สามารถใช้ extension ที่ชื่อว่า JConverter http://extensions.joomla.org/extensions/migration-a-conversion/data-import-a-export/10237 โดยสามารถแปลงฐานข้อมูล users, blog posts, categories, pages และ links ที่อยู่ใน post เป็นข้อมูลที่นำเข้า Joomla ได้

รูปภาพ

หากลืมรหัสผ่านของ WordPress จำเป็นต้องใช้การแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับรหัสผ่านซึ่งเก็บอยู่ในฐานข้อมูล อาจจะใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL เช่น PhpMyAdmin เพื่อทำการแก้ไขฐานข้อมูล
โดยวิธีการนั้น ให้เข้าสู่ฐานข้อมูลของ WordPress ตาราง wp_users จากนั้นแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ที่ต้องการ ดังภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Microsoft Word 2007 และรุ่นหลังจากนั้น มีความสามารถในการเขียนบล็อคได้ โดยให้ตั้งค่าดังต่อไปนี้

1.เข้าไปที่เมนู Office/File>Publish as Blog Post

รูปภาพ

2.จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเขียนบล็อก ให้เขียนเนื้อหาให้เรียบร้อย
3.กดปุ่ม Publish ในครั้งแรกจะมีการกำหนดค่า ให้กำหนดดังนี้:
– Blog เลือกเป็น WordPress
– Blog Post URL ให้แก้ไขในช่วง เท่านั้น โดยแทนเป็น URL ของบล็อค

รูปภาพ

4.เสร็จแล้ว ระบบจะทำการโพสต์เนื้อหาขึ้นสู่บล็อคให้ทันที ทั้งนี้ยังไม่สามารถใช้ความสามารถบางตัวได้ เช่น Tag

สามารถทำได้โดยติดตั้งปลั๊กอิน WP-Stats จากนั้นให้นำ widget Stats ไปแสดงที่จุดที่ต้องการ

รูปภาพ

รูปภาพ

กดปุ่ม Activate Plugin เพิื่ื่อให้ plug in ทำงาน

รูปภาพ

หากต้องการปิดความสามารถ Auto Save ของ WordPress ทำได้โดยติดตั้งปลั๊กอิน WP-CMS Post Control จากนั้นเข้าไปตั้งค่าปลั๊กอินดังกล่าว ในส่วนของ Core Functions จะมีตัวเลือก Disable Autosave

รูปภาพ

ให้เข้าไปที่เมนู plugin จากนั้นคลิกที่ upgrade automatically เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการอัพเดท ซึ่งระบบอาจจะมีการถามข้อมูล FTP ให้กรอกข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่าน FTP ของ server ที่เราใช้ จากนั้น WordPress ก็จะทำการอัพเดต plugin ให้อัตโนมัติ

รูปภาพ

รูปแบบสิทธิ์ของสมาชิกบล็อกมีอยู่ด้วยกัน 5 รูปแบบ

  • Administrator สมาชิกรูปแบบนี้มีสิทธิ์ปรับเปลี่ยนทุกอย่างในบล็อกของเราได้
  • Editor สมาชิกในรูปแบบนี้สามารถดู , แก้ไข , ลบ , และเผยแพร่โพสต์ได้ ทั้งโพสต์ของคนอื่นและของตัวเอง
  • Author สมาชิกซึ่งมีหน้าที่เป็นนักเขียนโพสต์ สามารถโพสต์และเผยแพร่ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอตรวจสอบจากผู้ดูแล หรือ admin คนอื่น รวมถึงการมีสิทธิ์แก้ไขโพสต์ของตัวเองได้ แต่ไม่สามารถไปแก้ไขโพสต์คนอื่น
  • Contributor สมาชิกที่มีรูปแบบนี้มีหน้าที่คล้ายกับนักเขียน คือเขียนเรื่องและแก้ไขได้แต่โพสต์ของตัวเอง ไม่สามารถเผยแพร่ออกไปได้ ต้องให้ Editor ตรวจสอบก่อน
  • Subscriber สมาชิกนี้สามารถทำได้แค่ออกความคิดเห็นหรือเขียน comment ได้

รูปภาพ