัติการแห่งยุค” เขียนโดย คุณกิตติกร กรรณิการ์ เป็นหนังสือ Suriyan เล่มที่ 2 ที่ผมอ่านแล้วประทับใจ แต่หนังสือเล่มนี้พิมพ์ออกมาเร็วมาก พิมพ์ครั้งแรก จำนวน 2,000 เล่ม เมื่อเดือนมกราคม 2553 ที่ผ่านมา สำหรับหนังสือเล่มนี้พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม อ่านเข้าใจง่าย แต่ไม่ทราบว่ามีจำหน่ายหรือไม่ ถ้าอยากได้คงต้องติดต่อทางสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งขาติ (องค์การมหาชน) สาขา นครราชสีมาครับ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) จัดอบรมให้กับครูอาจารย์จากโรงเรียนเอกชนให้เป็นครูแกนนำ ประมาณ 140 คนให้ใช้โอเพนซอร์สในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ “โครงการอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในสถานศึกษา” รุ่นที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ โดยรุ่นแรกนั้นได้จัดผ่านพ้นไปแล้ว ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 6-7 ก.พ. 2553 สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ จะแบ่งคณะครู-อาจารย์ออกเป็น 3 กลุ่ม 3 หลักสูตร หลักสูตรละประมาณ 40 ท่าน ได้แก่ 1.หลักสูตรซอฟต์แวร์ชุดระบบปฏิบัติการ (Ubuntu Server) 2.หลักสูตรซอฟต์แวร์ชุดทำเว็บไซต์ (Joomla) 3.หลักสูตรซอฟต์แวร์ชุดระบบสำนักงาน (Open Office) ซึ่งครู-อาจารย์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมกับจะนำไปใช้ในสถานศึกษาทันที หากครู-อาจารย์โรงเรียนเอกชนท่านใดที่อยู่ในภูมิภาคอื่นๆ ที่ต้องการจะอบรมฟรีในโครงการนี้ ก็สามารถติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่ http://www.moe.go.th/ppp ชมภาพบรรยากาศการอบรมเพิ่มเติม ได้ที่ ภาพกิจกรรม ที่เว็บไซต์ opensource2day :)

ที่มา – opensource2day

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (ซิป้า) และ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมจัดงาน มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 9 หรือ Thailand ICT Contest Festival 2010 ในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ที่ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้กำหนดรูปแบบการจัดงาน ในแนวคิด ศิลปะพื้นถนน (Street Arts) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ที่ส่งโครงงานเข้าประกวดได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ

ในมหกรรมครั้งนี้จะมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ชมการเสนอผลงาน 150 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ อาทิ โปรแกรมเกม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (CAI) โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งาน Web Contest, RFID และ Mobile Application ในการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (The Twelfth National Software Contest: NSC 2010)

ชมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12 (The Twelfth Young Scientist Competition: YSC 2010) สรรหาสุดยอดตัวแทนประเทศไทยชิงชัยในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ร่วมให้กำลังใจนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตัวแทนค่ายนัก อิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จากทั่วประเทศในการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9 (The Ninth Youth s Electronics Circuit Contest: YECC 2010) เพื่อชิงชัยในการประดิษฐ์และสร้างสรรค์วงจรไฟฟ้าเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เพื่อค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์

ชมการแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (The Tenth National Linux Competition: NLC 2010) ระดับนักเรียนและประชาชนทั่วไปในการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อใช้ โปรแกรมต่างๆ ในลินุกซ์ทะเลและการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมและให้บริการเครือข่ายโดย ใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ทะเล ระบบปฏิบัติการตามแนวทาง Open Source ที่ช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

พร้อมกันนี้ ในการจัดงาน ทั้ง 3 วันยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมาย เช่น กิจกรรมบนเวที มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญ ในหัวข้อ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รอบด้าน ทันเทคโนโลยี และมีการพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษ ผู้ชนะในปีที่ผ่านมา หัวข้อ เคล็ดลับพิชิตเทคโนโลยี เป็นต้น โดยผู้สนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02-564-6900 ต่อ 2345, 2388-9 หรือทางเว็บไซต์ www.nectec.or.th/fic

เนื่องจากกระแสความต้องการใช้งานโอเพนออฟฟิศในประเทศไทยมีมาขึ้นเรื่อยๆ และคาดการณ์ว่าในภาวะเศรษฐกิจขาลงแบบนี้ ความต้องการจะต้องเพิ่มขึ้นอีกมากมาย และอย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าการใช้งานโอเพนออฟฟิศยังมีความผิดพลาดจากการทำงานของซอฟต์แวร์กับภาษาไทย โดยเฉพาะในกรณีของการย้ายไฟล์ใช้งานไปมาระหว่างไมโครซอฟท์ออฟฟิศกับโอเพนออฟฟิศ แม้จะสามารถบันทึกและแก้ไขไปมาข้ามระบบได้ แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงมีความคิดที่จะทำการระดมสมองเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อทำการแก้ไขข้อผิดพลาดของโอเพนออฟฟิศ

