โปรแกรมติดตั้ง Ubuntu ผ่านแผ่น Desktop CD หรือที่มีชื่อว่า Ubiquity (ตัวติดตั้งแบบปกตินะครับ ไม่ใช่ตัวติดตั้งใน Windows) กำลังถูกออกแบบใหม่ และคิดว่าเราน่าจะได้ใช้กันใน 9.10 นี่ล่ะครับ ปัจจุบัน Ubiquity ตัวใหม่นี้ยังไม่เสร็จดี แต่เราก็สามารถดู mockup ของเขาได้แล้วครับ

เท่าที่อ่านดู Ubiquity ตัวใหม่นี้ เหมือนว่าเขาจะเรียกกันว่า Ubiquity slideshow ครับ โดยจะประกอบไปด้วยหน้าต่างๆตามนี้

 • Welcome message
 • Browse the web with Firefox
 • Relive Memories with F-Spot Photo Manager
 • Accessibility in Ubuntu
 • Ubuntu speaks fluently
 • Control your digital life with Evolution
 • Keep in contact with Pidgin IM
 • OpenOffice – Office tools at your fingertips
 • Watch and listen on Ubuntu
 • Installing additional software
 • Getting Help with Ubuntu

ที่มา: http://ubuntuclub.com/node/1460