หลังจากติดตั้งและปรับแต่งระบบเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว เรามาดูวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้และ Tenant/Project กันบ้างครับ ให้ Login เข้าไปยัง Dashboard และเข้าไปที่รายการ Identity → Project เลือก Create Project

null


Continue reading