ถ้าบทความนี้ดูรกไปก็ขออภัยนะครับ พอดีผมสิงมา 2-3 ปีแล้ว เลยอยากช่วยอะไรซักหน่อยบ้าง Gentoo เป็น ลินุกซ์อีกสายพันธ์ เป็นลินุกซที่พิเศษกว่าชาวบ้านเขา คือจะทำการลงจากซอร์ส ซึ่งผลที่ได้ จะทำให้ระบบเสถียร เร็วแรง แต่ใช้เวลาในการคอมไพล์โปรแกรมนานครับ แต่ก็ถือว่าคุ้มกับการรอนะครับ

1.เตรียมการติดตั้ง

ทำการโหลด Gentoo minimal Cd มาก่อน ได้ที่ http://gentoo.in.th/releases/x86/current-stage3/install- x86-minimal-20100216.iso ทำการไรท์ ใส่ แผ่น cd แล้วทำการบูต

1.1 แบ่งพาติชัน ทำการใช้โปรแกรม fdiks หรือ cfdisk ก็ได้ (cfdisk แนะนำสำหรับมือใหม่ครับ)

แบ่งพาติชันให้ได้ตามนี้ครับ

/dev/sda1 ชนิด ext3 เพื่อเป็น /

    /dev/sda2 ชนิด swap   เพื่อเป็นส่วนของ Swap Disk 

1.2 ทำการจัดรูปแบบดิสก์ต่างๆ

~# mkfs.ext3 /dev/sda1

~# mkswap /dev/sda2

~# swapon /dev/sda2

1.3 เมาท์ระบบไฟล์

~# mount /dev/sda1 /mnt/gentoo

1.4 ทำการตั้งเวลา่

~# date

  1. ดาว์นโหลด Stage3

ขึ้น ตอนนี้ท่้านต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยนะครับ ลองทดสอบดู

~# ping gentoo.in.th ถ้า ไม่มีปัญกาให้กด Ctrl+C เพื่อออก

2.1 เช็คสถาปัตยกรรมของ CPU ที่เราใช้อยู่

~# uname -m

i686 แสดงว่า CPU ที่าาเรา่ใช้อยู่เป็นแบบ I686

2.2 ทำการโหลด Stage3 และ Portage

~# cd /mnt/gentoo

~# wget http://gentoo.in.th/releases/x86/current-stage3/stage3-i686-20100216.tar.bz2

~# tar -xvjf stage3-i686-20100216.tar.bz2

~# wget http://gentoo.in.th/snapshots/portage-latest.tar.bz2

~# tar -xvjf portage-latest.tar.bz2 -C /mnt/gentoo/usr

3.ติดตั้งระบบ Gentoo

3.1 เลือก mirror

~# mirrorselect -i -o >> /mnt/gentoo/etc/make.conf

เลือก http://gentoo.in.th กับ ftp://gentoo.in.th

ตรวจสอบความถูกต้อง

~# cat mnt/gentoo/etc/make.conf

GENTOO_MIRRORS=”http://gentoo.in.th/ ftp://gentoo.in.th/”

3.2 คัดลอกค่า DNS

~# cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc

  1. เปลี่ยน / (chroot )

4.1 เมาท์ /dev /proc

~# mount -t proc none /mnt/gentoo/proc

~# mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev

~# chroot /mnt/gentoo /bin/bash

~# env-update

Regenarating /etc/ld.so/cache

~# source /etc/profile

~# export PS1=”(chroot) $PS1″

(chroot) livecd ~#

4.2 ตั้งค่า portage

~# emerge –sync

~# emerge portage

4.3 ตั้งค่า เขต ภาษา และเวลา

~# nano -w /etc/locate.gen

เอา # หน้าบรรทัดเหล่านี้ออก

en_US ISO-8859-1

en_US.UTF8 UTF-8

~# locate-gen

~# cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime

4.4 ติืดตั้ง ซอร์ส

~# emerge gentoo-sources >>> รอ

ผมจะให้ Gentoo คอมไพล์ Kernel ให้เรานะครับ

~# emerge genkernel

~# zcat /proc/config.gz > /usr/share/genkernel/arch/x86/kernel-config

~# genkernel all แนะนำว่าไปทำข้อ 5.1 ก่อนนะครับ เพื่อตรวจสอบค่าให้ถูกต้องก่อน

~# ls /boot/kernel* /boot/initramfs* ให้จดชื่อไพล์ที่พบด้วยนะครับ เพราะจะต้องใช้ในการตั้งค่าการบูตนะครับ

5 ตั้งค่าระบบ

5.1 ตั้งค่าไฟล์ระบบ

~# nano -w /etc/fstab

/dev/sda1 / ext3 noatime 0 1

/dev/sda2 none swap sw 0 0

~# nano -w /etc/conf.d/hostname

HOSTNAME=”mygentoo”

5.2 ตั้งค่าเน็ตเวิร์ก

~# nano -w /etc/conf.d/net

config_eth0=( “dhcp” ) #สำหรับแบบ DHCP นะครับ

config_eth0=( “192.168.0.7 netmask 255.255.255.0” )

routes_eth0=( “default via 192.168.0.1” ) #สำหรับตั้งค่าแบบ Static

~# rc-update add net.eth0 default

5.3 ตั้งค่าโฮสต์

~# nano -w /etc/hosts

192.168.1.10 mygentoo.mydomain mygentoo

5.4 ตั้งหัสผ่าน

~# passwd

5.5 ตั้งค่านาฬิกา

~# nano -w /etc/conf.d/clock

CLOCK=”local”

TIMEZONE=”Asia/Bangkok”

6 เก็บค่า Log ของระบบ

6.1 syslog-ng

~# emerge syslog-ng

~# rc-update add syslog-ng default

6.2 Cron Daemon

~# emerge vixie-cron

~# rc-update add vixie-cron default

  1. ตั้งค่าบูต (Boot Loader)

~# emerge grub

~# nano -w /boot/grub.conf

default 0

timeout 10

splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz

title Gentoo Linux 2.6.31

root(hd0,0)

kernel /boot/kernel-genkernel-x86-2.6.31-r6 root=/dev/ram0 real_root=/dev/sda1

initrd /boot/initramfs-genkernel-x86-2.6.31-r6

ชื่อ ไฟล์ kernel-genkernel-x86-2.6.31-r6 กับ initramfs-genkernel-x86-2.6.31-r6 ต้องตรงกับผลลัพธ์ที่ได้ในข้อ 4.4 นะครับ ไม่งั้นจะบูตไม่ขึ้น

  1. เสร็จการติดตั้ง

~# grep -v rootfs /proc/mounts > /etc/mtab

~# grub-install –nofloppy /dev/sda

~# exit

~# umount /mnt/gentoo/proc /mnt/gentoo

~# reboot