ข่าวจาก Joomla Corner ทีมจูมล่าลายไทย ได้รีลีสต์ไฟล์ภาษาสำหรับใช้งานบนจูมล่า 1.5.9 แล้ว ซึ่งในแพคเกจของไฟล์ภาษา ได้ถูกสร้างออกมา 3 รูปแบบ ดังนี้

1. th-TH_joomla_lang_admin.1.5.9v2.zip เป็นไฟล์ภาษา ที่ใช้สำหรับนำไปใช้แสดงการใช้งานเฉพาะด้านผู้ดูแลเท่านั้น
2. th-TH_joomla_lang_site.1.5.9v2.zip เป็นไฟล์ภาษา ที่ใช้สำหรับเฉพาะด้านหน้าเว็บเท่านั้น
3. th-TH_joomla_lang_full.1.5.9v2.zip เป็นไฟล์ภาษา ที่ใช้สำหรับการแสดงผลภาษาไทย ทั้งในด้านผู้ดูแล และด้านหน้าเว็บ โดยด้านหน้า จะแสดงวัน เดือน ปี แบบปกติ

โดยไฟล์ทั้งหมดนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บโปรเจ็คของจูมล่าคอร์เนอร์ครับ

หมายเหตุ หลังจากทำการถอนไฟล์ภาษาออก ให้ท่านทำการ FTP ไปลบไฟล์ฟอร์น PDF ในโฟลเดอร์ language/pdf_fonts/ โดยจะมีทั้งหมด 3 ไฟล์ คือ thsarabun.ctg.z , thsarabun.z , thsarabun.php ออกก่อนที่จะทำการติดตั้งแพคเกจภาษาลงไปใหม่ เพื่อการติดตั้งที่สมบูรณ์ครับ

ที่มา – Thai Language for Joomla 1.5.9 released

Comments are closed.