เมื่อติดตั้ง Suriyan คู่กับ Windows แล้ว ตัวเลือกปริยายในการเข้าระบบจะเป็น Suriyan หากต้องการปรับค่าปริยายของตัวเลือกให้เป็น Windows สามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

 • ให้ติดตั้งโปรแกรม startupmanager ที่อยู่ในโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์
 • จากนั้นเรียกโปรแกรม Startup manager โดย

ไปที่เมนูระบบ > ดูแลระบบ > Statup Manager

รูปภาพ

 • โปรแกรมตั้งค่าตัวเลือกการบูตจะเปิดขึ้นมา
 • ที่ช่อง Default operating system ให้เลือกเป็น Windows

รูปภาพ

การยกเลิกการแจ้งเตือนของระบบทำได้สองวิธีคือ

 1. ให้ระบบปรับปรุงอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งเตือน
 2. ยกเลิกการตรวจสอบการปรับปรุง โดยวิธีการให้ทำดังนี้

ให้ระบบปรับปรุงอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งเตือน

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > แหล่งซอฟต์แวร์

รูปภาพ

 • เลือกแท็บ ปรับปรุง
 • เลือกตัวเลือก ติดตั้งการปรับปรุงทางด้ายความปลอดภัยโดยไม่ต้องยืนยัน

รูปภาพ

ยกเลิกการตรวจสอบการปรับปรุง

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > แหล่งซอฟต์แวร์

รูปภาพ

 • เลือกแท็บ ปรับปรุง
 • ยกเลิกการทำเครื่องหมายถูกในช่อง ตรวจหาข้อมูลสำหรับปรับปรุง

รูปภาพ

ใน Suriyan หรือ Linux ทั่วไปนั้น จะมีคำสั่งพื้นฐานที่ใช้ในการปิดเครื่องอยู่ ซึ่งเราสามารถสั่งให้ปิดเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนดได้โดย

ไปที่เมนูโปรแกรม > เครื่องมือเครื่องใช้ > เทอร์มินัล

รูปภาพ

 • พิมพ์คำสั่งว่า sudo shutdown -h +60 (60 คือระยะเวลา โดยมีหน่วยเป็นนาที คุณสามารถแก้ไขเวลาได้ตามต้องการ)

รูปภาพ

โดยปกติเมื่อมีการเปิดโปรแกรมใดๆขึ้นมาทำงานระบบจะทำการจอง memory เรียกว่า cache memory คือ เมื่อมีการจองแล้วจะไม่มีการคืนค่าให้กับระบบ ทำให้ memory เหลือน้อยไม่เพียงพอกับการใช้งาน ดังนั้นต้องแก้ไขโดยการ clear ค่า cache memory ของระบบเมื่อมีการใช้งานไปสักพัก วิธีการทำได้ดังนี้

 • คลิกขวาที่หน้า Desktop แล้วเลือกไปที่ สร้างเอกสาร > แฟ้มเปล่า

 • เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น clear-cache.sh โดยคลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ… เพื่อตั้งชื่อไฟล์ใหม่

 • ให้คัดลอกค่าดังต่อไปนี้ตามรูปลงไปในไฟล์ clear-cache.sh แล้วบันทึก

 • ให้ทำการเปลี่ยนสิทธิ์ของไฟล์ให้สามารถทำงานแบบโปรแกรมได้ โดยการ click ขวาที่ไฟล์ clear-cache.sh แล้วเลือกไปที่คุณสมบัติ

 • ให้เปลี่ยนสิทธิ์โดยไปที่เมนู สิทธิ์ > คลิกเลือกที่ “อนุญาตให้เรียกใช้แฟ้มเป็นโปรแกรม” > ปิด

 • เวลาที่ทำงานไปสักพักจนเริ่มรู้สึกว่าการทำงานของ suriyan ช้ามากกว่าปกติให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ดังกล่าว แล้วเลือกไปที่ “เรียกใช้ในเทอร์มินัล”

