Time Module เป็นโมดูลที่ใช้สำหรับการสร้างใบงานและการบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงานในระบบบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล OrangeHRM ซึ่ง Admin สามารถตรวจสอบใบงานของพนักงานแต่ละคนได้ โดยระบบจะให้บุคลากรลงทะเบียนส่งงานของตนเอง ลงชื่อเข้าทำงาน และลงชื่อออกจากงานเมื่อเลิกงาน

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วภายใน Time Module แล้ว ในส่วนของ Admin จะประกอบด้วย 5 ส่วนด้วยกัน คือ

Timesheets จะสามารถกำหนดช่วงเวลาการทำงานของพนักงานแต่ละคน และสามารถพิมพ์ตารางการทำงานของพนักงานได้ โดยมีคำสั่งย่อยอีก 2 หัวข้อคือ Print Timesheets และ Employee Timesheets

2


Continue reading

  เตือนหน่วยงานและองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลการใช้บริการ 90 วัน ตามประกาศกระทรวงไอซีที ต้องเทียบเวลามาตรฐานตามสากล ผิดพลาดได้ไม่เกิน 10 มิลลิวินาที เพื่อใช้แกะรอยหากมีการกระทำผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ หากไม้ทำตามมีโทษปรับไม่เกิน 5 แสน พร้อมปฏิเสธข่าวปรับเวลามาตรฐานเร็วขึ้น 30 นาที

  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอทีซี) ยืนยันว่า ไม่ได้ปรับเปลี่ยนเวลามาตรฐานประเทศไทยให้เร็วขึ้น 30 นาที ตามที่มีข่าวและการฟอร์เวิร์ด (ส่งต่ออีเมล) ไปยังบุคคลต่าง ๆ โดย เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 15 ส.ค. พล.อ.ต.ดร.เพียร โตท่าโรง ผู้อำนวยการ มว. กล่าวว่า สถาบันฯไม่ได้ปรับแก้หรือปรับเปลี่ยนเวลาใด ๆ ทั้งสิ้น สถาบันมีหน้าที่จัดทำและรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทยตามระบบสากล และให้บริการถ่ายทอดเวลามาตรฐานโดยการปรับเทียบเวลามาตรฐานเพื่อให้ผู้ ต้องการมีเวลาที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 ให้ถูกต้องแม่นยำตามหลักสากล โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคมนี้
 
   ด้านนายธงชัย แสงศิริ นักวิชาการ คอมพิวเตอร์จากสำนักกำกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงไอซีที กล่าวว่า ประกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่น หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กร ร้านค้า บริษัท ห้างร้าน ธนาคาร โรงแรม บ้านเช่า แฟลต อพาร์ตเมนต์ ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ผู้ให้บริการร้านเกมออนไลน์ ยกเว้นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตภายในบ้าน ต้องเก็บข้อมูลการใช้บริการไม่น้อยกว่า 90 วันนั้น จะต้องเทียบเวลามาตรฐานตามระบบสากล ให้ผิดพลาดได้ไม่เกิน 10 มิลลิวินาที
 
   ข้อมูลทั่วไปที่จะต้องจัดเก็บก็คือ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ วันเวลาที่เข้ามาใช้งาน รวมถึงหมายเลขเครื่องที่ใช้ IP Address และ URL เพื่อประโยชน์ในการตามรอยผู้กระทำความผิด หากหน่วยงานใดไม่ดำเนินการตามกฎหมาย จะต้องรับผิดชอบโดยมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท 
 
   ทั้งนี้สำหรับการปรับเทียบมาตรฐานเวลาปัจจุบันมี 3 ช่องทาง คือ 1.การปรับเทียบ ที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลอง 5 ปทุมธานี 2.การปรับเทียบเวลามาตรฐานผ่านระบบโทรศัพท์ 181 ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ซึ่งมีมาตรฐานเวลาเดียวกับของสถาบันมาตรวิทยาฯ และ 3. การปรับเทียบทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นทางที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายที่สุด โดยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ XP หรือ VISTA สามารถใช้เมนู Time Server ใส่ URL ของสถาบันมาตรวิทยาฯ คือ time 1.nimt.or.th, time2.nimt.or.th และ time3. nimt.or.th สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเทียบเวลามาตรฐานได้โดยอัตโนมัติ.

ที่มา : http://www.dailynews.co.th