Mark Shuttleworth ประกาศโค้ดเนมของ Ubuntu รุ่นหน้า 14.04 LTS ที่จะออกเดือนเมษายน 2014 คือ Trusty Tahr

Tahr หรือ Himalayan Tahr เป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันกับแพะป่าในสกุล Hemitragus ส่วนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยในทางตอนใต้ของธิเบต, ทางภาคเหนือของอินเดีย และ เนปาล เป็นต้น โดยสัตว์ชนิดนี้ยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญอย่างแน่วแน่และมั่นคง นั่นเอง

ส่วน Ubuntu รุ่นถัดไปนั้นจะใช้โค้ดเนมที่ขึ้นด้วยตัวอักษร U โดยมีการคาดเดาว่าอาจใช้ชื่อ Unhorned Unicorn หรือว่า Umbrella Uniform (อันนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง) ก็เป็นได้ โดยสามารถเข้าไปดูรายชื่อโค้ดเนมได้ที่เว็บ Ubuntu Wiki

ที่มา – Blognone

Comments are closed.