ในเบื้องต้นของระบบ linux ทั่วไปรวมไปถึง suriyan จะให้เอกสารการใช้งาน command line มาในระบบอยู่แล้วโดยถ้าเราต้องการรู้ว่า command ใดใช้งานอย่างไร เราสามารถพิมพ์ใน termianl ว่า man แล้วเว้นวรรคและตามด้วยชื่อคำสั่งที่ต้องการคู่มือการใช้งาน เมื่อ enter ระบบจะแจ้งวิธีการใช้งานให้เราทราบ

รูปภาพ

หรือไม่เช่นนั้นอาจจะหา manual จาก internet ก็มีให้เลือก download มากมาย เช่น เอกสารจาก linux documenttation project
http://www.tldp.org/guides.html ก็สามารถ download มาอ่านเพื่อฝึกฝนทักษะการใช้งาน command line ได้

รูปภาพ

เราสามารถติดตั้ง Photoshop บน Suriyan ได้ ผ่านโปรแกรม WINE หรือ CrossOver หรือเลือกใช้ GIMP แทนก็ได้เช่นกัน หรือถ้าต้องการให้คล้าย สามารถซื้อ Pixel Image Editor ได้ ซึ่งมีสำหรับบนหลาระบบปฏิบัติการ รวมถึงมีเวอร์ชั่นสำหรับ Suriyan (Linux) ด้วย และมีราคาที่ถูกกว่า Photoshop แต่หน้าตาคล้าย Photoshop

รูปภาพ

บางสำนักงานต้องการจำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ใช้ flash drive เพื่อกันการคัดลอกข้อมูลไปสู่ภายนอก หรือไม่ให้อ่าน CD-ROM เป็นต้น การจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้ต้องทำโดยผู้ดูแลระบบโดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > ผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้

รูปภาพ

  • ให้เลือกผู้ใช้ที่ต้องการจำกัดสิทธิ์ จากนั้นกดปุ่ม “Advanced Settings”
  • ในแทป “อภิสิทธิ์ผู้ใช้” ให้กำหนดอุปกรณ์ที่ต้องการหรือไม่ต้องการให้ผู้ใช้ใช้
  • จากนั้นให้กดปุ่ม “ตกลง”​ เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง

รูปภาพ

โปรแกรมจัดสื่อสิ่งพิมพ์บน Suriyan จะมีโปรแกรมทางเลือกให้ใช้ ชื่อว่า Scribus ซึ่งมีความสามารถในการใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง ติดตั้งโปรแกรมได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์ จากนั้นเรียกใช้งานหลังการติดตั้งโดย

ไปที่เมนู > กราฟิกส์ > Scribus

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Scribus

รูปภาพ

โปรแกรม AutoCAD ไม่มีเวอร์ชั่นสำหรับระบบปฏิบัติการ Suriyan โดยตรง แต่คุณสามารถเขียนแบบด้วยไฟล์สำหรับแลกเปลี่ยนของ AutoCAD ได้ (นามสกุล .dxf) ด้วยโปรแกรม Qcad ซึ่งเราสามารถใช้เขียนและแลกเปลี่ยนไฟล์กับ AutoCAD ได้ทันที โปรแกรม Qcad สามารถติดตั้งได้ผ่านทาง ศูนย์ซอฟต์แวร์ Suriyan

การเรียกใช้โปรแกรม Qcad หลังจากติดตั้งแล้วให้กดปุ่ม Alt+F2 เพื่อเรียกกล่องรันคำสั่งแล้วพิมพ์ qcad แล้วกดปุ่มเรียกใช้

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม

รูปภาพ

ใน Suriyan จะมีโปรแกรมสำหรับแปลคำอยู่ด้วยกันสองโปรแกรมคือ โปรแกรมพจนานุกรม และโปรแกรม Stardict ความแตกต่างของโปรแกรมทั้งสองนี้คือ โปรแกรม Stardict สามารถแปลคำได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่คำแปลจะไม่ใหม่เท่าโปรแกรมพจนานุกรม ซึ่งใช้วิธีดึงคำแปลจากฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

รูปภาพ

โปรแกรม Visual Basic ไม่สามารถติดตั้งและทำงานบน Suriyan ได้โดยตรง แต่จะมีโปรแกรมทดแทนซึ่งมีความสามารถและการใช้งานที่เทียบเคียงได้กับ Visual Basic ชื่อโปรแกรมว่า Gambas สามารถสั่งติดตั้งผ่านโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ได้ทันที

หลังจากติดตั้งแล้ว สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมได้ ดังนี้

ไปที่เมนู > พัฒนาโปรแกรม > Gambas2 เพื่อเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงาน

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม

รูปภาพ

ให้ติดตั้งแพกเกจที่ชื่อว่า prism-google-mail ซึ่งเป็นตัวเชื่อมต่อโดย Mozilla Prism ยัง Google Mail สามารถติดตั้งแพกเกจได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์ โดยพิมพ์ค้นหาด้วยคำว่า prism และเลือกติดตั้งจากเมนู นอกจากนี้ยังมีตัวเชื่อมต่อ Prism กับบริการอื่นๆ ของ Google และเว็บอื่น เช่น Google Doc, Facebook หรือ Twitter

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Prism Google Mail

รูปภาพ

Suriyan มาพร้อมกับโปรแกรม OpenOffice.org ซึ่งเป็นตัวเดียวกับโปรแกรม opensource ในชุด Chantra สามารถอ่านรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้จาก http://chantra.in.th

ขั้นตอนการเรียกใช้ชุดโปรแกรมสำนักงาน

ไปที่เมนู > สำนักงาน > เลือกโปรแกรมสำนักงานที่ต้องการเรียกใช้งานจากเมนูย่อย

รูปภาพ

มีโปรแกรมอ่าน e-book ที่มีความสามารถมากและรองรับรูปแบบหนังสือ e-book ได้หลากหลายฟอร์แมต ที่ชื่อ Calibre สามารถติดตั้งได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์ แล้วเรียกใช้งานหลังการติดตั้งโดย

ไปที่เมนู > สำนักงาน > Calibre

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Calibre

รูปภาพ