UbuntuOne บริการฝากแฟ้มข้อมูลบน Cloud จาก Ubuntu ได้เริ่มมีโครงการที่จะ Port ไปลง Windows แล้ว ตัวโครงการของ UbuntuOne นั้น น่าสนใจดี แต่ปัญหาเดียวของการจะนำไปใช้งานจริงคือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับ Sync ข้อมูลนั้น มีอยู่บน Ubuntu เท่านั้น เลยกลายเป็นปัญหาสำหรับคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย

คิดว่าถ้าโครงการนี้เสร็จเรียบร้อย เราน่าจะใช้งานบริการของ UbuntuOne ได้จริงจังยิ่งขึ้น สำหรับผมขอรอเวอร์ชั่น OSX อีกตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.omgubuntu.co.uk/2010/01/ubuntuone-being-ported-to-windows.html

ที่มา – ubuntuclub