สามารถแทรกภาพได้ โดยใส่ BBcode [ img ]URL[ /img ] และหากเปิดระบบ Attachments ไว้ ให้กดในส่วนของ Advanced Options ในหน้าโพสต์ข้อความ จะปรากฎช่องให้อัพโหลดซึ่งจะปรากฎท้ายเนื้อหา

รูปภาพ

ไม่สามารถทำได้ เพราะระบบ Package ของ SMF มีความซับซ้อน ทำให้จะต้องอัพเดตจากระบบ Package ของ SMF แทน โดยเมื่อมีรุ่นใหม่ขึ้นมา กรอบแพคเกจแนะนำ จะปรากฎข้อมูลแพคเกจแทน

SMF ไม่รองรับการเชื่อมต่อกับ Twitter โดยตรง แต่สามารถใช้เว็บไซต์ช่วยในการโพสต์ RSS ของ SMF ขึ้นสู่ Twitter ได้ เช่นเว็บ twitterfeed.com

SMF ไม่มีระบบสนทนามาให้ จึงต้องนำ mod มาติด เช่น AjaxChat Integration http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=1319 โดยทำการติดตั้งดังนี้

  • เข้าไปที่ Admin>Packages>Download packages อัพโหลดไฟล์แพคเกจที่ดาวน์โหลดมาแล้ว

รูปภาพ

  • กด “Apply Mod”

รูปภาพ

  • หากไม่มี error ใดๆ ให้กด Apply mod ที่ด้านล่างสุดของหน้า

รูปภาพ

  • เมื่อกลับสู่หน้าแรก จะพบกับลิงก์ Chat

รูปภาพ

  • และสามารถเข้าไปสนทนาได้
    รูปภาพ