เมื่อเดือนที่แล้วมีคนถามว่าจะใช้ Sun VirtualBox 3.0 บน Command Line ยังไงวันนี้ได้ข้อมูลมาเขียนแล้วครับ โดยปกติแล้ว VirtualBox ที่เราติดตั้งกันบน Server จะมี GUI แล้วเราสร้าง Virtual Machine ได้ง่าย แต่ถ้าไม่มี GUI ละทำอย่างไร? จะควบคุม VirtualBox ได้ยังไง remote เข้าไปดูหน้าจอได้อย่างไร? อันนี้เป็นปัญหาแต่นอน วันนี้มีคำตอบเราใช้ VBoxHeadless ครับ เอาล่ะมาเริ่มกันเลย

อันดับแรกให้เพิ่ม user ชื่อว่า admin กลุ่ม admin ขึ้นมาครับ

# groupadd admin
# useradd -d /home/admin -m -g admin -s /bin/bash admin

จากนั้นกำหนด password 

# passwd admin

ให้ล็อกอินใหม่โดยใช้ user admin นี้ จากนั้นเริ่มติดตั้ง VirtualBox แปลงร่างเป็น root ก่อนครับ

$ su

ติดตั้ง Development Tools

# yum groupinstall ‘Development Tools’
# yum groupinstall ‘Development Libraries’
# yum install SDL kernel-devel kernel-headers

จากนั้นดาวน์โหลด VirtualBox ให้ตรงกับ Architecture ของระบบ http://www.virtualbox.org/wiki/LinuxDownloads หากคิดไม่ออกให้ใช้คำสั่ง

# uname -m

เพื่อดู Architecture ได้ ของผมเป็น x8664 นั่นหมายความว่าผมต้องดาวน์โหลด VirtualBox สำหรับ AMD64 เริ่มดาวน์โหลดกันเลย!

# cd /tmp
# wget http://download.virtualbox.org/virtualbox/3.0.0/VirtualBox-3.0.049315fedora11-1.x8664.rpm

เราจะได้ไฟล์แปลกๆ จาก wget ใก้เปลี่บยชื่อไฟล์ให้ถูกต้องดังนี้

# mv VirtualBox-3.0.049315fedora11-1.x8664.rpm?e=1247145598&h=bd5420531eeb13489ca4560a74bbf532 VirtualBox-3.0.049315fedora11-1.x8664.rpm

จากนั้นติดตั้งได้เลยครับ

# rpm -ivh VirtualBox-3.0.049315fedora11-1.x8664.rpm

จากนั้นเพิ่มกลุ่ม vgboxusers ให้ผู้ใช้ที่ชื่อ admin เพื่อให้เรียกใช้งาน VirtualBox ได้

# /usr/sbin/usermod -G vboxusers admin

หลังจากติดตั้ง VirtualBox เสร็จให้ออกจาก shell root โดยใช้คำสั่ง exit

# exit

เอาล่ะคราวนี้เราได้ VirtualBox มาแล้วแต่ไม่มี GUI เราจะสร้าง Virtual Machine ยังไง คำตอบอยู่ที่ VBoxManage ครับ ใครนึกไม่ออกลองใช้คำสั่ง

$ VBoxManage –help

เราจะเห็นคำสั่งที่ใช้งานและพรารมิเตอร์ต่างๆ หรือคุณอาจจะไปดูรายละเอียดวิธีการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html#vboxmanage ได้เช่นกัน เอาล่ะไหนมาลองสร้าง Virtual Machine เป็น Ubuntu 9.04 Server กัน ผมเอา iso ของไฟล์ไปเก็บไว้ที่ /home/admin/ ครับ :) มาเริ่มสร้าง VirtualHost กันเลย!

$ VBoxManage createvm -name "Ubuntu 9.04 Server" -register
$ VBoxManage modifyvm "Ubuntu 9.04 Server" -memory "256MB" -acpi on -boot1 dvd -nic1 nat
$ VBoxManage createvdi -filename "Ubuntu904Server.vdi" -size 10000 -register
$ VBoxManage modifyvm "Ubuntu 9.04 Server" -hda "Ubuntu
904Server.vdi"
$ VBoxManage registerimage dvd /home/admin/ubuntu-9.04-server-i386.iso
$ VBoxManage modifyvm "Ubuntu 9.04 Server" -dvd /home/admin/ubuntu-9.04-server-i386.iso

คำสั่งข้างต้นเป็นคำสั่งสร้าง Virtual Machine ชื่อ Ubuntu 9.04 Server ให้ Main Memory 256MB Boot ผ่าน DVD ใช้ NAT สร้าง Disk Image ขนาด 10GB และสั่งให้ boot ผ่าน dvd ซึ่งมี ubuntu-9.04-server-i386.iso เป็นจุด boot นั่นหมายความว่า VM ของเราจะ boot จาก DVD และเข้าสู่กระบวนการติดตั้ง Ubuntu Server ตอนนี้เราได้ VM Profile เรียบร้อยแล้ว ก็มาสั่งให้ VM เราทำงานกันได้แล้วเราใช้ VBoxHeadless เป็นตัว start VM ดังนี้

$ VBoxHeadless -startvm "Ubuntu 9.04 Server"

VBoxHeadless จะ start VM ของเราพร้อมกับโปรโตคอล VRDP (VirtualBox Remote Desktop Protocol) ซึ่งคุณสามารถเห็นหน้าจอ VM นี้ได้จากการ remote เข้ามาจากเครื่องอื่น หากคุณใช้ Windows XP คุณสามารถใช้ Remote Desktop Connection เพื่อเชื่อมต่อได้

สำหรับท่านที่ใช้ Fedora สามารถใช้ remote desktop ได้เช่นกัน แต่ต้องติดตั้งก่อนนะครับ :)

# yum install rdesktop

จากนั้น ให้ออกจาก shell root แล้วใช้คำสั่ง

$ rdesktop -a 16 192.168.0.100

เพื่อเข้าเชื่อมต่อกับ VM ของเราครับ ตรงตัวเลข 16 คือจำนวน bit สี

เท่านี้เราก็จัดการกับ VirtualBox ได้แล้ว ;) ขอบคุณเทคนิดดีๆ จาก Falko แห่ง HowtoForge ครับ

ที่มา – HowtoForge