ผมเกาะกระแสการประกวด Theme Fedora 10 แบบตามติด มาเกือบ 2 เดือน และวันนี้ผลการคัดเลือก Artwork ได้ออกมาแล้ว ผู้ชนะคือ Sstorari ใน Artwork ที่ชื่อ Solar  ได้คะแนนโหวดไป 48 นำโด่ง Artwork ทีมอื่นๆ สำหรับ แนวความคิดของ Artwork ที่ชื่อ Solar นี้คือ

1. Perfect System หมายถึงดี OS ทำงานได้อย่างดี
2. หาอะไรที่เป็นธรรมชาติ ที่สามารถนำมาเป็นตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึง ระบบการทำงานที่ดีกว่ามาก
3. ไอเดียเกิด Solar System !!!

ความหมายของตามแนวความคิดของ Sstorari คือ SOLAR , simbolizing the centre of the universe, the engine of our galaxy, the light in big shadows. จากแนวความคิด และงาน Artwork ที่แสดงออกถึงพลังของ Fedora 10 ก้อได้คะแนนไปอย่างท่วมท้น 48 คะแนน เป็น Artwork ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Oficial Theme สำหรับ Fedora 10 ต่อไป
อ้อ มีจดหมายลำนำ บอกเล่าถึงความเป็นมาและทิศทางของ Fedora 10 ของ Michael Beckwith ดังนี้

On an operating system, far far away,, we were deep. We were busy slaving away in front of our lovely Fedora 9-run computer, hacking away at graphics for our theme proposals. Three rounds in, and we were down to four options. When it came down to it, we decided that we were no longer content with staying on this planet. The voices in our heads had spoken, and we decided to blast off into space and go Solar.

We weren’t feeling completely InvinXble. However, being the FOSS advocates we are, and with our support of Fedora, we were not afraid of of the unknown frontier.  The Gears of time shown bright with a healthy Neon glow, but neither of these had very much effect on the course of destiny. Come join us as we sail into the Solar future for Fedora 10 later this year. 

– Michael Beckwith