เมื่อต้องการให้ผู้ใช้งานทุกคนที่อยู่บน Zimbra เปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย โดยกำหนดให้ทุกคนเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เมื่อมีการ login ครั้งต่อไป ทำได้โดยใช้สคริปต์ดังนี้

#!/bin/sh
for i in `zmprov -l getAllAccounts | grep -v "^admin\@\|^wiki\@\|^spam\..*@\|^ham\..*@"`
do
zmprov modifyAccount $i zimbraPasswordMustChange TRUE
done

null


Continue reading

ปกติแล้วระบบ Zimbra โดย default จะเซตค่า Password Expire เป็น unilimit(0) ถ้าเราต้องการตั้งค่าให้รหัสผ่านหมดอายุภายในกำหนดสามารถทำได้ผ่าน Admin UI และ Command line ซึ่งเราจะมาดูวิธีเซตใน command line กันก่อน
ก่อนอื่นเข้า command line ด้วย user zimbra

su - zimbra

ใช้คำสั่ง zmprov จัดการโดยใช้รูปแบบดังนี้

zmprov ga user@domain.com zimbraPasswordMaxAge [days]


Continue reading

หลาย ๆ ท่านอาจจะเคยประสบปัญหาเมื่อเพิ่ม email account และ resource(equipment, location) บน Zimbra ในหน้า Admin UI แล้วสิ่งที่เพิ่มไปไม่ปรากฏในทันที เนื่องจาก galsync มีการตั้งเวลาให้ sync ไว้เป็นช่วง ๆ โดย default version 8 เราจะเห็นว่าเค้าตั้งเป็น unlimit ไว้เลย
แล้วถ้าต้องการให้ sync ทันทีที่เพิ่มล่ะ ก็ทำได้เหมือนกันโดยใช้คำสั่ง zmgsautil
รูปแบบการใช้งานของคำสั่งนี้คือ

zmgsautil forceSync -a GAL_Sync_account_name -n DataSource_name

โดยเราสามารถดูค่า GAL_Sync_account_name และ DataSource_name ได้โดย
เข้าไปยัง Zimbra Admin UI และเลือก Configure

null


Continue reading

ครั้งก่อนเราได้รู้จักวิธี Block โดเมนไม่พึงประสงค์บนกันไปแล้ว วันนี้เรามาใช้ SpamAssassin จัดการกันดูบ้าง

ก่อนอื่นให้สร้างไฟล์ /opt/zimbra/conf/sa/sausers.cf จากนั้นใส่กฏดังนี้

blacklist_from account/domain
whitelist_from account/domain

ดังตัวอย่าง

null


Continue reading

โดยปกติแล้วเราสามารถตรวจสอบขนาด Mailbox Quota ของแต่ละ user ได้ผ่าน Admin UI อยู่แล้ว โดยเข้าไปที่

Configure > Domains > Mailbox Quota

null

แต่วันนี้เราจะมาดูวิธีตรวจสอบ Mailbox Quota ของแต่ละ User ผ่าน script และ CLI กัน


Continue reading

เมื่อเราติดตั้ง zimbra mail ใช้งานอาจจะเคยประสบปัญหามีเมลไม่พึงประสงค์ส่งเข้ามาภายในโดเมนเรา เราสามารถป้องกันไม่ให้ mail เหล่านี้ส่งเข้าหาเราได้โดย
ไปที่ไฟล์ /opt/zimbra/conf/zmconfigd/smtpd_sender_restrictions.cf จากนั้นเพิ่ม client_sender_access hash:/opt/zimbra/conf/postfix_reject_sender ดังรูป

null

สร้างไฟล์ /opt/zimbra/conf/postfix_reject_sender และเพิ่มโดเมนที่ไม่ต้องการให้ส่งเมลมายังโดเมนเราลงไปโดยมีรูปแบบ ดังนี้

null


Continue reading

เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง Zimbra mail server นั้นสามารถทำได้โดย เข้าระบบด้วย zimbra user

su - zimbra

จากนั้นหยุดการทำงานของ zimbra services ด้วย

zmcontrol stop

เรียบร้อยแล้วใช้คำสั่ง exit ออกจาก zimbra user (ออกมาจะเป็น root)

null


Continue reading

โดย default แล้ว เมื่อเราติดตั้ง Zimbra เสร็จเรียบร้อย วิธีการเข้าถึงจะต้องเข้าผ่าน HTTPS เช่น https://mail.example.com จึงจะสามารถเข้าถึงและใช้งาน Zimbra mail ผ่าน Web UI ได้
โดยปกติแล้ว Zimbra มี mode สำหรับเข้าถึง 3 แบบ คือ

  • HTTP only
  • HTTPS only
  • A mixed mode of HTTP and HTTPS

ซึ่งถ้าคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วเราควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน HTTP ดังนั้นเวลาเราใช้งานจึงควรเข้าด้วย https://mail.example.com แต่ถ้าเราเข้าด้วย http://mail.example.com ก็จะเจอ error ที่ไม่สามารถเข้าถึง Zimbra Web UI ได้ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานเจอ error และสะดวกสำหรับการใช้งานเราจึงใช้วิธีเซต redirect ดังนี้
เข้า user zimbra โดย
Continue reading

ใกล้เทศกาลปีใหม่เข้ามาแล้ว ผู้ใช้หลายท่านสอบถามมาว่า ถ้าเราอยากตั้งเวลาให้ส่งเมลตามวันและเวลาที่เราต้องการทำได้มั้ย Zimbra เองก็มีฟีเจอร์ตั้งเวลาส่งเมลเหมือนกันนะ มาดูวิธีทำกันดีกว่าค่ะ
เข้าสู่หน้า URL ในส่วน Admin UI ผ่าน Port ที่กำหนด โดย default จะเป็น :7071
https://mailserver-yourdomain.com:7071
โดย mailserver-yourdomain จะเป็น zimbra mail server ของแต่ละที่
จากนั้นเข้าไปที่เมนู “กำหนดค่า”
1
Continue reading

กรณีนี้ผู้ใช้งานอาจใช้บริการเมลจาก Gmail มาก่อน และเมื่อมี Zimbra mail จึงอยากนำ calendar ใน Gmail มาไว้ใน Zimbra mail ด้วย วิธีการทำได้ดังนี้
ก่อนอื่น เราต้อง export Google Calendar ก่อน โดย
ไปที่ Calendar เลือก calendar ที่ต้องการ จากนั้นเลือก “การตั้งค่าปฏิทิน”
1
Continue reading