 • กรอก password ของเราลงไปเพื่อยืนยันว่าให้โปรแกรมทำงาน แล้วโปรแกรมจะทำการ clear ค่า cache memory ให้อัตโนมัติ

สามารถทำได้โดย setup ที่โปรแกรมจัดการรุ่น โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > โปรแกรมจัดการรุ่น

รูปภาพ

แล้วเลือก “ตั้งค่า” เลือกแท็ป “ปรับปรุง” และทำเครื่องหมาย “ติดตั้งการปรับปรุงด้านความปลอดภัยโดยไม่ต้องยืนยัน” ระบบจะทำการอัพเดทความปลอดภัยให้อัตโนมัติเมื่อตรวจเจอ patch การอัพเดท

รูปภาพ

ใน suriyan ไม่มี control panel แต่สามารถติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมที่ทำหน้าที่และมี interface การใช้งานที่คล้ายคลึงกับ control panel ได้โดยสามารถ download โปรแกรมได้ที่ http://sites.google.com/site/ubuntucontrolcenter/downloads ให้ download โปรแกรมมาทั้งหมด 3 ตัว คือ
1. Ubuntu Control Center
2. Font-Manager
3. Jstest-gtk

รูปภาพ

เมื่อ download เสร็จแล้วให้ติดตั้งโดยการ double click ที่ตัวโปรแกรมที่ download มาโดยให้ทำการติดตั้งโปรแกรม Ubuntu Control Center เป็นลำดับสุดท้าย

รูปภาพ

เมื่อติดตั้งเสร็จสามารถเรียกใช้งานโดยไปที่เมนูเครื่องมือระบบ>Ubuntu Control Center

รูปภาพ
รูปภาพ

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ไปที่เมนู > ระบบ > ปรับแต่งพื้นโต๊ะ > เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพ

แล้วเลือก ปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน…” โดยใส่รหัสผ่านเก่าเพื่อยืนยันตัวบุคคลแล้วจึงสามารถใส่รหัสผ่านใหม่ได้ตามที่ต้องการ

รูปภาพ
รูปภาพ

การเปลี่ยน ext2/3 เป็น ext4 สามารถทำได้โดยไม่ต้อง format แต่เมื่อทำแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ และความเร็วของระบบไฟล์ ext4 จะมีผลเฉพาะไฟล์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังจากเปลี่ยนแปลงแล้วเท่านั้น โดยให้บูทจากแผ่นติดตั้ง Suriyan (หากทำในระบบ อาจทำให้ข้อมูลสูญหาย) แล้วสั่งในเทอร์มินัลทีละบรรทัดว่า

sudo tune2fs -O extents,uninitbg,dirindex /dev/sda1
sudo e2fsck -fDC0 /dev/sda1

รูปภาพ

โดย sda1 คือตำแหน่งที่ติดตั้ง Suriyan ไว้ หากไม่ทราบ ให้ใช้คำสั่ง sudo fdisk -l และดูในบรรทัดที่เขียนว่า Linux ext หรือ Linux เฉยๆ

รูปภาพ

Suriyan เป็นระบบปฏิบัติการ Ubuntu แบบ 32 บิต ซึ่งมีข้อจำกัดไม่สามารถเห็นแรมที่มากกว่า 4GB ได้ แต่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการติดตั้ง Linux kernel แบบ PAE (Physical Address Extension) ซึ่งติดตั้งได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์

ไปที่เมนู > ศูนย์ซอฟท์แวร์

รูปภาพ

 • พิมพ์ในช่องค้นหาด้วยคำว่า linux-generic-pae

รูปภาพ

 • ทำการติดตั้งแพกเกจ จากนั้นให้รีสตาร์ทเครื่องใหม่
 • ตรวจสอบดูโดยไปยังเมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > เครื่องมือเฝ้าสังเกตระบบ

รูปภาพ

 • ในส่วนของแท็ป “ระบบ” จะแสดงรายระเอียด คราวนี้ Suriyan ของคุณจะเห็นแรมตามจริงที่มี

รูปภาพ