แฟ้ม DMG เป็นอิมเมจของ Mac OS X ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เก็บโปรแกรม สามารถเปิดดูได้โดยติดตั้งแพคเกจ dmg2img จากโปรแกรม Synaptic Package Manager
จากนั้นให้เรียกเทอร์มินัล จากเมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล แล้วพิมพ์ในเทอร์มินัล

รูปภาพ

  • พิมพ์คำสั่ง

dmg2img /ที่อยู่/ของ/ไฟล์.dmg

โปรแกรมจะแปลงได้ไฟล์นามสกุล .img ชื่อเดียวกันที่สามารถเปิดได้

ทั้งนี้โปรแกรมของ Mac OS X นั้นไม่สามารถรันบน Suriyan ได้ ตัวอย่างการใช้งาน

รูปภาพ
รูปภาพ

หากต้องการโปรแกรมที่ใช้ในการแปลคำที่เลือกบนหน้าจอให้โดยอัตโนมัติ เราสามารถใช้งาน Stardict ได้ทันที ซึ่ง Stardict มีความสามารถในส่วนนี้ในตัวแล้ว หากต้องการเปิดใช้ความสามารถดังกล่าวสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ ให้เรียกโปรแกรมขึ้นมาโดย

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > StarDict

รูปภาพ

  • ที่หน้าโปรแกรม Stardict ไปที่ Preference

รูปภาพ

  • ทำเครื่องหมายที่กล่อง Only scan while the modifier key is being pressed

จากนั้นเมื่อต้องการแปลคำที่อยู่บนหน้าจอ ให้ใช้เมาส์ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Windows (ปุ่มบนแป้นพิมพ์ที่มีโลโก้ Windows) จะปรากฏคำแปลขึ้นข้างๆ คำที่ต้องการ

รูปภาพ

โดยปกติไอคอนที่อยู่บนหน้าจอจะมีขนาดที่พอเหมาะอยู่แล้ว แต่หากต้องการขยายไอคอนบางไอคอน เพื่อเป็นการเน้น หรืออาจเป็นไอคอนที่ใช้บ่อยจึงอยากขยายให้สามารถคลิกได้ง่าย ใน Suriyan สามารถทำได้โดย คลิกขวาที่ไอคอนที่ต้องการ เลือก ปรับขนาดไอคอน…

รูปภาพ

จะปรากฏสี่เหลี่ยมเล็กๆ บริเวณมุมของไอคอน ให้คลิกที่สี่เหลี่ยมเล็กนั้น แล้วลาก จะเป็นการย่อ/ขยายไอคอนได้

รูปภาพ

เนื่องจาก Suriyan เปิดระบบแสดงผล 3D ไว้เป็นค่ามาตรฐานเนื่องจากซอฟต์แวร์บางตัวต้องการคุณสมบัตินี้ แต่ driver ของ VirtualBox นั้นไม่รองรับระบบดังกล่าว ดังนั้นให้ปิดระบบ 3D ออกโดยเข้าไปที่เมนู Settings แล้วเอาเครื่องหมายออกจากช่อง Enable 3D Acceleration

รูปภาพ

เราสามารถนับจำนวนตัวอักษร/คำ/บรรทัดของเอกสารในโปรแกรม gEdit ไปที่เมนู เครื่องมือ > สถิติของเอกสาร

รูปภาพ

และยังสามารถเลือกส่วนที่ต้องการนับจำนวนได้โดยลากเมาส์คลุมพื้นที่

รูปภาพ

การปรับขนาดพื้นที่ของพาเนล สามารถทำได้โดย คลิกขวาบริเวณที่ว่างบนพาเนล จากนั้นเลือกคุณสมบัติ จะปรากฏหน้าต่างคุณสมบัติพาเนลขึ้นมา ที่ช่องขนาด ให้ปรับค่าตามต้องการ

รูปภาพ
รูปภาพ

รูปภาพ

Suriyan มีการรองรับกล้องมากมายหลายรุ่น เพียงแค่เสียบเข้าไปก็สามารถใช้งานได้โดยทันทีในลักษณะเดียวกับ USB Flash Drive โดยที่หลังจากเราเสียบกล้องดิจิทัลเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว โปรแกรม F-Spot จะแสดงหน้าต่างขึ้นมาถามถึงการนำเข้าภาพ ให้เลือกตัวเลือกที่ต้องการและทำตามขั้นตอน

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เราสามารถใช้โปรแกรมเขียนซีดี Brasero ในการลบข้อมูลของแผ่น CD-RW ได้ โดยเปิดโปรแกรม Brasero โดย

ไปที่เมนู > เสียงและวิดีโอ > โปรแกรมเขียนแผ่น Brasero

รูปภาพ

แล้วไปที่เมนูเครื่องมือ > ล้างข้อมูล

รูปภาพ

Suriyan มีโปรแกรมลบไฟล์ขยะที่ชื่อ Computer Janitor อยู่แล้วและเรียกใช้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > Computer Janitor

รูปภาพ

รูปภาพ

การลบไฟล์ทำได้โดยเพียงเลือกไฟล์ที่ต้องการลบแล้วกดปุ่ม “ทำงานที่ได้เลือกไว้”

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมอื่นที่ลบไฟล์ขยะของระบบที่มีความสามารถสูงกว่าที่ชื่อ BleachBit ที่สามารถติดตั้งได้จากศูนย์ซอฟต์แวร์