เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีครับ เมื่อ Sipa จัดอบรมการใช้งาน OpenOffice.org ให้กระทรวงไอซีที โดยอยู่ในส่วนหนึ่งของโครงการอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนออฟฟิศให้กับองค์กรภาครัฐ ซึ่งโครงการนี้หวังว่าจะเกิดการใช้งานโปรแกรมโอเพนซอร์สในหน่วยงานต่างๆ โดยเริ่มต้นที่โปรแกรมโอเพนออฟฟิศเป็นตัวนำ

การอบรมให้กับกระทรวงไอซีทีเป็นหน่วยงานแรกที่ได้รับการอบรมในโครงการนี้ ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันหลายรุ่น สำหรับในการอบรมวันนี้แรก มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมมาถึง 30ท่านด้วยกัน

ในส่วนของเนื้อหาการอบรมหลักๆแล้ว จะเน้นที่การประยุกต์ใช้งานโอเพนออฟฟิศ สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานจากการใช้งาน Microsoft Office อยู่แล้ว โดยจะเน้นที่ซอฟต์แวร์ 3ตัวหลักในชุดของโอเพนออฟฟิศ คือ OepnOffice.org Writer, OpenOffice.org Calc และ OpenOffice.org Impress

ร่วมให้กำลังใจกระทรวงไอซีทีกันครับ อีกไม่นานเราอาจได้เห็นกระทรวงรับส่งไฟล์ odt เป็นฟอร์แมทหลักก็เป็นได้

สำหรับภาพกิจกรรมไว้จะนำมาฝากในโอกาสถัดๆไปครับ

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ ซึ่งนับวันต้นทุนของการลงทุนด้านนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นชมรมจึงได้จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องการนำเอาโอเพนซอร์สเข้ามาใช้ในองค์กร โดยเชิญผู้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการนำเอาโอเพนซอร์สเข้าใช้งานไม่ว่าจะเป็น ตัวแทนจากซิป้า เนคเทค และบริษัทเอกชนต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการนำเอาซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปใช้งาน ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้เป็นผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากบริษัทที่เป็นสมาชิกชมรม

งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท

วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมโอเพนซอร์สของซิป้าจะบุกขึ้นเหนือไปจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องโอเพนซอร์ส งานนี้ไม่ไปแค่ตัวเปล่า ยังมีการนำเอาแผ่นซีดีจันทราเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเวอร์ชัน 3.1 (ออกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา) ไปแจกให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่ด้วย  ใครที่ไม่เคยใช้โอเพนออฟฟิศแล้วอยากรู้ว่าคุณพร้อมที่จะใช้งานโปรแกรมตัวนี้ไหม เชิญเข้าร่วมทดสอบความสามารถได้ที่บูธ "C9" นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมสนุกรับของที่ระลึกมากมายจากซิป้า พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การเข้าถึงสิทธิประโยชน์และแหล่งเงินทุนของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์” ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรม SWISSOTEL LE CONCORDE BANGKOK ท่านที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ 02-576-1491-4 ต่อ 526, 527 หรือ E-mail : Laddaporn.ni@sipa.or.th, Chonlada.am@sipa.or.th

กำหนดการ

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 9.15 น. กล่าวเปิดงาน
โดย นายรุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
9.15 – 10.15 น. การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
โดย ผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. เสวนา “การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและช่องทางการตลาดของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์”
โดย ผู้แทนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดย ผู้แทนจาก กรมส่งเสริมการส่งออก
โดย คุณปริญญา กระจ่างมล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

 

     หลังจากเลื่อนมาแล้วหลายครั้ง ก็ได้เวลาคลอดเสียทีสำหรับบอร์ดใหม่ของซิป้า โดยในวันนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     ในคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ลาออกจำนวน 7 คน ดังนี้ 

  • นายสมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธานกรรมการ 

กรรมการประกอบด้วย

  • นายปริน  ชนันทรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
  • นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
  • พลเอก โสภณ  เวคะวากยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ
  • นายฐากูร  อุชชิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
  • นายพิริยะ  โตสกุลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
  • นางสาวธนาภรณ์  เอกตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน  2551 เป็นต้นไป

 

บอร์ดใหม่กับการส่งเสริมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจะเป็นอย่างไร คงต้องติดตามกันต่อไป

 

 

น้องๆ จากหลายโรงเรียนเดินทางมาถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อเข้าร่วมอบรมค่ายโรโบโค้ดสัญจรครั้งที่ 2 ซึ่งตลอด 3 วันนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้วิธีเขียนโปรแกรมสั่งงาน "รถถัง" โดยใช้ภาษาจาวาเป็นตัวควบคุม นี่คืออีกหนึ่งโครงการดีๆ ของซิป้าที่ต้องการส่งเสริมให้มีการใช้งานโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ

ชุดโปรแกรม ROBOCODE เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดยทีมงานวิศวกรจากไอบีเอ็ม จากแนวคิดที่จะนำโอเพนซอร์สเข้าไปใช้ในการศึกษา จึงทำการพัฒนาหุ่นยนต์ที่เป็นโอเพนซอร์สขึ้นมาเพื่อให้คนที่ต้องการเรียนรู้สามารถศึกษาคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมได้อย่างอิสระด้วยภาษาจาวา โดยหุ่นยนต์ที่ว่านี้จะอยู่ในรูปของรถถังติดอาวุธครบทั้งปืนใหญ่และเรดาห์ควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยคำสั่งที่ต้องเขียนขึ้นเอง ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสั่งงานนอกจากนี้ยังรู้จักวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอีกด้วย

ผลการดำเนินงานได้รับการสนับสนุนที่ดีจากซิป้าและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คาดว่างานดีๆ แบบนี้จะขยายฐานให้ประเทศไทยมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นในอนาคต