fdisk เป็นคำสั่งที่ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบในการรัน เวลาเรียกใช้คำสั่งที่ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบในการรันนั้นให้พิมพ์ sudo นำหน้าคำสั่ง ตัวอย่างดังนี้ sudo fdisk และตามด้วย option เช่น

sudo fdisk -l

รูปภาพ

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการอัพโหลดภาพขึ้น Flickr นั้น Suriyan ก็สามารถจัดการอัพโหลดภาพขึ้น Flickr ได้อย่างง่ายดายด้วยโปรแกรมที่ชื่อ Postr ซึ่งสามารถติดตั้งได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์
และเรียกใช้โดย

ไปที่เมนู > กราฟิกส์ > Flickr Uploader

รูปภาพ

แล้วทำการล๊อคอินเข้าบัญชี Flickr

รูปภาพ

หมายเหตุ: จะต้องทำการอนุญาตให้ Postr เชื่อมต่อกับ Flickr โดยจะมีคำถามให้ตอบตกลงยินยอมผ่านหน้าเว็บก่อน

ทั้งสองตัวเป็นโปรแกรมจัดการแพกเกจในระบบคำสั่งซึ่งมากับ Suriyan มีลักษณะการใช้งานคล้ายและแตกต่างกันในการป้อนอาร์กิวเม้นท์และออฟชั่นในการใช้งาน

ตัวอย่างเช่น

การติดตั้งโปรแกรม

apt-get install abc
aptitude install abc

การติดตั้งโปรแกรมโดยไม่ต้องรอการตอบตกลงก่อน

apt-get install –force-yes abc
aptitude install -y abc

การถอดถอนโปรแกรม

apt-get purge remove abc
aptitude purge abc

aptitude มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้คล้ายๆ กับ synaptic package manager แต่ในแบบ text ซึ่ง apt-get ไม่มี

รูปภาพ

หากต้องการทราบความแตกต่างของคำสั่ง aptitude กับ apt-get สามารถอ่านได้จาก manpage ด้วยคำสั่ง

man aptitude และ man apt

รูปภาพ

โปรแกรมดูภาพที่มากับ Suriyan ยังขาดความสามารถดูภาพเคลื่อนไหวแบบ Animated GIF หากต้องการดูภาพ .gif แบบเคลื่อนไหว จะต้องติดตั้งโปรแกรมดูภาพตัวอื่นเสริม โดยแนะนำโปรแกรม mirage ซึ่งสามารถติดตั้งได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์ และเรียกใช้งานหลังจากติดตั้งโดย

ไปที่เมนู > กราฟิกส์ > Mirage

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม

รูปภาพ

ในเบื้องต้นของระบบ linux ทั่วไปรวมไปถึง suriyan จะให้เอกสารการใช้งาน command line มาในระบบอยู่แล้วโดยถ้าเราต้องการรู้ว่า command ใดใช้งานอย่างไร เราสามารถพิมพ์ใน termianl ว่า man แล้วเว้นวรรคและตามด้วยชื่อคำสั่งที่ต้องการคู่มือการใช้งาน เมื่อ enter ระบบจะแจ้งวิธีการใช้งานให้เราทราบ

รูปภาพ

หรือไม่เช่นนั้นอาจจะหา manual จาก internet ก็มีให้เลือก download มากมาย เช่น เอกสารจาก linux documenttation project
http://www.tldp.org/guides.html ก็สามารถ download มาอ่านเพื่อฝึกฝนทักษะการใช้งาน command line ได้

รูปภาพ

เราสามารถติดตั้ง Photoshop บน Suriyan ได้ ผ่านโปรแกรม WINE หรือ CrossOver หรือเลือกใช้ GIMP แทนก็ได้เช่นกัน หรือถ้าต้องการให้คล้าย สามารถซื้อ Pixel Image Editor ได้ ซึ่งมีสำหรับบนหลาระบบปฏิบัติการ รวมถึงมีเวอร์ชั่นสำหรับ Suriyan (Linux) ด้วย และมีราคาที่ถูกกว่า Photoshop แต่หน้าตาคล้าย Photoshop

รูปภาพ

บางสำนักงานต้องการจำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ใช้ flash drive เพื่อกันการคัดลอกข้อมูลไปสู่ภายนอก หรือไม่ให้อ่าน CD-ROM เป็นต้น การจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้ต้องทำโดยผู้ดูแลระบบโดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > ผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้

รูปภาพ

  • ให้เลือกผู้ใช้ที่ต้องการจำกัดสิทธิ์ จากนั้นกดปุ่ม “Advanced Settings”
  • ในแทป “อภิสิทธิ์ผู้ใช้” ให้กำหนดอุปกรณ์ที่ต้องการหรือไม่ต้องการให้ผู้ใช้ใช้
  • จากนั้นให้กดปุ่ม “ตกลง”​ เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง

รูปภาพ

โปรแกรมจัดสื่อสิ่งพิมพ์บน Suriyan จะมีโปรแกรมทางเลือกให้ใช้ ชื่อว่า Scribus ซึ่งมีความสามารถในการใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง ติดตั้งโปรแกรมได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์ จากนั้นเรียกใช้งานหลังการติดตั้งโดย

ไปที่เมนู > กราฟิกส์ > Scribus

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Scribus

รูปภาพ

โปรแกรม AutoCAD ไม่มีเวอร์ชั่นสำหรับระบบปฏิบัติการ Suriyan โดยตรง แต่คุณสามารถเขียนแบบด้วยไฟล์สำหรับแลกเปลี่ยนของ AutoCAD ได้ (นามสกุล .dxf) ด้วยโปรแกรม Qcad ซึ่งเราสามารถใช้เขียนและแลกเปลี่ยนไฟล์กับ AutoCAD ได้ทันที โปรแกรม Qcad สามารถติดตั้งได้ผ่านทาง ศูนย์ซอฟต์แวร์ Suriyan

การเรียกใช้โปรแกรม Qcad หลังจากติดตั้งแล้วให้กดปุ่ม Alt+F2 เพื่อเรียกกล่องรันคำสั่งแล้วพิมพ์ qcad แล้วกดปุ่มเรียกใช้

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม

รูปภาพ

ใน Suriyan จะมีโปรแกรมสำหรับแปลคำอยู่ด้วยกันสองโปรแกรมคือ โปรแกรมพจนานุกรม และโปรแกรม Stardict ความแตกต่างของโปรแกรมทั้งสองนี้คือ โปรแกรม Stardict สามารถแปลคำได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่คำแปลจะไม่ใหม่เท่าโปรแกรมพจนานุกรม ซึ่งใช้วิธีดึงคำแปลจากฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

รูปภาพ