ก่อนที่จะอนุญาตให้สมาชิกทำการอัพโหลดไฟล์ขึ้นบนเนื้อหาได้นั้นให้เปิดความสามารถ upload ก่อน โดยไปที่

Administer > Attachments and Avatar > Attachment settings

ในส่วนของ Attachments mode เลือกเป็น Enabled และตั้งค่าให้โฟล์เดอร์ attachments เขียนได้ (อาจจะต้องติดต่อกับ Hosting ที่ใช้งาน) จากนั้นเมื่อ Post เนื้อหา ในส่วนของ Additional options จะมีช่องให้แนบไฟล์ตามชนิดที่เปิดไว้

รูปภาพ

หากลืมรหัสผ่านสามารถใช้ระบบลืมรหัสผ่านได้ โดยจะส่งลิงก์เปลี่ยนรหัสผ่านไปทางเมล แต่หากไม่สามารถยึนยันตามวิธีนี้ได้ ให้เข้า phpMyAdmin ไปเปลี่ยนข้อมูลในตาราง smf_members โดยช่อง passwd ให้ปรับ dropdown เป็น MD5 และใส่ค่าเป็นรหัสผ่านใหม่ แล้วล้างข้อมูลในช่อง passwordSalt เมื่อ login ให้ป้อนรหัสผ่าน 2 ครั้ง

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

SMF ไม่มีระบบสนทนามาให้ จึงต้องนำ mod มาติด เช่น AjaxChat Integration http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=1319 โดยทำการติดตั้งดังนี้

  • เข้าไปที่ Admin>Packages>Download packages อัพโหลดไฟล์แพคเกจที่ดาวน์โหลดมาแล้ว

รูปภาพ

  • กด “Apply Mod”

รูปภาพ

  • หากไม่มี error ใดๆ ให้กด Apply mod ที่ด้านล่างสุดของหน้า

รูปภาพ

  • เมื่อกลับสู่หน้าแรก จะพบกับลิงก์ Chat

รูปภาพ

  • และสามารถเข้าไปสนทนาได้
    รูปภาพ