ใน Suriyan จะไม่สามารถทำงานบางอย่างในถังขยะได้ เพราะระบบจะมองว่าไม่ใช่พื้นที่สำหรับทำงาน ต้องย้ายไฟล์นั้นให้ออกมานอกถังขยะก่อน จึงจะสามารถแตกแฟ้มนั้นได้

ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมชื่อว่า cheese จากแหล่งซอฟท์แวร์หลังจากติดตั้งแล้วสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมโดย

ไปที่เมนู > โปรแกรม > เสียงและวิดีโอ > บูทเว็บแคมชีส

รูปภาพ

ต้วอย่างหน้าตาโปรแกรม cheese

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพ webcam เมื่อใช้เอฟเฟค(ขาวดำ)

รูปภาพ

หากหน้าจอไม่มีปุ่มปิดเครื่องเนื่องจากการปรับแต่งหน้าจอ หรือปัญหาบางอย่าง เราสามารถปิดเครื่องได้โดยการกดปุ่มปิดเครื่อง 1 ครั้ง (ปุ่มเปิดเครื่องที่ตัวเครื่อง) เพื่อส่งสัญญาณขอปิดเครื่องไป จากนั้น Suriyan จะแสดงหน้าต่างขึ้นมาถามว่าจะปิดเครื่องหรือไม่

รูปภาพ

การตรวจสอบค่า md5sum ใน Suriyan สามารถทำผ่านเทอร์มินัลได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม วิธีการสามารถทำได้โดยเปิดเทอร์มินัล พิมพ์ “md5sum ” ลากไฟล์ที่ต้องการตรวจสอบลงมาวางต่อท้ายคำสั่ง แล้วเอ็นเทอร์ หลังจากนั้นให้รอสักครู่ (การตรวจสอบใช้ระยะเวลาช้าหรือเร็วอิงตามขนาดของไฟล์ที่ต่างกัน) หลังจากตรวจสอบเสร็จจะปรากฏหมายเลข md5sum ขึ้นมา

รูปภาพ

ใน Suriyan มีเครื่องมือที่ใช้ในการจับภาพหน้าจออยู่แล้ว โดยสามารถเรียกโดย

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > บันทึกภาพหน้าจอ

รูปภาพ

ซึ่งโปรแกรมนี้เราสามารถตั้งค่าเหลื่อมเวลาในการจับภาพได้ แต่ถ้าหากต้องการจับภาพด้วนสามารถกดปุ่ม Printscreen บนแป้นพิมพ์ได้ทันที จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้บันทึกภาพ พร้อมจับภาพให้เราในขณะที่กดปุ่ม

รูปภาพ

ให้ติดตั้งโดยเปิดโปรแกรม

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล

รูปภาพ

 • พิมพ์ในเทอร์มินัลว่า

sudo chmod +x แล้วเคาะเว้นวรรค 1 ครั้ง

รูปภาพ

 • ใช้เมาส์ลากไฟล์โปรแกรมที่มีนามสกุล .bin ไปวางใส่เทอร์มินัล แล้ว enter

รูปภาพ

ผลลัพธ์:

รูปภาพ

 • ให้กด Enter แล้วโปรแกรมจะถาม password ของเราเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการดำเนินการกับไฟล์ดังกล่าว

รูปภาพ

เมื่อจบขั้นตอนนี้โปรแกรม .bin ของเราก็จะพร้อมสำหรับการติดตั้งเนื่องจากได้รับการเปลี่ยนสิทธิ์ไฟล์ให้สามารถ execute ได้เรียบร้อยแล้ว

เริ่มการติดตั้ง:

 • พิมพ์ในเทอร์มินัลว่า

sudo แล้วเคาะเว้นวรรค 1 ครั้ง

หลังจากนั้นให้ลากโปรแกรมไปวางใน terminal เหมือนในขั้นตอนที่ 2

รูปภาพ

 • ให้กด Enter เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม ระบบก็จะถาม password ของเราเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการติดตั้งโปรแกรม เมื่อกรอก password ถูกต้อง ระบบก็จะดำเนินการติดตั้งโปรแกรมให้จนสำเร็จ

รูปภาพ

หากมีโปรแกรมที่เกิดอาการค้างไม่สามารถปิดได้ ใน Suriyan มีเครื่องมือสำหรับปิดการทำงานของโปรแกรมที่ค้าง มีชื่อว่า xkill วิธีการเรียกใช้ xkill

 • ให้กด Alt + F2
 • แล้วพิมพ์ xkill ลงในช่องที่ปรากฏขึ้น

รูปภาพ

 • จากนั้นคลิก เรียกใช้ 3. จากนั้นคลิก เรียกใช้
 • เคอร์เซอร์จะเป็นรูปกากบาท
 • ให้คลิกลงบนหน้าต่างของโปรแกรมที่ค้าง

รูปภาพ

 • โปรแกรมที่ถูกคลิกจะปิดตัวลง

การใช้งานโปรแกรม Windows ผ่าน WINE นั้นไม่สามารถใช้งานได้ทุกโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมที่มีความสามารถสูงมากๆ เช่น Game เป็นต้น ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้โปรแกรมอื่นทดแทน WINE ได้ เช่น Cross over หรือ Play on linux ซึ่งมีความสามารถสูงกว่า WINE โดยโปรแกรมทั้งสองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.codeweavers.com และ http://www.playonlinux.com

รูปภาพ

รูปภาพ

หรือถ้าหากมีความจำเป็นต้องใช้ Windows จริงๆ การซื้อ License Windows เพื่อใช้งานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสม

หากดาวนโหลดไฟล์แล้ว แต่หาไฟล์ที่ดาวน์โหลดไม่พบ ให้ทำดังนี้ ที่โปรแกรม Firefox ไปที่เมนู เครื่องมือ > ดาวน์โหลด

รูปภาพ

จะปรากฏรายการไฟล์ที่เคยดาวน์โหลด ให้คลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการ เลือก Open Containing folder จะปรากฏโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ดังกล่าวอยู่ ซึ่งไฟล์จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เปิดขึ้นมานี้ เว้นแต่ว่าเราได้เคยย้ายไฟล์ดังกล่าวไปไว้ที่อื่นแล้ว

รูปภาพ