Tomdroid พัฒนาโดย Olivier Bilodeau เพื่อเป็นโปรแกรมโปรแกรมจดบันทึกบนมือถือ Android สามารถเชื่อมต่อกับ Tomboy บนเครื่องเดสท็อป แลกเปลี่ยนข้อมูลและอ่านบันทึกได้ ในรุ่นนี้ (0.5.0) สามารถอ่านได้อย่างเดียว สำหรัยรุ่นล่าสุดนี้ออกหลังจากรุ่นที่แล้วเกือบ 11 เดือน มีคุณสมบัติใหม่ๆ เพิ่มเติมเข้ามา เช่น มีเมนู Share การรายแจ้งเตือนความผิดพลาด มี Icon ดูดีขึ้น มี UI ที่ดีขึ้น การ Sync ระหว่าง SDCard ทำได้ดีมากขึ้น มีภาษาฝรั่งเศษและเยอรมันเพิ่มเข้ามาด้วย

Tomdroid 0.5.0 ยังไม่ได้อยู่ใน Android Market แต่คุณสามารถทดสอบและให้คำแนะนำหรือแจ้งบั๊กได้ สำหรับท่าที่ต้องการดาวน์โหลดสามารถเข้าไปที่หน้าโครงการใน Launchpad ได้

ที่มา – H-Online