ในเรื่องของการทำ Workflow นั้น จะมี Feature ที่สำคัญอีกเรื่อง คือเรื่องของ Priority ซึ่งจะช่วยให้ ผู้ที่จะอนุมัติงานเห็นลำดับความสำคัญของ งานที่จะต้องทำก่อน ซึ่งโดยปกติแล้ว เรามักจะเห็นการกำหนด Priority ที่หน้า eForm แต่จริงๆ แล้ว เราสามารถกำหนด Priority ได้จาก Workflow Designer นะครับ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

  • ทำการเลือก Workflow ที่ต้องการกำหนด Priority
  • จากนั้นคลิกที่ Task ที่ต้องการกำหนด Priority
  • ไปที่ Tab Property เลือกที่ Main Config จากนั้นในช่องของ Priority โดยค่าที่สามารถใส่ได้จะเป็นค่าตัวเลขนะครับ ได้แก่ 3 (Low Priority), 2 (Medium Priority), 1 (High Priority)


Continue reading

เราสามารถสร้่าง Workflow เอกสารใน Alfresco ได้ง่ายๆ ผ่านทาง Activiti BPMN Designer เครื่องมือที่เราใช้ก็คือ Eclipse และเพิ่ม plugin Activiti BPMN Designer เข้าไป เท่านี้เราก็ได้เครื่องมือสำหรับสร้าง Workflow บน Alfresco แล้ว มาเริ่มกันเลย

เปิด Eclipse ขึ้นมาเลยนะครับ

null

จากนั้นเข้าไปที่ Menu Help เลือก Eclipse Marketplace


Continue reading