การเข้าใช้งาน Zimbra แบบ Offline นั้น นอกจาก Zimbra Desktop แล้ว เรายังสามารถใช้ Mozilla Thunderbird ในการเชื่อมต่อ Zimbra mail ได้อีกด้วย

ก่อนที่จะเริ่มเชื่อมต่อนั้น เราต้องเตรียมข้อมูล ดังนี้

  • Zimbra email address และ password
  • Incoming mail server ในตัวอย่างเป็น mail.osdev.local
  • Outgoing mail server(SMTP) ในตัวอย่างเป็น mail.osdev.local

เมื่อข้อมูลพร้อมแล้ว ก็มาเริ่มการเชื่อมต่อกัน ไปที่เมนู Tools เลือก Account Settings


Continue reading

การใส่ข้อความตอบไว้ที่ด้านล่างของเนื้อหาจดหมายต้นฉบับจะถูกกำหนดเป็นค่าดีฟอลต์ของ Thunderbird แต่ถ้าต้องการแก้ไขให้ข้อความอ้างอิงให้อยู่ด้านบนเมื่อทำการตอบนั้น ให้คลิก

เมนู Tools > Account Settings
รูปภาพ

จะเห็นว่า เช็คบ๊อกซ์หน้าข้อความ “Automatically quote the original message when replying” ถูกเลือกไว้แล้ว ซึ่งหมายถึงการอ้างอิงข้อความเดิมเมื่อตอบในข้อนั้น
รูปภาพ

จากนั้นให้คลิกลูกศรชี้ลงในดรอปดาวน์ลิสต์บ๊อกซ์ แล้วเลือกเป็น “Start my reply above the quote” แล้วคลิก OK
เพียงแค่นี้ ข้อความตอบกลับเมล์ของคุณก็จะปรากฏอยู่เหนือข้อความต้นฉบับเมล์ที่จะตอบแล้ว

รูปภาพ

คำตอบคือได้ เพราะในขั้นตอนการติดตั้ง Thunderbird ครั้งแรก โปรแกรมจะถามว่าให้นำเข้า mail มาจากไหนหรือไม่ ซึ่งจะรองรับการนำ mail มาจาก Outlook ด้วยเช่นกัน แต่ถ้าหากต้องการจะ import เข้ามาหลังจากนั้น ให้ทำการนำเข้า mail จาก Outlook โดยไปที่

เมนู Tool > import

รูปภาพ

เลือก mail แล้วกด next

รูปภาพ

เลือกว่าจะ import จากไหน แล้วกด next

รูปภาพ

ที่เหลือก็เป็นการใส่ข้อมูลต่างๆของ Outlook

การตั้งค่า mail server บางครั้งเป็นเรื่องยุ่งยาก เช่น ค่า mail server ของ Hotmail ดังนั้นจึงมีผู้สร้างปลั๊กอินสำหรับอำนวยความสะดวกซึ่งใช้กับ Thunderbird ที่ชื่อ WebmailNotifier โดยดาวน์โหลดติดตั้งส่วนเสริมนี้ได้ที่

เมนู Tool > addon ที่ tab Get addons พิมพ์ addon ที่ชื่อ WebmailNotifier

รูปภาพ

กดปุ่ม add to thunderbird เมื่อทำการติดตั้งแล้วโปรแกรมจะเรียกให้รีสตาร์ท

เมื่อเข้ามาใหม่แล้วให้ทำการ add mail ที่เมนู

Tool > Account setting

จากนั้นให้เราใส่ รายละเอียดเช่น user และ password ของ hotmail ซึ่ง webmailnotifier จะใส่ค่าต่างๆให้เราอัตโนมัติ

รูปภาพ

การที่ต้องเปลี่ยน Character Encoding จะมีสาเหตุมาจากที่ผู้ใช้ไม่สามารถอ่านเนื้อหาภาษาไทยใน mail ได้ เพราะอาจเป็นที่ mail server ที่ส่งมา หรือซอฟท์แวร์ mail client ที่ส่งมาเป็นแบบ TIS-620 การแก้ไขนั้นให้ไปที่เมนู

View > Character Encoding > More Encoding > SE & SW Asian > TIS-620

รูปภาพ

โดยปรกติแล้ว Thunderbird จัดเก็บ mail ไว้ภายใต้ Documents and Settings[$USER]Application DataThunderbird หากต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์ไปไว้ที่ตำแหน่งอื่นก็ทำได้โดยไปที่

Tools > Account Settings

ให้คลิก ที่เครื่องหมายบวกหน้าบัญชีรายชื่อ email ของเราแล้วเลือก Server Settings เลือกไปที่ Local directory แล้ว click ไปที่ Browse เพื่อเลือก folder ที่จะใช้จัดเก็บ email ใหม่

รูปภาพ

กาตตั้งค่าเพื่อให้ Thunderbird ตรวจหา mail ใหม่ระยะเวลาย่นสั้นหรือถี่ขึ้นนั้นทำได้โดยไปที่

Tools > Account Setting

เลือก Server Settings ในส่วนของ Check for new message every ถูกตั้งค่าไว้ที่ 10 minutes ให้เปลี่ยนเลข 10 เป็นเลข 5 หรือเลขใดๆ (จำนวนหน่วยเป็นนาที) แล้วตอบ OK

รูปภาพ

การตั้งค่าเพื่อให้ Thunderbird ดาวน์โหลด mail อัตโนมัติเพื่อพบว่ามี mail ใหม่ในกล่องจดหมายเข้าของเรานั้นให้ตั้งค่าโดยไปที่เมนู

Tools > Account setting

ที่ sever setting ทำเครื่องหมายถูกที่ Check for new message every ตั้งค่าเวลาที่จะดึงเมลเข้ามา
และค่าทำเครื่องหมายถูกที่ Automatically download new messages เช่นกัน

รูปภาพ

Digital Signature หรือลายเซ็นต์อิเล็คทรอนิคส์ ใน Thunderbird สามารถเปิดใช้โดย

ไปที่เมนู Tool > Account setting

รูปภาพ

ใส่ signature ได้ที่ช่อง signature text หรือใส่รูปได้ที่ attached a signature from a file

รูปภาพ

Search folder นั้นเป็นการบันทึกการค้นหา email ไว้เป็น Folder โดยเมื่อเปิดดูจะปรากฎผลการค้นหาล่าสุดให้ความสามารถนี้ ต่างจาก Filter ตรงที่ Search folder ไม่ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของ email

ขั้นตอนการตั้งค่า Search Folder สามารถทำได้ดังนี้

  • ไปที่เมนู Edit > Find > Search Message

รูปภาพ

  • กำหนดรายละเอียดของ mail ที่เราต้องการกรอง ในที่นี้เลือกกรอง email ที่ Subject มีคำว่า Twitter

รูปภาพ

  • หลังจากได้ผลลัพธ์ออกมาแล้ว ให้คลิกไปที่ Save as Search Folder เพื่อบันทึกการค้นหา

รูปภาพ

  • ทำการกำหนดชื่อให้กับ Search Folder ที่เราจะทำการบันทึก

รูปภาพ

  • ภาพตัวอย่างหลังจากสร้าง Search Folder

รูปภาพ