ปีนี้ Canonical สร้างการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น Ubuntu Touch ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานบน Mobile Device เช่น Smartphone, Tablet เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงนี้กระทบมาถึง Ubuntu Desktop ที่จะต้องปรับตัวเพื่อให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการเดียวที่ติดตั้งได้ทั้งบน PC, Smartphone, Tablet หรือ TV ดังนั้น Display Server อย่าง X Window System จะถูกแทนที่ด้วย Mir ซึ่ง Canonical เคยวางแผนไว้เมื่อปี 2010

Canonical ยังประกาศการพัฒนา The Next Unity ด้วยซึ่งใช้ Qt/QML ทดแทน Nux การเปลี่ยนผ่านไปยัง Mir และ The Next Unity จะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน ปีหน้า

Comments are closed.