เป็นความสามารถหนึ่งของ Linux ที่สามารถใช้เมาส์ปุ่มกลางในการคัดลอกข้อความ โดยวิธีใช้งานคือให้ไฮไลท์ ข้อความที่ต้องการคัดลอก จากนั้นให้นำเมาส์ไปวางในช่องข้อความที่ต้องการจะวางข้อความ จากนั้นจึงคลิกเมาส์ปุ่มกลาง ข้อความที่ได้ไฮไลท์ไว้จะถูกวางลงบริเวณที่เลือก

เราสามารถใช้งานโปรแกรมสำหรับ Dos บน Suriyan ได้โดยการติดตั้ง Dos Emulator ลงไปก่อน เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมให้โปรแกรมบน Dos สามารถทำงานได้ โดยโปรแกรม Dos Emulator นี้มีชื่อว่า dosbox

การติดตั้ง สามารถใช้โปรแกรม ศูนย์ซอฟตแวร์ Suriyan ในการติดตั้งได้ทันที

รูปภาพ

รูปภาพ

ในบางครั้งเราต้องการเปิด Firefox เพียงหน้าเว็บเดียว เพื่อไม่ต้องแสดงแถบของแท็บ เพื่อให้ได้พื้นที่การแสดงผลในแนวตั้งเพิ่มขึ้น ซึ่งเราสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ ที่ Firefox ไปที่เมนู แก้ไข > ปรับแต่ง

รูปภาพ

จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่า เลือกแท็บ แท็บ จากนั้น ยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่อง Always show the tab bar แถบของแท็บจะหายไปเมื่อเราเปิดหน้าเว็บเพียงเว็บเดียว

รูปภาพ

ในกรณีที่ความละเอียดหน้าจอเล็กจนแสดงปุ่มต่างๆ ได้ไม่หมด (ปุ่มต่างๆ อยู่นอกพื้นที่การแสดงผล) คุณสามารถย้ายหน้าต่างเพื่อเลื่อนให้บริเวณที่ต้องการเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ที่สามารถแสดงผลได้ โดยการ กดปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วคลิกค้างบนหน้าต่างที่ต้องการย้ายตำแหน่ง แล้วเลื่อนหน้าต่างตามต้องการ เพื่อเลื่อนส่วนที่มองไม่เห็นให้เข้ามาปรากฏในหน้าจอ

รูปภาพ
รูปภาพ

โปรแกรมที่ติดตั้งผ่าน WINE นั้น จะอยู่ในโฟลเดอร์บ้านของผู้ที่ติดตั้งโปรแกรมเอง โดยจะอยู่ในโฟลเดอร์ซ่อนภายใต้โฟลเดอร์บ้านของตนเอง โดยจะอยู่ที่ /home/user/.wine/drive_c/Program Files

รูปภาพ

ในบางครั้ง เราต้องการให้แท็บที่เปิดอยู่แล้ว แยกออกมาเป็นหน้าต่างของ Firefox หน้าต่างใหม่ เพื่อให้แยกออกมาจากหน้าต่างเดิมของ Firefox ซึ่งเราสามารถทำได้โดยคลิกแท็บที่ต้องการค้างไว้ แล้วลากออกมาจากแถบของแท็บเลย จะทำให้แท็บที่คลิกไว้ถูกแยกออกมาเป็นหน้าต่างใหม่โดยอัตโนมัติ

รูปภาพ
รูปภาพ

การจำลองไดรว์ซีดีรอมบน Suriyan เพื่อเปิดเรียกดูข้อมูล สามารถทำได้โดยคลิกขวาแล้วเลือก “เปิดด้วยตัวเมาท์แฟ้มจัดเก็บ”
สำหรับแฟ้มภาพยนตร์ต่างๆ สามารถเปิดในโปรแกรม Movie Player ได้เลย

รูปภาพ

รูปภาพ

โปรแกรม WINE จะสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้สภาพแวดล้อมในเครื่องของเราตรงกับ Windows รุ่นใด ซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

ในโปรแกรม WINE ให้ไปที่เมนู Wine เลือก Configure Wine จะมีหน้าต่างการตั้งค่าเปิดขึ้นมา ที่ช่องด้านล่าง Windows Version ให้เลือกเป็น Windows7 จากนั้นจึงติดตั้งโปรแกรมที่ต้องการ

รูปภาพ

รูปภาพ

ความสามารถดังกล่าวจะถูกเรียกว่า Awesomebar ซึ่งจะคล้ายการ Search บวกกับ Auto complete โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เราเคยเข้าชมแล้ว แต่หากไม่ต้องการใช้ความสามารถดังกล่าว เราสามารถปิดความสามารถนี้ได้ด้วยวิธีการดังนี้ ที่ Firefox ไปที่เมนูแก้ไข > ปรับแต่ง จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่า เลือกแท็บ ความเป็นส่วนตัว ที่ช่อง Location Bar ให้เลือก Nothing

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เครื่องมือสำหรับการจัดการดิสก์ เช่น ฟอร์แมต ลบพาร์ทิชั่น หรือเช็ค SMART มืชื่อว่า “เครื่องมือดิสก์” สามารถเรียกใช้เพื่อ Format Flash drive ได้โดยให้เสียบอุปกรณ์ Flash drive ให้เรียบร้อยก่อนแล้ว

ไปยังเมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > เครื่องมือดิสก์

รูปภาพ

เลือกอุปกรณ์ Flash drive ที่ต้องการฟอร์แมต
กดปุ่ม “ฟอร์แมตไดว์” เพื่อทำการ Format

รูปภาพ