การแก้ไขเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ 2-3 ปีก่อน ล่าสุดโอเพนออฟฟิศเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยทำการเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่จาก 2.4 มาเป็น 3.0 เมื่อปลายปี 2551 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้โอเพนออฟฟิศมีความสามารถเพิ่มขึ้นมากมายอีกทั้งหน้าตาก็สวยงามขึ้นกว่าเก่า แต่ความผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้งานภาษาไทยก็ยังคงอยู่ และคนที่จะบอกกับเราได้ว่าข้อผิดพลาดอันไหนพบบ่อยหรือข้อผิดพลาดไหนสำคัญควรทำการแก้ไขก่อน ก็หนีไม่พ้นคนที่ใช้งานมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน ซิป้าจึงได้ทำการระดมสมองเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมี เนคเทค, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การเคหะแห่งชาติ, บริษัทสยามวาลา, บริษัทเอสแอนด์พี, บริษัทไอทีเบเคอรี่ และบริษัทโอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ เข้าร่วมประชุม

หลังจากที่ทำการพูดคุยพร้อมทั้งยกปัญหาที่หลายฝ่ายเคยเจอและยังคงเจออยู่มาช่วยกันดูว่า ข้อผิดพลาดไหนเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนที่ควรจะทำการแก้ไขก่อนได้ข้อสรุปเป็น 5 ข้อดังนี้

1.การแปลงข้อมูลวันที่มีข้อผิดพลาดในส่วนของปี พ.ศ.
กล่าวคือเป็นข้อผิดพลาดในการใช้งานงานโปรแกรม Calc ของโอเพนออฟฟิศ แล้วทำการบันทึกไฟล์เพื่อไปเปิดในโปรแกรม excel ผลที่ได้คือในส่วนของการแสดงวันที่ในส่วนของปี พ.ศ. ไม่ถูกต้อง จึงควรทำการแก้ไขเรื่องดังกล่าวโดยด่วน

2.ข้อผิดพลาดจากการใช้โปรแกรม writer ของโอเพนออฟฟิศทำการเปิดเอกสารที่ทำมาจากไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 2003
กล่าวคือเมื่อทำการเปิดไฟล์ที่ทำมาจากออฟฟิศ 2003 ในโอเพนออฟฟิศ พบว่าชนิดของตัวอักษรภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงขนาดตัวอักษรก็เปลี่ยนแปลง ทำให้เอกสารที่เปิดขึ้นมาต้องทำการแก้ไขเรื่องของฟอนต์และขนาดของตัวอักษร โดยความผิดพลาดนี้ไม่เกิดขึ้นกับเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ

3.ฟังก์ชัน Auto Complete ทำให้ตัวอักษรไทยบางตัวแสดงผลซ้อนกัน
กล่าวคือหากมีการเลือกใช้ฟังก์ชัน Auto Complete กับตัวอักษรภาษาไทยบางตัวจะเกิดการแสดงผลของตัวอักษรซ้อนกัน และต้องทำการแก้ไขโดยการลบแล้วพิมพ์ไหม่ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน ในขณะที่หากใช้ในเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่พบข้อผิดพลาดนี้

4.เส้นใต้ภาษาไทยหนาเกินไป
ในการใช้งานฟังก์ชันเลือกขีดเส้นใต้ข้อความภาษาไทยพบว่ามีขนาดของเส้นใหญ่ผิดปกติ ต่างจากการใช้งานในเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้เอกสารมองดูแล้วไม่สวยงามจึงควรทำการแก้ไขเรื่องนี้

5.การแสดงผลของข้อมูลผิดพลาดใน input line ของโปรแกรม cals บนวินโดวส์วิสต้า
เมื่อมีการนำเอาโปรแกรม cals ไปทำงานบนวินโดวส์วิสต้า พบว่าในส่วนของ input line มีการแสดงผลภาษาไทยผิดพลาด โดยมีตัวอักษรซ้อนกันทำให้อ่านลำบาก

ซึ่งหลังจากที่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องข้อผิดพลาดที่ต้องเร่งทำการแก้ไข แล้ว ทางซิป้าก็จะดำเนินการต่อด้วยการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อทำการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ เพื่อให้คนไทยได้ใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สได้มากขึ้นบนความสมบูรณ์ที่มากขึ้น หากมีความคืบหน้าจะนำมาเสนอต่อไป อีกหนึ่งความตั้งใจดีเพื่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย