เมื่อดาวน์โหลดชุดตกแต่งมาแล้ว ทำการติดตั้งโดย

วิธีการ

  • ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > รูปโฉม

รูปภาพ

  • กดปุ่ม “ติดตั้ง” แล้วเลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
  • ชุดตกแต่งที่ติดตั้งใหม่อาจเป็นชุดธีมทั้งชุด ซึ่งประกอบด้วย ไอคอน ชุดตกแต่งวิดเจ็ต กรอบหน้าต่าง หรืออาจเป็นแค่ส่วนๆ ตามผู้สร้างชุดตกแต่งได้ให้รายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของเขา

รูปภาพ

การพิมพ์หน้าเว็บจาก Firefox ออกทางเครื่องพิมพ์นั้น เราสามารถกำหนดขนาดกระดาษที่จะสั่งพิมพ์ได้ ดังนี้

จากโปรแกรม Firefox ไปที่เมนู File > Page Setup

รูปภาพ

ในส่วน “ขนาดกระดาษ” จะเลือกขนาดกระดาษที่มีอยู่แล้ว หรือจะเลือก จัดการขนาดกระดาษที่กำหนดเอง

รูปภาพ

ไม่ได้ เพราะเป็นฟีเจอร์ของ twitter เนื่องจาก twitter เป็น Social network ที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ด้วยการส่งข้อความผ่าน sms (sms ส่งข้อความได้ 160 ตักอักษร ซึ่ง twitter สำรองไว้ส่งข้อมูลอีก 20 ตัวอักษร) ดังนั้น Gwibber จึงส่งข้อความไปยัง twitter ได้เพียง 140 ตัวอักษรเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นข้อจำกัดของโปรแกรมแต่อย่างใด แต่ว่าเป็นข้อกำหนดของบริการเอง

สามารถทำได้โดยคลิกขวาที่เมนูหลัก แล้วเลือก “แก้ไขเมนู”

รูปภาพ

หลังจากนั้นเราก็จะสามารถปรับแต่งเมนูของระบบได้ตามที่ต้องการ เช่น ปิดการใช้งานบางเมนู , ปรับตำแหน่งการแสดงผลของโปรแกรมที่อยู่ในเมนูเป็นต้น

รูปภาพ

โปรแกรม gEdit สามารถแสดงเลขบรรทัดของเอกสารที่พิมพ์อยู่ได้ โดยที่หน้าโปรแกรม gEdit ให้ไปที่เมนู แก้ไข > ปรับแต่ง จากนั้นเลือก แสดงเลขบรรทัด

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

การเปลี่ยนไอคอนทำได้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > รูปโฉม

รูปภาพ

กด “ปรับเลือก” แล้วไปยังแท็ป “ไอคอน” แล้วเลือกตามต้องการ

รูปภาพ

โดยสามารถหาชุดไอคอนใหม่ได้จากเว็บไซต์ www.gnome-looks.org และ art.gnome.org/themes/icon

สามารถดู PDF และไฟล์รูปแบบอื่นๆ ใน Browser ได้ โดยติดตั้งแพคเกจ mozplugger จากศูนย์ซอฟท์แวร์ จากนั้นให้ปิดและเปิด Firefox ทุกตัวที่เปิดอยู่เสียก่อนค่อยเปิดใช้ใหม่

รูปภาพ

โปรแกรมในแผ่นซีดี Chantra แม้ว่าจะเป็นโปรแกรมโอเพนซอร์สเช่นเดียวกับ Suriyan แต่ว่าโปรแกรมที่รวบรวมอยู่ในแผ่น Chantra นั้น เป็นรุ่นที่สร้างขึ้นเพื่อใช้กับ Windows เท่านั้น แต่โปรแกรมส่วนมากที่อยู่ใน Chantra จะเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่มีรุ่นสำหรับ Suriyan ด้วย ซึ่งเราสามารถนำชื่อซอฟต์แวร์ที่ต้องการ มาค้นหาในโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ใน Suriyan เพื่อติดตั้งได้เช่นกัน

จากการที่ Suriyan พัฒนาต่อยอดจาก Ubuntu ซึ่ง Ubuntu รุ่นใหม่นี้จะมีปุ่มปิดหน้าต่างอยู่ทางซ้าย

รูปภาพ

ดังนั้นเมื่อปรับรุ่น Suriyan แล้ว ปุ่มปิดหน้าต่างจึงย้ายไปอยู่ทางซ้ายเช่นเดียวกับ Ubuntu วิธีแก้ไขให้ปุ่มปิดหน้าต่างกลับไปอยู่ทางขวาเราสามารถทำได้ด้วยวิธีเปลี่ยนชุดตกแต่ง ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > รูปโฉม

รูปภาพ

จะปรากฏหน้าต่างชุดตกแต่ง

เลือกชุดตกแต่งที่มีปุ่มปิดหน้าต่างอยู่ทางขวา เมื่อเลือกแล้วให้กดปุ่มปิด ปุ่มจะกลับไปอยู่ด้านขวาเหมือนเดิม

รูปภาพ