ยังไม่สามารถเล่นพร้อมกันได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องผลัดกันเล่นแล้วแข่งเอาคะแนนมาเทียบกัน

Comments are closed.