หลังจากที่รัฐบาลจีนออกมาสนับสนุนชุมชนโอเพนซอร์สเมื่อปี 2005 ทำให้หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ของจีนกลายเป็นคนที่น่าสนใจในโลกโอเพนซอร์ส จากการช่วยเหลือและสนับสนุนในโครงการ Leadership of Open Source University Promotion Aliance (LUPA) นำโดย Zhejiang Technology Institute of Economy (ZJTIE) ให้ทุนอุดหนุนโครงการนี้เพื่อสร้าง Linux Training & Examination Center ในปี 2006 โดยสถาบันนี้เริ่มต้นด้วยการ training ใน course สั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับ Linux Certificate หรือ Linux Network Administrator Certificate หรือทั้ง 2 อย่าง ZJTIE ผลิตนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบถึง 1500 คนใน 2 ปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก้อตามนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบและได้รับ Certificate ไปแล้วหากต้องการศึกษาเพิ่มเติมจะต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

แต่ในตอนนี้ LUPA ได้สนับสนุนให้มีการทดสอบ Linux Certificate เพิ่มขึ้นถึง 9 รายการ รวมไปถึง Certificate ทางด้าน Software Engineer, C programming language engineer และ LAMP system engineer ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาของจีน LUPA ได้ตีพิมพ์หนังสือ textbook เกี่ยวกับ Linux อีก 11 เล่มเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงศึกษาหวังว่า textbook จะช่วยให้นักศึกษาจีนสามารถศึกษาความรู้ด้าน Advance Linux technology ได้มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Linux.com