ค่าย Elasticsearch ออกของเล่นมาใหม่มาหลายตัว เช่น Beats, Graph, Watcher เป็นต้น ครั้งนี้เราจะมาลองเล่น Beats กัน Beats เป็นแพลทฟอร์มส่งข้อมูลไปยัง Logstash หรือส่งไปยัง Eleastic Search แล้วเอา Kibana มาประมวลผลข้อมูลและสร้าง Dashboard ต่อได้

Beat มีเครื่องมือย่อยอีกหลายตัว

  • Topbeat ส่งข้อมูล CPU, memory, process และข้อมูล system อื่นๆ
  • Packetbeat ส่งข้อมูล web, database และ network protocols อื่นๆ
  • Filebeat ส่งข้อมูลในไฟล์ logs ใช้ร่วมกับ logstash ได้
  • Winlogbeat ส่ง event logs บน Windows


Continue reading