กาตตั้งค่าเพื่อให้ Thunderbird ตรวจหา mail ใหม่ระยะเวลาย่นสั้นหรือถี่ขึ้นนั้นทำได้โดยไปที่

Tools > Account Setting

เลือก Server Settings ในส่วนของ Check for new message every ถูกตั้งค่าไว้ที่ 10 minutes ให้เปลี่ยนเลข 10 เป็นเลข 5 หรือเลขใดๆ (จำนวนหน่วยเป็นนาที) แล้วตอบ OK

รูปภาพ

Comments are closed.