โปรแกรมพจนานุกรมใน Suriyan นั้นมีไว้ให้ใช้บริการอยู่แล้ว โดยสามารถเรียกใช้ได้โดย

ไปที่เมนู > สำนักงาน > พจนานุกรม
รูปภาพ

โปรแกรมนี้มีวิธีใช้ไม่ยาก คือ พิมพ์คำที่ต้องการแปลลงในช่องด้านบน แล้วกด Enter เพื่อแปล ถ้าป้อนคำภาษาอังกฤษโปรแกรมจะแปลเป็นภาษาไทย ถ้าป้อนเป็นภาษาไทยโปรแกรมจะแปลเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ

โปรแกรมเครื่องคิดเลขใน Suriyan สามารถคำนวนค่าต่างๆ ได้หลากหลายในตัว ด้วยการเปลี่ยนโหมดของเครื่องคิดเลข
ให้เปิดโปรแกรมเครื่องคิดเลขโดย

ไปที่ เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > เครื่องคิดเลข

รูปภาพ

  • คลิกเมนู มุมมอง

  • ที่เมนูนี้ เราสามารถเปลี่ยนโหมดการคำนวนได้หลายรูปแบบ

รูปภาพ

รูปภาพ

การใช้งานโปรแกรมพจนานุกรมจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อค้นหาคำแปล เพราะโปรแกรมพจนานุกรมของ Suriyan จะค้นหาคำแปลจากเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ คุณสามารถติดตั้งโปรแกรม Stardict ซึ่งสามารถแปลโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยโปรแกรม Stardict สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://stardict.sourceforge.net/ หรือจะติดตั้งผ่านทางโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ก็ได้เช่นกัน

รูปภาพ

การใช้งานโปรแกรมพจนานุกรมจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อค้นหาคำแปล เพราะโปรแกรมพจนานุกรมของ Suriyan จะค้นหาคำแปลจากเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ คุณสามารถติดตั้งโปรแกรม Stardict ซึ่งสามารถแปลโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยโปรแกรม Stardict สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://stardict.sourceforge.net/ หรือจะติดตั้งผ่านทางโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ก็ได้เช่นกัน

รูปภาพ