วิธีการสร้าง Host Template เลือกที่ Host Template จะปรากฏรายชื่อของ Host Template เดิมที่ Cacti ได้สร้างไว้เป็นค่าพื้นฐานกด Add เพื่อเพิ่ม Host Template

เมื่อกด Add แล้วจะปรากฏหน้าจอให้ใส่ชื่อของ Host Template ใส่ชื่อ Host Template ที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม Create


Continue reading