สามารถคัดลอกไฟล์ออกไปได้เลย แต่หากต้องการแจกจ่ายออนไลน์จะต้องทำตามขั้นตอนของโครงการตามเว็บ http://supertux.lethargik.org/wiki/CreatingMods#Packaging_Levels
ซึ่งไฟล์นั้นจะอยู่ที่โฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม ภายใต้โปรแกรมจะมีโฟล์ .supertux ให้คัดลองโฟลเดอร์ที่ชื่อ levels ไปอยู่ในที่เดียวกันแต่เป็นเครื่องอื่น

รูปภาพ

เกม Super TUX นั้น จะมีโหมดสำหรับการสร้างฉากเอง หากต้องการให้ฉากง่ายขึ้น เราสามารถสร้างฉากได้ด้วยตนเอง โดยให้เปิดเกม Super TUX ขึ้นมาก่อน จากนั้นที่เมนูเกมให้ไปที่ Level Editor

รูปภาพ

จากนั้นให้เลือก “New Level Subset” ใส่ชื่อตรง Enter Name แล้วกดปุ่ม Create

รูปภาพ

รูปภาพ

เลือก TileGroup เพื่อสร้างสิ่งกีดขวาง และ Objects เพื่อใส่ส่วนประกอบลงในฉาก

รูปภาพ

เมื่อเสร็จแล้วให้กด Save ซึ่งอยู่ทางขวามือบน แล้วออกโปรแกรม

ตัวอย่างฉากที่แก้ไขเอง

รูปภาพ

ให้ดาวน์โหลดรุ่น 0.3 มาจาก http://supertux.lethargik.org/download.html แล้วจะสามารถดาวน์โหลดด่านเพิ่มเติมได้จากเมนู Add-ons โดยทำเครื่องหมายแล้วจะปรากฎในเมนู Contrib level

รูปภาพ